Sök plats på vuxenutbildning

Läs om hur du söker kurser på webbplatsen vuxenutbildningen.uppsala.se.

Kontakta antagningsenheten

Telefon: 018-727 25 20, måndag–torsdag 10.00–11.00
Postadress: Uppsala kommun
Antagningsenheten för vuxenutbildning
753 75 UPPSALA