Prövning

Prövning innebär att du själv läser in en kurs som du sedan tenterar vid ett bestämt tillfälle. Prövning omfattar hela kurser enligt den nationella kursplanen som du hittar på skolverket.se.

En prövning innehåller normalt både ett skriftligt prov och ett muntligt förhör. Det muntliga provet är obligatoriskt och du kan inte alltid välja tiden själv. 

Om du går på en gymnasieskola ska du vända dig till skolan för prövning.

Anmälan och betalning

Läs mer om anmälan och betalning på webbplatsen vuxenutbildning.uppsala.se.

Kursplaner och betygskriterier

Kursplaner med betygskriterier hittar du på skolverket.se.

Ibland finns lokala tillägg till kursplanerna, till exempel litteraturlistor. Kontakta prövningsenheten i god tid före prövningen så får du veta vad som gäller.

Kontakta prövningsenheten

Postadress: Uppsala kommun, Prövningsenheten, 753 75 Uppsala