Lärvux

Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Lärvux utgår från dina förutsättningar och behov.

Utbildningen på grundläggande nivå motsvarar nivån i grundsärskolan eller träningsskolan. På gymnasial nivå motsvarar utbildningen nivån på gymnasiesärskolans nationella program.

Läs mer om lärvux på vuxenutbildningens Linnés webbsida.