Beställ nytt betyg från grundskola och gymnasium

Du måste fylla i allt som är markerat med *

Kontaktuppgifter
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Kontaktuppgifter för den betyget gäller.
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)

Dina kontaktuppgifter 

Beställ betyg från grundskolan
Beställ betyg från gymnasiet
Beställ betyg från vuxenutbildningen

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Kommunstyrelsen ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att hantera begäran om utlämning av betyg. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Uppgifterna bevaras för arkivändamål med stöd av arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.