Antagning till vuxenutbildning

Du får normalt ditt antagningsbesked senast två veckor före kursstart. 

Antagning till gymnasial vuxenutbildning

Utbildning på gymnasial nivå är ingen rättighet. Om det är fler behöriga som söker än antalet platser gör vi urval enligt förordningen om kommunal vuxenutbildning. I första hand antar vi dig som saknar högskolebehörighet och har stort behov av kurserna för din framtida sysselsättning. Den sökande som har lägst utbildning får företräde. 

Om du vill överklaga antagningsbeslutet

Läs om hur du överklagar ett antagningsbeslut på Skolväsendets överklagandenämnds webbplats.

Kontakta antagningsenheten

Telefon: 018-727 25 20, måndag–torsdag 10.00–11.00
Postadress: Uppsala kommun
Antagningsenheten för vuxenutbildning
753 75 UPPSALA