Uvengymnasiet

Uvengymnasiet är en skola för dig mellan 16 och 20 år som inte har behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Om du är på väg att hoppa av gymnasiet kan du också få hjälp. Skolan arbetar med varje elev individuellt och strävar efter att varje elev ska uppnå målen och bli behöriga för att läsa på ett nationellt gymnasieprogram. Uvengymnasiet kan också hjälpa dig till en start ut i arbetslivet.

Uvengymnasiet kan erbjuda följande stöd:

Kontakta Uvengymnasiet

Telefon: 018-727 20 60
Besöksadress: Brantingstorget 5
754 34 Uppsala