Stöd i förskolan

Kanske behöver ditt barn av fysiska, psykiska eller andra skäl särskilt stöd för att utvecklas i förskolan.

Enligt skollagen har barn rätt till det stöd han eller hon behöver, och det är förskolechefen som ska se till att barnet får det. Stödet kan bestå av extra personal, anpassade lokaler eller hjälpmedel av olika slag. 

Resursavdelning

Du kan söka plats på en resursavdelning om ditt barn behöver mer stöd. Resursavdelningarna har personal med särskild kompetens, mindre barngrupper och anpassade lokaler. 

Kommunens resursavdelningar

Skola Område
Kullens förskola Eriksberg/Ekeby/Flogsta
Flogsta förskola Eriksberg/Ekeby/Flogsta
Opalens förskola Stenhagen-Hagunda 
Botulvs förskola Centrala staden
Slavsta förskola Vaksala  
Hugo Alfvéns förskola Gottsunda
Spinnrockens förskola Gottsunda
Lagerlöfs förskola Gamla Uppsala
Vretens förskola Storvreta 

Kontakta antagning för förskola och fritids

 

Kontakta en handläggare för frågor om bland annat din förskoleanmälan och information om specifik enhet/område. Antagningsenheten har telefontid måndag–torsdag 9.30–11.30.

Direktnummer och e-post till handläggarna finns i e-tjänsten eBarnUngdom. Välj flik (förskola eller fritidshem/fritidsklubb) och välj Visa mer om den enhet du söker. Du kan också nå handläggarna via växeln, telefon: 018-727 00 00. 

Du kan träffa handläggare från antagningsenheten på kommuninformation på måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00. Där kan du få svar på frågor om bland annat förskola, fritidshem/fritidsklubb och grundskola/skolval. Du kan också få hjälp i eBarnUngdom.