Grundsärskolor – hitta och jämför

Du kan hitta kontaktuppgifter och se vem som driver skolorna. Du kan också se vilka årskurser som finns i varje skola.

I Hitta och jämför finns både kommunala och fristående skolor.

Hitta alla grundsärskolor i Uppsala kommun på en karta eller i en lista.

Kontakta utbildningsförvaltningen

Telefon: 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12, Öppettider reception, Måndag–fredag 7.45–17.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala