Grundsärskola – så fungerar det

Grundsärskolan är till för barn som har svårt att klara grundskolans mål på grund av utvecklingsstörning eller hjärnskada. Grundsärskolan har årskurserna 1–9. Barnet kan antingen

 • gå i en grundsärskoleklass med andra elever som har liknande behov
 • eller gå i en grundskoleklass och läsa efter grundsärskolans kursplaner.

Utredning om ditt barns behov

Kommunen fattar beslut om barnets behov genom fyra fristående bedömningar:

 • pedagogisk bedömning av hur barnet kan nå skolans kunskapskrav
 • medicinsk bedömning av medicinska hinder för inlärning
 • social bedömning av sociala hinder för inlärning
 • psykologisk bedömning av barnets utvecklingsnivå.

Vårdnadshavaren ansöker om särskola

När kommunen har en samlad bild av bedömningarna bestämmer vårdnadshavaren tillsammans med kommunen hur undervisningen ska se ut. Även om kommunen ger barnet rätt att gå i särskola, har du som vårdnadshavare möjlighet att tacka nej. Då får barnet gå i den vanliga grundskolan, och skolan ska då anpassa undervisningen efter barnets behov.

Ämnen i grundsärskolan

Du kan läsa om läroplaner och ämnen i grundsärskolan på skolverket.se. För elever som har svårt att ta till sig ämnena, finns inriktningen träningsskola. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen. Träningsskolan delas in i fem ämnesområden:

 • estetisk verksamhet
 • kommunikation
 • motorik
 • vardagsaktiviteter
 • verklighetsuppfattning.

Kontakta utbildningsförvaltningen

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Öppettider reception, Måndag–fredag 7.45–17.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala