Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nominera till pedagogiska ledarskapspriset inom förskola och skola

För att skicka iväg formuläret ska du fylla i allt som är markerat med *

Fyll i ditt förnamn
Fyll i ditt efternamn
Fyll i din e-postadress
Fyll i om din kandidat finns inom förskola, grundskola eller gymnasiet.
Ge exempel på hur den här skolledaren jobbar för en inre organisationsstruktur där verksamhetens processer har identifierats och implementeras och där en tydlig koppling finns till barnens eller elevernas resultat och verksamhetens kvalitet.
Ge exempel på hur den här skolledaren leder och samordnar arbetet på skolan eller förskolan med fokus på de nationella målen och att ta vara på varje barn och elevs möjlighet till maximal utveckling.
Ge exempel på hur den här skolledaren kommunicerar, synliggör och stärker enskilda medarbetare utifrån deras avgörande betydelse för barns och elevers måluppfyllelse.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Utbildningsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna fatta beslut om mottagare av Uppsala kommuns pedagogiska priser. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vi gallrar uppgifterna i slutet av varje kalenderår.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

 

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.