Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nominera till pedagogiska lärarpriset inom förskola och skola

För att skicka iväg formuläret ska du fylla i allt som är markerat med *

Fyll i ditt förnamn
Fyll i ditt efternamn
Fyll i din e-postadress
Fyll i om din kandidat finns inom förskola, grundskola eller gymnasiet.
Ge exempel på hur den här läraren får barnen eller eleverna att vilja delta i undervisningen. Berätta hur lärarens passion för uppdraget väcker barnens eller elevernas nyfikenhet och intresse för ämnet eller uppgiften:
Ge exempel på hur den här läraren får barnen eller eleverna att våga delta i undervisningen, våga fråga och våga säga sin mening. Berätta hur läraren skapar en lärmiljö som känns trygg och där det finns arbetsro och tolerans för olikheter:
Ge exempel på hur den här läraren får barnen eller eleverna att känna självförtroende och en känsla av att de kan lyckas med uppgiften. Berätta hur läraren följer barnens eller elevernas utveckling och utmanar barnet eller eleven på hens nivå. Berätta hur läraren genom att vara bra på sina ämnen lyckas bidra till att varje barn eller elev utvecklas:

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Utbildningsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna fatta beslut om mottagare av Uppsala kommuns pedagogiska priser. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vi gallrar uppgifterna i slutet av varje kalenderår.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

 

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.