Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Pedagogiska priset

  Uppsala kommun delar varje år ut pedagogiska priser till framstående förskollärare, lärare och ledare i kommunala och fristående förskolor och skolor. Du som är elev, förälder eller kollega kan nominera kandidater till priserna under nomineringsperioden. 

  Sex pedagogiska priser delas ut

  • Förskolans pedagogiska pris till förskollärare
  • Grundskolans och anpassade grundskolans pedagogiska pris till en lärare
  • Gymnasieskolans och anpassade gymnasieskolans pedagogiska pris till en lärare
  • Pedagogiska ledarskapspriset till en rektor på en förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola
  • Pedagogiska priset inom vuxenutbildning till en sfi-lärare
  • Pedagogiska priset inom vuxenutbildning till en lärare inom allmänna ämnen eller en yrkeslärare.
 2. Nominera

  Nomineringen pågår 6 maj–23 september 2024.

  Du nominerar en kandidat till ett pris genom att fylla i ett webbformulär. Du kan nominera flera kandidater.

  Nominera till pedagogiska lärarpriset inom förskola och skola

  Nominera till pedagogiska ledarskapspriset inom förskola och skola

  Nominera till pedagogiska priset inom vuxenutbildning

 3. Så går det till

  Utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen granskar nomineringarna och gör ett urval av kandidater. Utbildningsnämndens olika utskott och arbetsmarknadsnämnden utser respektive vinnare.

  Vinnarna tar emot sina priser på kommunfullmäktiges sammanträde i december.

  Chefer till alla nominerade kandidater får information i december för att kunna uppmärksamma nomineringen.

 4. Kriterier för pedagogiska lärarpriset

  För att kunna bedöma nomineringarna finns kriterier. Dessa kriterier gäller för det pedagogiska lärarpriset. Lärare inkluderar även förskollärare och med elev menas också förskolebarn. Ett grundläggande krav för alla kandidaterna är att de har en lärarexamen.

  Väcker nyfikenhet och engagerar

  Läraren får eleverna att vilja delta i undervisningen. Läraren väcker elevernas nyfikenhet och intresse för ämnet eller uppgiften.

  Skapar ett tryggt klimat för lärande

  Läraren får eleverna att våga delta i undervisningen. Läraren skapar en lärmiljö där eleverna vågar fråga och säga sin mening. I en sådan miljö finns social trygghet, arbetsro och respekt för varandras olikheter.

  Utmanar och ger självförtroende

  Läraren får eleverna att känna självförtroende och att de kan lyckas med uppgiften. Läraren följer elevernas utveckling och utmanar eleverna på deras nivå. Läraren inkluderar varje elev i undervisningen utifrån elevens individuella behov och förutsättningar. Läraren är kunnig i sina ämnen och lyckas därigenom stimulera varje elev till utveckling.

  Får skolan att utvecklas

  Läraren arbetar för ett systematiskt kollegialt lärande för att utveckla och höja kvaliteten på undervisningen. Läraren är engagerad i skolans utvecklingsarbete. För att bli årets pristagare ska det här kriteriet uppfyllas.

  Frågan ställs till ett urval av de nominerades chefer. Det här kriteriet finns alltså inte med i nomineringsformuläret.

 5. Kriterier för pedagogiska ledarskapspriset

  För att kunna bedöma nomineringarna finns kriterier. Ett grundläggande krav utöver kriterierna är att kandidaten är en rektor på en förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola. Det pedagogiska ledarskapspriset innehåller tre aspekter av ledarskap; processer, målbild och medarbetarskap.

  Processer

  Rektorn har en inre organisationsstruktur där verksamhetens processer har identifierats och implementerats och där en tydlig koppling finns till elevresultat och till kvalitet.

  Målbild

  Rektorn leder och samordnar arbetet med fokus på de nationella målen och att ta vara på varje barn och elevs möjlighet till maximal utveckling.

  Medarbetarskap

  Rektorn kommunicerar, synliggör och stärker enskilda medarbetare utifrån deras avgörande betydelse för barns och elevers måluppfyllelse.)

 6. Kriterier för pedagogiska priset inom vuxenutbildning

  För att kunna bedöma nomineringarna finns kriterier. Nomineringen ska beskriva på vilket sätt läraren engagerar eleverna och ger dem självförtroende, och hur hen utvecklar sin undervisning och får eleverna att utvecklas.

  Engagerar och ger självförtroende

  Läraren inspirerar till lärande och kunskap. Läraren får eleverna att känna självförtroende och att de kan lyckas med sina studier. Läraren inkluderar varje elev i undervisningen utifrån elevens individuella behov och förutsättningar.

  Utvecklar sin undervisning och får eleverna att utvecklas

  Läraren är kunnig i sina ämnen och är en skicklig pedagog. Läraren följer elevernas utveckling och utmanar eleverna på deras nivå.  Läraren arbetar för att utveckla och höja kvaliteten på undervisningen.

 7. Tidigare vinnare av pedagogiska priset

  Vinnare 2023

  Vinnare av förskolans pedagogiska pris är Giggi Sjungare, förskollärare på Kims förskola.

  Ur de nomineringar från vårdnadshavare som ligger till grund för utmärkelsen:

  Giggi tar fram det bästa hos alla. Hon är en otrolig inspiratör och väcker barnens nyfikenhet, både individuellt och i grupp.

  Giggi skapar struktur och möjligheter för barnen att upptäcka omgivningen och sig själva på ett lekfullt sätt. Hon ger barnen utrymme och ser deras förmågor och behov.

  Giggi väver in barnens intressen och lärande i allt. Hon leker in lärandet. Samtidigt finns det ramar och en röd tråd. Hon har en tanke bakom det hon erbjuder barnen.

  Genom metoden dialogic book reading, som Giggi kallar för bokbus, väcker hon barnens nyfikenhet och engagemang för böcker, läsande och ordförståelse. Hon skapar en trygg plats med en liten grupp barn. Barnen lär och utvecklas tillsammans, både av varandra och av Giggi.

  Hon är driven i värdegrundsarbetet och har förstärkt det genom att prata om S E G E R. Där S:et står för samarbete, E:et för engagemang, G:et för glädje, E:et för empati och R:et för respekt. Pedagogerna och barnen bär värdegrunden tillsammans.

  Giggi har ett enormt hjärta. Hon vill att alla runt omkring henne ska lyckas. Barnen älskar henne.

  Giggi Sjungare får pedagogiska lärarpriset förskola

  Vinnare av grundskolans pedagogiska pris är Agneta Bäckgren, lärare på Lindbackens skola.

  Ur de nomineringar från vårdnadshavare som ligger till grund för utmärkelsen:

  Agneta har gjort underverk när det handlar om elevernas respekt för varandra och hur man är som kompis och klasskamrat. Agneta stimulerar elevernas inre motivation genom att synliggöra deras ständiga utveckling. Det gör dem intresserade och nyfikna.

  Agneta uppmuntrar och ser varje elev. Hon gör allt i undervisningen så enkelt och tänker utanför boxen för att hitta uppgifter som utmanar. Hon peppar eleverna, lyfter deras styrkor och är genuint stolt över all utveckling som sker i klassen. Och i Agnetas klassrum är det okej att misslyckas, för eleverna kan använda de kunskaperna för att utvecklas.

  Från dag 1 har Agneta jobbat med att alla är olika och har olika behov. Det har gjort att eleverna är trygga med att använda olika hjälpmedel och att arbeta på olika sätt för att nå målet.

  Agneta bjuder in eleverna i planering kring undervisningen och skapar därmed ett stort engagemang och intresse för uppgifterna.

  Agneta lär alla elever att de får ta plats på ett respektfullt sätt. Alla får sin tid.

  Agneta Bäckgren får pedagogiska lärarpriset grundskola

  Vinnare av gymnasiets pedagogiska pris är Francis Larsson, lärare på ProCivitas Privata Gymnasium. 

  Ur de nomineringar från elever som ligger till grund för utmärkelsen:

  Francis är extremt engagerad och en karismatisk ledare i klassrummet. Han skapar ett klimat där alla kommer till tals.

  På Francis lektioner är det stenhård disciplin och fullt fokus. Han förmedlar en känsla av att man verkligen missar något om man inte lyssnar. Samtidigt är det högt i tak. Det finns inga lektioner där det ställs så många frågor och diskuteras så mycket som på Francis lektioner.

  Klassen lyssnar outtröttligt på Francis presentationer. Och han väver in en stor dos av dagsnyheter i till exempel historieundervisningen. 

  Francis ger oss elever uppgifter som till en början verkar oövervinnerliga men som vi lyckas bra med, tack vare hans undervisning och stöd. Sättet han får oss att gå ”all in” imponerar.

  Det är något alldeles speciellt med att ha Francis Larsson som lärare. Som elev känner man sig som det viktigaste i hans liv, i och med all tid och energi som han lägger ner. Han får oss att tro på oss själva samtidigt som vi lär oss riktigt mycket.

  Francis Larsson får pedagogiska lärarpriset gymnasieskola

  Vinnare av pedagogiska ledarskapspriset är Sofia Höglund, programrektor på Celsiusskolan.

  Ur de nomineringar från medarbetare som ligger till grund för utmärkelsen:

  Sofia leder naturprogrammets organisation med en tydlighet och lyhördhet utöver det vanliga. Hon identifierar problemområden, bollar med oss i arbetslagen, lyssnar och tar in våra åsikter. Sofia formulerar tydliga rutiner som vi kan enas kring. Område efter område struktureras, följs upp, utvärderas och finslipas. Sedan sprider det sig ofta till hela skolans organisation.

  Sofia är en nyckelperson som den övriga ledningsgruppen, lärare och föräldrar vänder sig till för råd och stöd. Hennes fokus är alltid att dagarna på skolan ska vara så meningsfulla, effektiva och smidiga som det bara går, både för våra elever och för oss i personalen.

  Sofia är en ledare ut i fingerspetsarna. Hon leder och styr när det krävs. Hon är inlyssnande och släpper fram andra när det fungerar. Och hon är alltid genomtänkt och välplanerad.

  Sofia är duktig på att hitta medarbetares potential. Hon är uppmuntrande, stöttande och tydlig i sin kommunikation och varm i mötet med oss i personalen. Det finns ingen som Sofia.

  Pedagogiska ledarskapspriset 2023 går till Sofia Höglund

  Vinnare av vuxenutbildningens pedagogiska pris för yrkeslärare är Fia Nordgren, vårdlärare på Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning.

  Ur de nomineringar från elever som ligger till grund för utmärkelsen:

  Fia får det pedagogiska lärarpriset för sin förmåga att anpassa undervisningen efter eleverna och för sin förmåga att möta dem där de är.

  Fia hjälper eleverna att stärka sitt självförtroende. Hon är tuff och rak samtidigt som hon är varm, deltagande, inkluderande och entusiasmerande. Fia har ett respektfullt bemötande, till exempel genom att hon lyssnar på den som pratar inför klassen.

  Fia är noggrann med tider. Hon skapar ordning och reda i klassrummet. Och hon värnar verkligen om en god studiemiljö med struktur, rutin och noggrannhet. I sin undervisning illustrerar Fia ofta olika moment med verkliga exempel från arbetslivet.

  Två av Fias elever uttrycker det så här: ”Hon undervisar från hjärtat” och ”Fia är en av de bästa lärarna jag har träffat i mitt liv”.

  Vårdlärare Fia Nordgren får pedagogiskt pris inom vuxenutbildning

  Vinnare av vuxenutbildningen pedagogiska pris för sfi-lärare är Monika Palmqvist Hansen, lärare Uppsala kommuns vuxenutbildning

  Ur de nomineringar från elever och kollegor som ligger till grund för utmärkelsen:

  Monika får det pedagogiska lärarpriset för sin förmåga att få elever att förstå det svenska språket genom att se eleverna som individer.

  Monika ser elevers potential och kämpar för att de ska nå sina mål. Hon är engagerad och bidrar till elevernas lärande på ett fantastiskt sätt. Monika förklarar tills eleverna förstår lektionen. Hon lär ut hur man övar på nya ord och ser till att eleverna talar mycket svenska i klassen. Det gör hon till exempel genom att alla i gruppen sitter bredvid elever som inte talar samma modersmål. 

  Monikas elever säger att hon är som en vän och att de ser fram emot att delta i klassen med Monika. En av eleverna formulerar det så här: ”Jag tror att alla som jag är tacksamma över att ha en så bra lärare i skolan. Jag är väldigt nöjd och jag är stolt över att ha varit en av hennes elever.”

  Sfi-lärare Monika Palmqvist Hansen får pedagogiskt pris inom vuxenutbildning

  Vinnare 2022

  Vinnare av förskolans pedagogiska pris är Anna-Lena Peredo,   
  förskollärare på Voksenåsens förskola. 

  Ur de motiveringar från vårdnadshavare som ligger till grund för utmärkelsen:

  "Anna-Lena är varm och hjärtlig. Hon har en förmåga att se och höra alla barn utifrån deras unika behov och förutsättningar. Hon uppmuntrar till nyfikenhet och lärande, så väl i det spontana tillfället ute på förskolegården som i de strukturerade sammanhangen. När barnen visar intresse för något är Anna-Lena och hennes kollegor snabba på att plocka upp det och anpassar verksamheten efter det. Barnens nyfikenhet är det som styr. 

  Vid de tillfällen barnen varit med i en utmanande situation eller konflikt är det tydligt att Anna-Lena alltid hittar något i situationen som barnen gjort bra. Med utgångspunkt i det positiva diskuterar de vägar och verktyg som de kan använda i framtida situationer. 

  Anna-Lena är alltid lugn och positiv i bemötandet med barnen. Barnen känner att Anna-Lena är genuint intresserad av vad de har att berätta. Hon uppmuntrar barnen att lyssna på varandra och ser till att alla barn får den tid de behöver för att slutföra sin mening.  

  Med till synes outtröttlig energi och engagemang, trots pandemi och dess efterdyningar, har Anna-Lena alltid barnets bästa i fokus. Hon är en viktig vuxen att lära av och se upp till!"

  Vinnare av grundskolans pedagogiska pris är Li Zettermark, lärare på Danmarks skola. 

  Ur motivering från kollega som ligger till grund för utmärkelsen:

  "Li har ett äkta och sällan skådat engagemang för alla sina elever. Hon är en förebild för barnen och kollegorna. Li använder sig av bra stödstrukturer så att de elever som kämpar extra kan hänga med i den ordinarie undervisningen och känna glädjen i att lyckas. Hon fångar upp de eleverna med stor empati och stöttning för att skapa ett inkluderande klimat i gruppen.  

  Det man märker i klassen är hur eleverna pratar om varandra. Om någon skriker eller inte sitter still så förklarar eleverna för nya kompisar att man inte kan rå för det och att man är olika och behöver olika saker. 

  Li har jobbat hårt med att skapa ett inkluderande och tryggt klimat där det är bättre att man svarar än att man svarar rätt. Hon uppmuntrar eleverna att våga. Li använder bildstöd och punktlistor så att alla hänger med i vad som görs under lektionen. 

  Li har alltid tydliga ramar, regler och förväntningar så att eleverna vet vad som kommer ske och vad de förväntas göra. Det är även det en bidragande faktor till att fler kan lyckas." 

  Vinnare av gymnasiets pedagogiska pris är Maria Baum, lärare på Rosendalsgymnasiet.

  Ur de motiveringar från elever, vårdnadshavare och kollegor som ligger till grund för utmärkelsen:

  "Maria är en fantastisk lärare. Både elever och personal är överens om att hon får alla elever att bli sedda och hon ser alltid det bästa hos eleverna.

  Maria skapar ett arbetsklimat och en miljö där hon får eleverna att inte bara intressera sig för konst, utan att bli konstnärer.  

  I varje projekt visar Maria eleverna att hon brinner för sitt ämne och det smittar av sig på eleverna. De blir nyfikna och ger sig i kast med projekt som de kanske inte själva tror på. Men Maria tror på varje elev och ser varje individ som en konstnär med en möjlighet att uttrycka sig själv.  

  Maria visar hur mycket hon verkligen bryr sig om alla sina elever genom att alltid ge kärlek och visa förståelse. Hon ser alltid till att alla mår bra. Under Marias fantastiska bildlektioner skapas det tillfällen att glömma all stress man har i de övriga ämnena och bara njuta av att måla och samtala med henne. 

  Maria lämnar dörren öppen. Om man vill komma in, så är man alltid välkommen. Maria är en underbar människa som förtjänar allt gott och inte minst Uppsalas pedagogiska lärarpris."  

  Vinnare av pedagogiska ledarskapspriset är Monica Junefelt, rektor på Stenhammars och Berwalds förskolor.

  Ur de motiveringar från kollegor som ligger till grund för utmärkelsen:

  "Monica leder med hjärtat och bryr sig om alla barn, medarbetare och föräldrar. Hon kan varsamt leda föräldrar så att de förstår att alla har barnets bästa i fokus som gemensamt mål.  

  Monica brinner för sitt arbete och strävar alltid att utveckla utbildningen till det bästa för barnen. Det leder till att vi på förskolan blir engagerade. Hon ser möjligheter i saker som andra kan se som problem. Hon analyserar och hittar lösningar som gynnar barnens utveckling och utbildning. Det ger barnen ett fortsatt lärande för livet.  

  Hon är professionell i sitt ledarskap och har en överblick för helheten samtidigt som hon ser till allas bästa. Monica stöttar oss i komplexa situationer. Hon är alltid närvarande och tillgänglig. Hon bidrar med sina erfarenheter och kunskaper i möten med föräldrar eller andra externa kontakter. 

  Monica har stärkt alla medarbetare i att förstå förskolans uppdrag när det gäller omsorg, lek och undervisning. Hon inspirerar till en positiv stämning och till ett kollegialt lärande. Monica tror på oss och uppmuntrar oss så att vi alla blir vårt bästa jag. Det gör det möjligt för oss att ge barnen en bra och trygg start på livet!" 

  Vinnare av vuxenutbildningens pedagogiska pris 2022 är Birgitta Eklund, lärare på MoA Lärcentrum.

  Ur de nomineringar från elever som ligger till grund för utmärkelsen:

  "Birgitta ser till varje enskild elevs behov och gör allt hon kan för alla elever i klassen. Det är alltid hennes lektioner man går till med ett leende, för att hon är så trevlig och välkomnande. Man känner sig trygg och sedd med Birgitta som lärare.

  Birgitta bidrar med otroligt bred kunskap och är alltid villig att lägga den där extra tiden för varje elev. Hon är pedagogisk och duktig på att motivera och hjälpa elever så att man klarar studierna. Hon är bra på att förklara och får alla att prata och diskutera.

  Det märks att Birgitta brinner för det hon gör. Hon lär ut tydligt och är professionell. Och hon gör sitt yttersta för alla elever ska ha det bra.

  Birgitta möter alla elever med stor respekt och entusiasm. Hon tror på att alla kan lära men att vi har olika sätt att lära.

  Birgitta är väldigt omtyckt på skolan och har ett stort hjärta. Hon är snäll och trygg. Man önskar att den här typen av lärare fanns överallt. Birgitta är en stjärna!"

  Vinnare 2021

  Vinnare av förskolans pedagogiska pris är Linda Andersson, förskollärare på Växthusets förskola

  Ur de motiveringar från vårdnadshavare som ligger till grund för utmärkelsen: 

  ”Linda är lyhörd och utgår från barnens intressen men har en tydlig pedagogisk tanke med det som erbjuds barnen. Hon utmanar dem att möta nytt med utgångspunkt att vidga deras erfarenhetsvärld. Lindas engagemang och driv smittar av sig på barnen och oss vårdnadshavare. 

  Det märks att alla barn har stort förtroende för Linda och de lyssnar noga på allt hon säger. Hon har ett väldigt lugnt och behagligt sätt att prata med barnen. Det märks att de lär sig mycket och vill lära sig mer. 

  Inom varje projekt de startar ställs frågan hur får barnen delaktighet och inflytande i det här projektet? Barnens egna åsikter, tankar och berättelser får ta plats i projekten och synliggörs i dokumentationen. Genom daglig dialog, löpande information, utvecklingssamtal och dokumentation som delas med oss vårdnadshavare kan vi följa barnets lärande och utveckling. 

  Linda ser varje barn som en individ. Där många skulle kunna se problem, ser Linda istället möjligheter. Hon är bra på att se varje barn och bekräfta alla. I veckobreven som Linda skriver till oss vårdnadshavare beskriver hon på ett målande och ingående sätt hur undervisningen går till och vilka framsteg barnen gör. Det märks att hon är genuint stolt över alla barn och hur de utvecklas på förskolan.”

  Vinnare av grundskolans pedagogiska pris är Jenny Stenius, lärare på Tiundaskolan.   

  Ur de motiveringar från vårdnadshavare som ligger till grund för utmärkelsen: 

  ”Jenny visar ett starkt engagemang i sin lärarroll. Hon anpassar undervisningen på ett sätt så att eleverna känner sig sedda och kompetenta. Jenny ser till att de utvecklas till sin fulla potential.  

  Under lektionerna använder hon hela rummet och barnens fantasi och lust för att lära när de närmar sig ämnen, alltifrån svenska till biologi. På ett lekfullt sätt väcker hon barnens nyfikenhet. Samtidigt är det ett lugnt och rofyllt klimat i klassen då Jenny är tydlig med hur eleverna ska bete sig mot varandra.  

  Jenny briljerar i att få elever att förstå mänskliga rättigheter, vikten av mångfald och hur eleverna själva kan bidra till ett bra klimat i klassrummet. Att hon lyckas använda humor och allvar i sitt pedagogiska uppdrag som lärare är fascinerande och väldigt inspirerande.  

  Jenny ser hur eleverna kan utvecklas på ett sätt som jag inte har stött på tidigare. Hon lyckas entusiasmera och utmana eleverna på samma gång men hela tiden med fokus på hur just den elevens inlärning ser ut. När en elev har lättare för verbal inlärning och en annan mer för skriftlig ser hon till att varje moment anpassas, både på individ- och gruppnivå.” 

  Vinnare av gymnasiets pedagogiska pris är Annelie Engholm, lärare på Katedralskolan.

  Ur de motiveringar från elever och kollegor som ligger till grund för utmärkelsen: 

  ”Annelie är tydlig och gör matematiken enkel att förstå. Hon har struktur och systematik, precis som man vill ha en mattelärare. Hon har engagemang och driv som ger energi. 

  Hon ingjuter självförtroende i eleverna innan en svårare genomgång och inför prov. Hon ser eleverna och pratar ofta om att alla kan lyckas. 

  Annelie är en väldigt pedagogisk och engagerande lärare som ser till att alla hänger med och lär sig. Om en elev svarar fel på en fråga hjälper hon eleven att komma fram till rätt svar istället för att skicka frågan vidare.   

  Annelie lägger fram matematik på ett mångfacetterat sätt. Det leder till att ämnet blir åtkomligt och intressant för så många fler. Det resulterar i att man kan knyta matten till sig själv och upptäcka ämnet på nytt. Hon anpassar undervisningen enormt mycket från individ till individ och detta är otroligt positivt. Det resulterar i att man kan skapa en positiv och personlig koppling till ämnet och engagera sig i de aspekter man själv förstår och tycker är intressanta.”

  Vinnare av pedagogiska ledarskapspriset är Gabriella Ekström Filipsson, rektor på Stordammens skola.

  Ur de motiveringar från medarbetare på skolan som ligger till grund för utmärkelsen: 

  "Gabriella har ett dynamiskt ledarskap inom skolan, hon har gjort en personlig insats, själv velat något tydligt och väsentligt med vår skola. Hon har förmått omvandla visionen till handling. Hon har också visat utblick mot världen utanför skolan och har visat civilkurage under genomförandet av sina idéer. 

  Gabriellas ledningsfilosofi lever: ”Jag tänker påverka framtiden eftersom jag tänker leva i framtiden.” Med det menar hon att eleverna ska förberedas för livet redan i skolan och genom det ”tänket” få en positiv framtidstro.” 

  Det spelar ingen roll var Gabriella befinner sig. Det kan vara i loungen där hon tar emot eleverna varje morgon, det kan vara i korridorerna, det kan vara i klassrummet eller på ett arbetslagsmöte. Hennes engagemang och positiva framtidstro smittar av sig.  

  Alla hon möter känner av hennes positiva närvaro och det ger energi som räcker hela dagen. Det är roligt att gå till jobbet, känner jag och vår personal.

  Gabriella pratar alltid med stolthet och i positiva ordalag om sin verksamhet vilket gör att medarbetare känner stolthet, tilltro och glädje över att jobba på Stordammen.”

  Vinnare av pedagogiska priset inom vuxenutbildning är Mariam Lahyani, lärare på MoA Lärcentrum.

  Motiveringen från hennes elever som ligger till grund för priset:

  För ett uppmuntrande pedagogiskt ledarskap, som gör att eleverna vill lyssna. Läraren förklarar tills alla förstår och får både blyga och säkra elever att känna sig trygga. Eleverna vågar mer när de känner sig speciella och blir stärkta i känslan att de kan. En tydlig struktur genomsyrar undervisningen och hjälper eleverna att prestera.

  Vinnare 2020

  Vinnare av förskolans pedagogiska pris är Cajsa Canholm, förskollärare på Botulvs förskola.

  Motiveringen som ligger till grund för priset:

  Cajsa har genom sina kreativa förslag fått både barn men även föräldrar nyfikna på den dagliga verksamheten. Hela terminen med valda teman bygger på en gemenskap mellan barnen. Med temat gårdens djur får barnen lära sig om djuren, vad de äter, vad vi får från djuren med mera. Och sedan har projektet avslutats med att göra egen glass! Allt detta har barnen klarat av, vilket gett de fantastiskt självförtroende och känslan av att lyckas åstadkomma något.

  Hon har skapat ett forum där barnen är engagerade i alla moment, men framför allt skapat en nyfikenhet vilket jag som förälder uppskattat enormt. Att lära sig på ett kreativt och framför allt roligt sätt är det bästa sättet att lära sig på.

  Cajsa är en pedagog som barnen tyr sig till dels för att hon är trygg, bestämd men även för att hon ger alla en plats och ser till att alla blir sedda utifrån deras behov. Att som förälder se att någon annan ser ens egna barn och möter deras behov är något som värmer hjärtat.

  Cajsa har varit ett enormt stöd i att uppmuntra den matematiska delen hos min son genom hela vardagen. Från att dela frukter och räkna antalet bitar, räkna antal träd på väg till en park, antalet barn på samlingen och så vidare. Hon har kontinuerligt stimulerat den delen genom hela vardagen och gett individuella, svårare uppgifter för att han ska utmanas och pushas lite extra.

  Vinnare av grundskolans pedagogiska pris är Nina Martinell, grundskollärare 1-7 på Rosendals skola.

  Motiveringen som ligger till grund för priset:

  Nina har en fantastisk förmåga att få med sig barnen och en enastående förmåga att väcka intresse för skolarbetet. Hon skapar stora spännande teman som spänner över terminen och omfattar många ämnen. Och hon försöker alltid få barnen att göra mer än att bara klara en uppgift.

  Nina är bra på att se varje elev för deras styrkor och att hitta vägen framåt för alla på sin nivå. Trots att det är en stor klass har hon förmågan att ha koll på vad som är nästa steg för varje elev och att locka dem att kliva upp en nivå. Hon har också gett barnen förtroende att klara uppgifter och utmaningar.

  Hon ser även till att barnens olika bakgrund och olika ursprungsländer ger inspiration. I höstas kom en vän till ett av barnen och berättade om sitt arbete med ormar i Indien vilket ledde till ett projekt om ormar i världen där barnen gjorde pappersormar i naturlig storlek med faktatexter.

  Denna kvinna är en sann pedagog. Hennes sätt att brinna för dessa barn som om de vore hennes är helt galet. Om Nina skulle flytta till månen så skulle vi följa henne. För hennes sätt att verka och uppmuntra barnen är underbar.

  Vinnare av gymnasiets pedagogiska pris är Maria Reutfors Åhman – lärare i psykologi och engelska på Lundellska skolan.

  Motiveringen som ligger till grund för priset:

  Maria är väldigt glad och drivande och får ämnet extra intressant. Hon är extremt kunnig inom sina ämnen och gör många roliga experiment. Ingen lektion är densamma. Man blir trygg på hennes lektioner eftersom hon förstår en så bra. Och om man inte förstår någonting gör hon allt i sin makt för att man ska förstå och tar fram flera olika exempel. Om man är på väg till rätt svar men inte riktigt lyckas hjälper hon en så att man förstår vad svaret ska vara utan att man känner sig dum i helklass.

  Maria pratar alltid till oss på ett sätt så att man märker att hon bryr sig, visar att hon finns till närhelst man behöver hjälp på något sätt och är väldigt sällan mer sträng eller hård än nödvändigt. När man själv kanske tvivlar lite på sin egen förmåga så övertygar hon en med sin pushande och positiva inställning vilket hjälper med motivationen samt kan göra en lugnare och säkrare.

  Hon uppmuntrar alltid till diskussion och ser alltid fram emot att få höra vad man pratat om i grupperna. Maria gör allt för att klassen ska må så bra som möjligt. Om det är mycket i skolan uppmuntrar hon oss alltid genom att pusha och säga att vi kommer klara av det till slut!

  Vinnare av pedagogiska ledarskapspriset är Maria Erlandsson – rektor på Börjans förskola, personalkooperativ.

  Ur motiveringen från medarbetare som ligger till grund för utmärkelsen:

  För oss är det en självklarhet att Maria Erlandsson borde vinna pedagogiska priset i ledarskap. Maria gör så otroligt mycket för oss pedagoger, föräldrar men framför allt barnen. Genom fortbildning, en evig tilltro till vår förmåga och kärlek lyfter hon oss vuxna, så att vi ska vara de absolut bästa versionerna av oss själva för att forma kommande generationer. Hon har implementerat tydliga ramar för att utveckla vår verksamhet, där vi kontinuerligt arbetar med vårt systematiska kvalitetsarbete, kritiskt granskar våra dokumentationer och utvärderar samt utvecklar våra lärmiljöer för att ständigt eftersträva en likvärdig förskola. Hon tvekar inte att ställa de där besvärliga pedagogiska frågorna för att vi hela tiden ska ta oss framåt. Maria trycker alltid på värdet av att om vi bygger barnen inifrån och ut, och fokuserar på den personliga utvecklingen hos varje barn så kommer vi forma barn som är trygga, empatiska och kärleksfulla. Hon brukar säga till oss pedagoger att om vi bygger starka barn behöver vi inte laga så många trasiga vuxna. Maria lever, andas och är Börjans förskola.

  Vinnare av pedagogiska priset inom vuxenutbildning är Antoine Moubarak - fordonslärare på Bergstrands vuxenutbildningar.

  Motiveringen som ligger till grund för priset:

  För ett pedagogiskt och inkluderande ledarskap som ingjuter hopp, som inspirerar eleverna att prestera sitt bästa och som dessutom har lyckats skapa en trygg och säker arbetsmiljö under den ansträngda corona-pandemin.

  Vinnare 2019

  Vinnare av grundskolepedagogpriset 2019 är Sabina Danielsson - lärare på Vattholmaskolan.

  Ur motiveringen från vårdnadshavare som ligger till grund för utmärkelsen: 

  Sabina är en otroligt inspirerande lärare och människa. Hon skapar en trygg lärmiljö där alla elever får möjlighet att komma till tals och utvecklas. Hon är också duktig på att engagera eleverna och att öka deras lust att lära. Sabina lyfter elevernas styrkor och pushar dem att nå nya mål. Hon arbetar hela tiden aktivt med att alla ska trivas i klassen och tar tag i eventuella konflikter på en gång när de inträffar. Hon är lugn och pedagogisk och ser elev­erna och deras behov. Hon öser beröm över dem och utmanar dem att testa nya saker. Hon är snäll och glad! Man ser att hon brinner för sitt jobb. Det gör att barnen tycker det är roligt att gå till skolan.

  Vinnare av gymnasiepedagogpriset 2019 är Oscar Hagberg - lärare på Jensen gymnasium.

  Ur motiveringen från elever som ligger till grund för utmärkelsen:

  Oscar Hagberg är en lärare med stort engage­mang för alla elever, oavsett bakgrund och eventuella svårigheter. Han utmanar varje individ på ett mycket positivt och självförtroendestärkande sätt genom att vara flexibel och villig att anpassa. Under lektionerna jobbar Oscar för att nå alla elever och han skapar på så sätt förtro­ende, bra stämning och god arbetsro. Han vet hur lektionerna ska se ut för att eleverna ska behålla fokus och vara produktiva. Oscar är alltid lugn och förklarar nya begrepp och uppgifter på ett nyanserat sätt där alla förstår. Han ger bra exempel som man kan relatera till vardagen, så att man förstår extra bra.

  Vinnare av förskolepedagogpriset 2019 är Trude Rosborg - förskollärare på Kims förskola.

  Ur motiveringen från vårdnadshavare som ligger till grund för utmärkelsen:

  Trude är en naturlig talang som på ett engagerat och kärleksfullt sätt tar hand om barnen. Hon är tydlig och pedagogisk, upp­märksam och hjärtlig. Hon bemöter även vuxna på ett helt fantastiskt sätt. Det märks tydligt att Trude har en passion för sitt uppdrag. Hon inspirerar verkligen till nyfikenhet och intresse hos barnen och får dem att gladeligen delta i undervisningen. Hon skapar också en trygghet hos barnen så att alla vågar fråga och säga vad de tycker och tänker. På ett mycket bra sätt väver hon in omtanke, alla barns lika värde och tole­rans för olikheter i verksamheten. Med ett stort leende och en varm kram välkomnar Trude alla barn.

  Vinnare av skolledarpriset 2019 är Tomas Rylander - rektor på Valsätraskolan och Ekuddenskolan.

  Ur motiveringen från medarbetare som ligger till grund för utmärkelsen:

  Tomas är ett unikum som rektor och skol­ledare. Han är en mycket närvarande och engagerad ledare som alltid tar sig tid för elever och personal. Tomas leder verksamheten på Valsätra­ skolan på ett strukturerat sätt. Elevernas måluppfyllelse står i fokus och allt arbete strävar mot ökad måluppfyllelse. Han har regelbunden dialog och uppföljning med pedagogerna. Det ger honom suverän kun­skap om hur det går för skolans elever och vilka som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Tomas ser till att priori­tera och stötta pedagogerna i arbetet med dessa elever, för att alla ska nå målen. Elever, personal och föräldrar känner att Tomas alltid försöker få med alla på det gemensamma tåget.

 8. Kontakt

  Vänd dig till arbetsmarknadsförvaltningen om din fråga gäller pedagogiska priset inom vuxenutbildning.

  Vänd dig till utbildningsnämnden om din fråga gäller pedagogiska lärarpriset eller pedagogiska ledarskapspriset.

  Kontakta arbetsmarknadsförvaltningen

  Kontaktcenter i Stadshuset
  Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på arbetsmarknadsförvaltningen.
  Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

  Synpunkter och klagomål
  Lämna dina synpunkter

  Telefon (kommunens kontaktcenter):
  018-727 00 00
  Besöksadress:
  Stadshuset, Stadshusgatan 2
  Postadress:
  Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

  Kontakta utbildningsnämnden

  utbildningsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer utbildningsnämndens arbete.

  Telefon (kommunens kontaktcenter):
  018-727 00 00
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Fakturaadress:
  Utbildningsnämnden
  Uppsala kommun
  UPK 2100
  Box 1023
  751 40 Uppsala
Kampanjer
 • Nominera till pedagogiska priset 6 maj–23 september

  Vem är bästa förskolläraren, läraren, rektorn? Bestäm du. Nominera nu!