Resa till och från skolan – gymnasiet

 1. I korthet


  I vissa fall har du rätt till kostnadsfria resor till och från din gymnasieskola. Du får då ett skolkort som gör att du kan resa med ordinarie linjetrafik.

  Här hittar du information om vilka regler som gäller för elevresor.

  Fäll ihop
 2. Rätt till elevresa


  Det är alltid din hemkommun som fattar beslut om du har rätt till elevresa, även om du går i en gymnasieskola i en annan kommun.

  För att ha rätt till elevresa ska du ha

  • rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen
  • längre än sex kilometer till skolan.

  Studiehjälp får du längst till och med det första kalenderhalvåret det år då du fyller 20 år. Därefter kan du ha rätt till studiemedel från CSN. I studiemedelet ingår kostnader för dagliga resor.
  Läs om studiemedel på csn.se.

  Läs reglerna för skolskjuts och elevresor i sin helhet i skolskjutsreglementet.

  Särskilda skäl

  Om du har särskilda skäl, som till exempel en funktionsnedsättning, kan du ha rätt till resa till och från skolan även om du har kortare resväg än sex kilometer. Resan kan ske med linjetrafik, taxi eller specialfordon.
  Ansök om elevresa vid särskilda skäl. (PDF, 704 KB)

  Om du har en funktionsnedsättning ska du bifoga ett utlåtande till din ansökan.
  Blankett för utlåtande. (PDF, 560 KB)

  Fäll ihop
 3. Skolkort


  Om du uppfyller avståndskravet behöver du inte ansöka om elevresa. Du får ett skolkort med posten innan skolan startar. Skolkortet gäller för resor till och från skolan under skoldagar.

  Läs mer om hur skolkortet fungerar på ul.se.

  Avaktivera skolkortet

  Om du inte tänker använda det hemskickade skolkortet, ska du avaktivera det genom att fylla i ett webbformulär.

  Avaktivera skolkortet.

  Tappat eller skadat skolkort

  Om du tappar bort eller skadar ditt skolkort ska du anmäla det på ul.se. Du får ett nytt skolkort inom fem vardagar. Innan du fått ditt nya kort får du betala dina resor själv

  Anmäl borttappat eller trasigt skolkort till ul.se.

  Om du flyttar eller byter skola

  Om flytten eller bytet gör att du inte längre uppfyller avståndskravet, spärrar vi ditt skolkort och informerar dig om det.

  Om du efter flytt eller byte av skola uppfyller avståndskravet får du ett skolkort hemskickat.

  Fäll ihop
 4. Avståndsmätning


  Avståndet mellan hemmet och skolan mäts i kommunens digitala skolskjutssystem. Avståndet som mäts är den kortast farbara vägen mellan folkbokföringsadress och skolans huvudingång. Vi tar inte hänsyn till att undervisning ibland kan ske i lokaler på annan adress. 

  Vid avståndsmätningar för elevresor tar vi ingen hänsyn till trafikförhållanden eller andra faktorer som kan ge rätt till skolskjuts.

  Kartunderlaget för vägarna hämtas från nationella vägdatabasen (NVDB) och kommunens egna kartor. Om du gör en egen mätning i exempelvis Eniro eller Google kan du få andra avstånd än kommunen. Det är det beräknade avståndet i kommunens skolskjutssystem som gäller. Det justeras inte utifrån vårdnadshavares egna mätningar. Beräkningen görs på samma sätt för alla elever vilket säkerställer att alla behandlas lika. 

  Fäll ihop
 5. Resa mellan Uppsala och Stockholm


  Du som som går i gymnasiet i Stockholm kan ansöka om 1 040 kronor i reseersättning. Reseersättningen kan du till exempel använda till ett UL/SL-ungdomskort som gäller i 30 dagar.
  Läs om 30-dagarsbiljett för UL/SL på ul.se.

  Ansök om reseersättning för resa mellan Uppsala och Stockholm. (PDF, 38 KB)

  Fäll ihop
 6. Resa till arbetsplatsförlagt lärande (APL) och praktik


  Från och med 1 januari 2018 ska du ansöka om reseersättning direkt från din skola. Kolla vad som gäller med din skola.

  Om du har arbetsplatsförlagt lärande (APL) i din utbildning med praktikplats utanför skolan, kan du ansöka om reseersättning till praktiken. Ersättningen täcker det billigaste resesättet.

  Vem som kan få ersättning

  För att få reseersättning behöver du

  • ha minst sex kilometer mellan din folkbokförings- eller inackorderingsadress och din praktikplats
  • vara gymnasieelev på en gymnasieskola i Uppsala kommun. Om du går på en fristående gymnasieskola i Uppsala måste du även vara folkbokförd i Uppsala kommun
  • ha APL/praktik i Uppsala län eller angränsande län.

  Du kan inte få ersättning för resor under jul- och sommarlov.

  Se läsårstider för gymnasiet.

  Om du går en lärlingsutbildning kan du ansöka om lärlingsersättning från CSN. Ersättningen täcker kostnader för måltider och resor under lärlingstiden. Om du är berättigad till lärlingsersättning från CSN kan du inte få reseersättning.

  Om du redan har ett skolkort kan du bara söka ersättning för resor vid tider när kortet inte gäller, det vill säga 19.00–04.00 på vardagar och under helger. Du kan också söka ersättning för resor utanför Uppsala län.

  Vid särskilda omständigheter kan vi betala ut ersättning för bilresor.

  Sök reseersättning

  Sök reseersättning till APL via blankett. (PDF, 105 KB) 

  Du kan också hämta blanketten hos ansvarig APL-lärare på skolan.

  Fyll i blanketten och lämna den till din APL-lärare. Läraren behöver granska och signera ansökan innan hen kan skicka den till antagningsenheten för skolskjuts.

  Om din ansökan blir godkänd får du en utbetalning till det bankkonto du uppgett. Det tar normalt cirka två veckor att få pengarna. Om du får avslag meddelar vi dig via brev.

  Om något i din ansökan förändras, till exempel att du byter praktikplats, avbryter dina studier eller flyttar, måste du eller din vårdnadshavare meddela det. Annars kan du bli återbetalningsskyldig.

  Fäll ihop
 7. Överklaga beslut


  Om du ansökt om elevresa och inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Med beslutet som skickas till dig med post finns en beskrivning om hur du överklagar.

  Fäll ihop
 8. Kontakt


  Kontakta antagningsenheten – skolskjuts

  Telefon: 018-727 08 00 måndag–torsdag 9.30-11.30
  Fäll ihop