Lördagsgymnasiet och sommarskola för gymnasieelever

Lördaggymnasiet  och sommarskolan för gymnasieelever vänder sig till dig som

  • har IG eller F-betyg
  • saknar en kurs på grund av programbyte, skolbyte eller liknande
  • saknar poäng för att få ett fullständigt slutbetyg.

Kontakta utbildningsförvaltningen

Öppettider reception

Måndag–fredag 7.45–17.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala