Lördags- och sommargymnasiet

Lördags- och sommargymnasiet för gymnasieelever vänder sig till dig som

  • har IG eller F-betyg
  • saknar en kurs på grund av programbyte, skolbyte eller liknande
  • saknar poäng för att få ett fullständigt slutbetyg.

På Fyrisskolans webbsida finns mer information

Kontakta utbildningsförvaltningen

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Öppettider reception, Måndag–fredag 7.45–17.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala