Kvalitet i gymnasieskolan

Grundskola och gymnasieskola arbetar på samma sätt för att förbättra kvaliteten i skolan.

Kontakta utbildningsförvaltningen

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Öppettider reception, Måndag–fredag 7.45–17.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala