Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Om yrkesprogram

  Kock, plåtslagare, säljare, elektriker, konditor, VVS-montör, undersköterska, målare, personlig assistent, djurvårdare, bilmekaniker och barnskötare är exempel på yrken som du kan utbilda dig till på gymnasiet. Det finns tolv nationella yrkesprogram.

  Gymnasieskolans yrkesprogram ger grundläggande behörighet till högskola och universitet från 2023

  Från och med höstterminen 2023 behöver du som börjar ett yrkesprogram inte längre välja till grundläggande högskolebehörighet. De extra kurserna ingår i stället i din utbildning.

  Som elev på ett yrkesprogram kan du välja bort kurserna som ger grundläggande högskolebehörighet. Då får du en yrkesexamen.

  Mer information finns på skolverket.se

  Börja jobba direkt efter studenten

  På ett yrkesprogram lär du dig ett yrke från grunden och du har stor chans att få ett kvalificerat jobb direkt efter studenten. Du har praktik under utbildningen, så kallat arbetsplatsförlagt lärande. Genom praktiken kan du knyta kontakter som du har nytta av när du söker jobb.

  Plugga vidare

  På ett yrkesprogram läser du kurser som ger grundläggande högskolebehörighet. Det betyder att du kan plugga vidare på universitet eller högskola när du har gått ett yrkesprogram.

  Starta eget företag

  Du har stora möjligheter att starta eget företag när du har gått ett yrkesprogram eftersom du lär dig ett yrke och har praktik under utbildningen.

  Skolförlagd utbildning

  Du kan välja att läsa ett yrkesprogram till största delen på skolan. Det är en skolförlagd utbildning. Du gör då minst 15 veckor av utbildningen ute på en arbetsplats. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande, APL. Där utvecklar du yrkeskunskaper, lär dig yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen.

  Gymnasial lärlingsutbildning

  Lärlingsutbildning är ett annat sätt att läsa ett yrkesprogram. Du gör minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen har samma ämnesplaner som skolförlagd utbildning och leder fram till samma yrkesexamen. Du kan börja lärlingsutbildning första, andra eller tredje läsåret. Skolan skriver ett utbildningskontrakt mellan dig och arbetsplatsen. Du kan ansöka om lärlingsersättning, ett bidrag för måltider och resor, hos CSN.

  www.csn.se , sök på lärlingsersättning.

  Inom vissa yrken krävs det att du dessutom går som lärling en tid efter gymnasieutbildningen för att få full behörighet inom yrket. Be om mer information om det från den skola du är intresserad av. Entreprenörskap ingår i alla yrkesprogram. Entreprenörskap handlar om att kunna ta initiativ och ansvar, att vara kreativ, se möjligheter och att lösa problem. Det kan också innebära att du läser om eget företagande.

  Du lär dig också att utföra ditt arbete på ett säkert och hälsosamt sätt för att förebygga förslitningar och skador. Ett yrkesprogram ger dig en grund för fortsatta studier inom yrkeshögskola och det kan ge dig grundläggande behörighet till fortsatta studier på universitet och högskolor.  Du kan efter examen från ett yrkesprogram börja jobba inom yrket direkt.

  För dig som är över 20 år

  Om du är över 20 år kan du söka utbildning inom vuxenutbildningen. Det kan du även göra om du är under 20 år och har slutfört utbildning inom gymnasieskolan.

  På Utbildnings- och jobbcenter finns information om deras utbildningar

 2. Barn- och fritidsprogrammet, BF

  På barn- och fritidsprogrammet utbildar du dig för att arbeta med människor i alla åldrar inom pedagogiska och sociala yrkesområden samt inom fritids- och friskvårdssektorn.

  Utbildningen leder till att du kan möta och stödja människors lärande, utveckling, hälsa och välbefinnande. Du utvecklar din förmåga att vara lyhörd för andras behov. Ämnet pedagogik är programmets kärna.

  Att arbeta med människor kräver kunskaper i mänskliga rättigheter, demokratiska värden och att bemöta människor på ett respektfullt sätt. Du utvecklar förmågan att samverka, samarbeta och kommunicera. Du löser problem såväl självständigt som i samarbete med andra.

  På Skolverkets webbsida finns mer information om programmet samt programstruktur (poängplan).
  Där finns även information på andra språk. 

  Hitta gymnasieskolor och program

 3. Bygg- och anläggningsprogrammet, BA

  På bygg- och anläggningsprogrammet utbildar du dig för att arbeta med nybyggnation, ombyggnad och renovering inom bygg- och anläggningsbranschens yrken.

  Du lär dig om byggande från planering till drift. Utbildningen ger dig kunskaper om arbetsmetoder, material, verktyg och maskiner samt lagar och bestämmelser inom yrket. Du utvecklar din förmåga att göra medvetna val för en hållbar utveckling.

  Du utvecklar din kreativitet och initiativförmåga samt att arbeta självständigt och tillsammans med andra.

  På Skolverkets webbsida finns mer information om programmet samt programstruktur (poängplan).
  Där finns även information på andra språk.

  Hitta gymnasieskolor och program

 4. El- och energiprogrammet, EE

  På el- och energiprogrammet utbildar du dig för att arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation.

  Det du lär dig på programmet bygger på naturvetenskapliga principer om elektricitet, energi och miljö. Det har sin grund i biologi, fysik, kemi och matematik.

  Du lär dig om säkerhet för människor, egendom och djur samt vikten av att dokumentera det egna arbetet.

  Du utvecklar din förmåga att samarbeta med andra, bemöta kunder, ge service och skickligt utföra arbete både på företag och i människors hem.

  På Skolverkets webbsida finns mer information om programmet samt programstruktur (poängplan).
  Där finns även information på andra språk. 

  Hitta gymnasieskolor och program

 5. Fordons- och transportprogrammet, FT

  På fordons- och transportprogrammet utbildar du dig för att arbeta med att felsöka, reparera och utföra service på lätta och tunga fordon, att transportera gods eller personer eller att hantera gods på lager och i terminaler.

  Du lär dig att använda rätt utrustning och metod med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi. Det innefattar också kunskap om datorer och de datasystem som används inom yrket.

  Du arbetar med att lösa problem både självständigt och i grupp. Du får kunskaper om nationella och internationella överenskommelser och lagar inom yrkesområdet. Yrket präglas av en snabb teknisk utveckling som ställer krav på dig att hela tiden lära nytt.

  På Skolverkets webbsida finns mer information om programmet samt programstruktur (poängplan).
  Där finns även information på andra språk.

  Hitta gymnasieskolor och program

 6. Försäljnings- och serviceprogrammet, FS

  På försäljnings- och serviceprogrammet (före detta handels- och administrationsprogrammet) utbildar du dig för att arbeta med service och kommunikation inom försäljning, inköp, varuflöde, ekonomiuppföljning och företagande.

  Du arbetar med att planera, utföra och utvärdera serviceinriktade arbetsuppgifter. Du utvecklar din förmåga att möta människor i olika sammanhang och att agera på ett korrekt sätt. I ditt framtida yrke behöver du goda kunskaper i informationsteknik och du får fördjupa dig i olika programvaror, sociala medier och andra sätt att kommunicera.

  På Skolverkets webbsida finns mer information om programmet samt programstruktur (poängplan).
  Där finns även information på andra språk.

  Hitta gymnasieskolor och program

 7. Hantverksprogrammet, HV

  På hantverksprogrammet utbildar du dig för att arbeta med händerna och att vara kreativ.

  Du lär dig sätta en hantverkares personliga prägel på arbetet. Du lär dig att genomföra vanligt förekommande arbetsuppgifter från idé till färdig produkt. Utbildningen ger dig kunskaper i formgivning, entreprenörskap, kommunikation och service.

  På Skolverkets webbsida finns mer information om programmet samt programstruktur (poängplan).
  Där finns även information på andra språk.

  Hitta gymnasieskolor och program

 8. Hotell- och turismprogrammet, HT

  På hotell- och turismprogrammet utbildar du dig för att arbeta med service och gästers upplevelser inom hotell-, konferens- eller turismområdet.

  Du möter kunder och gäster från hela världen vilket kräver kunskaper i språk och om människors behov och kulturer. Du lär dig om planering, organisation och ekonomi. Du utvecklar din förmåga att söka, analysera och kritiskt granska information samt att informera andra med hjälp av olika medier.

  På Skolverkets webbsida finns mer information om programmet samt programstruktur (poängplan).
  Där finns även information på andra språk.

  Hitta gymnasieskolor och program

 9. Industritekniska programmet, IN

  Du lär dig förstå teknikens sammanhang och konsekvenser samt samverkan mellan människor och teknik.

  Du lär dig om hur en idé utvecklas till färdig produkt, om produktens funktion och utveckling tills den förstörs eller återvinns.

  På Skolverkets webbsida finns mer information om programmet samt programstruktur (poängplan).
  Där finns även information på andra språk. 

  Hitta gymnasieskolor och program

 10. Naturbruksprogrammet, NB

  På naturbruksprogrammet utbildar du dig för att arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog.

  Du får kunskaper om och färdigheter i att använda, sköta och vårda naturen. Du lär dig biologi, ekologi, teknik och ekonomi. Kärnan i utbildningen är biologiska kunskaper och praktiska färdigheter.

  På Skolverkets webbsida finns mer information om programmet samt programstruktur (poängplan).
  Där finns även information på andra språk.

  Hitta gymnasieskolor och program

 11. Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL

  På restaurang- och livsmedelsprogrammet utbildar du dig för att arbeta på restaurang, bageri och med färskvaror.

  Du arbetar nära kunderna med hantverksmässiga metoder. Du lär dig livsmedelsproduktion, matlagning, servering, måltiden som helhet, försäljning, service, hygien, näringslära och alkoholservering.

  På Skolverkets webbsida finns mer information om programmet samt programstruktur (poängplan).
  Där finns även information på andra språk. 

  Här hittar du utbudet av gymnasieutbildningar inom Knivsta, Sala, Tierp, Uppsala och Östhammar.  

 12. VVS- och fastighetsprogrammet, VF

  På VVS- och fastighetsprogrammet utbildar du dig för att arbeta med fastighetsservice och de tekniska system som förser oss med värme, kyla, ventilation samt vatten och avlopp.

  Du arbetar med installation, drift, underhåll, felsökning och reparationer samt att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera ditt arbete.

  Du lär dig att utföra arbetet med hänsyn till miljö, ekologi och resurser samt att samarbeta och bemöta kunder med god servicekänsla.

  På Skolverkets webbsida finns mer information om programmet samt programstruktur (poängplan).
  Där finns även information på andra språk.

  Hitta gymnasieskolor och program

 13. Vård- och omsorgsprogrammet, VO

  På vård- och omsorgsprogrammet utbildar du dig för att arbeta med människor inom hälso- och sjukvård och social omsorg.

  Arbete inom vård och omsorg utgår ifrån människors lika värde samt rätt till livskvalitet och välbefinnande och rätten att bemötas med respekt och empati. Du studerar medicin, pedagogik, psykologi och vårdkunskap. Detta för att du ska utveckla en helhetssyn på människan och förstå hur livsstilen påverkar hälsan.

  Du lär dig att använda nödvändig teknisk utrustning, informationsteknik för dokumentation samt lagar och förordningar som styr verksamheten.

  På Skolverkets webbsida finns mer information om programmet samt programstruktur (poängplan).
  Där finns även information på andra språk.

  Hitta gymnasieskolor och program

Nyheter om gymnasieskola

 • Grattis till studenten!

  Hurra för våra studenter! I dag kan ni sätta full fart mot framtiden.

 • Student 2 juni – tider för utspring

  Fredag 2 juni är det dags för studentfirande på alla gymnasieskolor i Uppsala. Studentavslutningen på skolan avslutas med ett så kallat "utspring", då studenterna lämnar skolan och springer ut för att mötas av släktingar och vänner. Utspringstiderna varierar mellan skolorna i Uppsala.

 • Omval till gymnasiet pågår 27 april till 15 maj

  27 april drar omvalet till gymnasiet igång. Fram till 15 maj kan du ändra eller lägga till fler val i din gymnasieansökan.

Se fler nyheter
Kampanjer

Så arbetar vi med gymnasieskola

 • Så arbetar vi med:

  Höjda kunskapsresultat och likvärdig skola

  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.