Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Om yrkesprogram

  På ett yrkesprogram utbildar du dig till ett yrke eller för fortsatta studier. 

  Skolförlagd utbildning

  Du kan välja att läsa ett yrkesprogram till största delen på skolan. Det är en skolförlagd utbildning. Du gör då minst 15 veckor av utbildningen ute på en arbetsplats. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande, APL. Där utvecklar du yrkeskunskaper, lär dig yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen.

  Gymnasial lärlingsutbildning

  Lärlingsutbildning är ett annat sätt att läsa ett yrkesprogram. Du gör minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen har samma ämnesplaner som skolförlagd utbildning och leder fram till samma yrkesexamen. Du kan börja lärlingsutbildning första, andra eller tredje läsåret. Skolan skriver ett utbildningskontrakt mellan dig och arbetsplatsen. Du kan ansöka om lärlingsersättning, ett bidrag för måltider och resor, hos CSN.

  www.csn.se , sök på lärlingsersättning.

  Inom vissa yrken krävs det att du dessutom går som lärling en tid efter gymnasieutbildningen för att få full behörighet inom yrket. Be om mer information om det från den skola du är intresserad av. Entreprenörskap ingår i alla yrkesprogram. Entreprenörskap handlar om att kunna ta initiativ och ansvar, att vara kreativ, se möjligheter och att lösa problem. Det kan också innebära att du läser om eget företagande.

  Du lär dig också att utföra ditt arbete på ett säkert och hälsosamt sätt för att förebygga förslitningar och skador. Ett yrkesprogram ger dig en grund för fortsatta studier inom yrkeshögskola och det kan ge dig grundläggande behörighet till fortsatta studier på universitet och högskolor.  Du kan efter examen från ett yrkesprogram börja jobba inom yrket direkt.

 2. Barn- och fritidsprogrammet, BF

  På barn- och fritidsprogrammet utbildar du dig för att arbeta med människor i alla åldrar inom pedagogiska och sociala yrkesområden samt inom fritids- och friskvårdssektorn.

  Utbildningen leder till att du kan möta och stödja människors lärande, utveckling, hälsa och välbefinnande. Du utvecklar din förmåga att vara lyhörd för andras behov. Ämnet pedagogik är programmets kärna.

  Att arbeta med människor kräver kunskaper i mänskliga rättigheter, demokratiska värden och att bemöta människor på ett respektfullt sätt. Du utvecklar förmågan att samverka, samarbeta och kommunicera. Du löser problem såväl självständigt som i samarbete med andra.

  Inriktningar

  • Fritid och hälsa. Du lär dig om fritid, hälsa och friskvård på fritids- och friskvårdsanläggningar. Exempel på yrken är bad-/sporthallspersonal och personlig tränare.
  • Pedagogiskt arbete. Du lär dig hur barn lär sig och utvecklas. Exempel på yrken är barnskötare och elevassistent.
  • Socialt arbete. Du lär dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger stöd. Exempel på yrken är väktare och personlig assistent.

  Gymnasiegemensamma ämnen 600

  Engelska 5 100
  Historia 1a1 50
  Idrott och hälsa 1 100
  Matematik 1a 100
  Naturkunskap 1a1 50
  Religionskunskap 1 50
  Samhällskunskap 1a1 50
  Svenska 1, svenska som andraspråk 1 100

  Programgemensamma ämnen 700

  Hälsopedagogik 100
  Naturkunskap 1a2 50
  Kommunikation 100
  Lärande och utveckling 100
  Människors miljöer 100
  Pedagogiskt ledarskap 100
  Samhällskunskap 1a2 50
  Svenska 2, svenska som andraspråk 2 100

  Inriktningar 300

  Fritid och hälsa 300

  Fritids- och friskvårdsverksamheter 200
  Fritids- och idrottskunskap 100

  Pedagogiskt arbete 300

  Barns lärande och växande 100
  Pedagogiskt arbete 200

  Socialt arbete 300

  Socialt arbete 200
  Sociologi 100

  Programfördjupningar 600

  Individuellt val 200

  Gymnasiearbete 100

  Totalt 2500

  Uppsala

  Grillska gymnasiet 

  • fritid och hälsa

  Katedralskolan

  • pedagogiskt arbete

  Uppsala yrkesgymnasium Ekeby 

  • pedagogiskt arbete (enbart lärling)

  LIU kan sökas på programmet. 

  Knivsta

  Sjögrenska gymnasiet

  • fritid och hälsa, pedagogiskt arbete (enbart lärling)
  • fritid och hälsa (enbart lärling)

  Tierp

  Högbergsskolan

  • pedagogiskt arbete 
  • socialt arbete

  Idrottsspecialisering kan sökas på programmet.

 3. Bygg- och anläggningsprogrammet, BA

  På bygg- och anläggningsprogrammet utbildar du dig för att arbeta med nybyggnation, ombyggnad och renovering inom bygg- och anläggningsbranschens yrken.

  Du lär dig om byggande från planering till drift. Utbildningen ger dig kunskaper om arbetsmetoder, material, verktyg och maskiner samt lagar och bestämmelser inom yrket. Du utvecklar din förmåga att göra medvetna val för en hållbar utveckling.

  Du utvecklar din kreativitet och initiativförmåga samt att arbeta självständigt och tillsammans med andra.

  Inriktningar

  • Anläggningsfordon. Du lär dig köra arbetsmaskiner och att göra service och underhåll på dessa. Exempel på yrke är anläggningsmaskinförare.
  • Husbyggnad. Du lär dig utföra grundläggande byggnadsarbeten i olika material. Exempel på yrken är betongarbetare, golvläggare, träarbetare, ställningsbyggare och glastekniker.
  • Mark och anläggning. Du lär dig om markarbeten för vägbyggnad eller platt- och stenbeläggningar. Exempel på yrken är väg- och anläggningsarbetare och järnvägstekniker.
  • Måleri. Du lär dig planera och utföra olika målningsarbeten och tapetsering. Exempel på yrke är byggnadsmålare.
  • Plåtslageri. Du lär dig hur olika material används inom plåtslageri och att utföra plåtarbete. Exempel på yrken är byggnadsplåtslagare och ventilationsplåtslagare.

  Gymnasiegemensamma ämnen 600

  Engelska 5 100
  Historia 1a1 50
  Idrott och hälsa 1 100
  Matematik 1a 100
  Naturkunskap 1a1 50
  Religionskunskap 1 50
  Samhällskunskap 1a1 50
  Svenska 1, svenska som andraspråk 1 100

  Programgemensamma ämnen 400

  Bygg och anläggning 1 200
  Bygg och anläggning 2 200

  Inriktningar 400–900

  Anläggningsfordon 900

  Anläggningsförare – process 100
  Anläggningsförare 1 200
  Anläggningsförare 2 200
  Anläggningsförare 3 200
  Anläggningsförare 4 200

  Husbyggnad 700

  Husbyggnadsprocessen 200
  Husbyggnad 1 100
  Husbyggnad 2 200
  Husbyggnad 3 – ombyggnad 200

  Mark och anläggning 500

  Anläggningsprocessen 200
  Anläggning 1 100
  Anläggning 2 200

  Måleri 400

  Måleriprocessen 200
  Måleri 1 200

  Plåtslageri 400

  Plåtslageriprocessen 200
  Plåtslageri – grunder 100
  Ventilationsplåtslageri 1 100

  Programfördjupningar 300–800

  Individuellt val 200

  Gymnasiearbete 100

  Totalt 2500

  Uppsala

  Praktiska gymnasiet

  • husbyggnad 
  • måleri 
  • måleri 

  Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

  • husbyggnad (enbart lärling) 
  • mark och anläggning (enbart lärling)
  • måleri (enbart lärling)

  Uppsala yrkesgymnasium Jälla

  • anläggningsfordon 
  • husbyggnad
  • måleri 
  • plåtslageri met förutom inriktning lärling.

  LIU kan sökas på programmet.

  Yrkesgymnasiet

  • husbyggnad (enbart lärling)
  • måleri (enbart lärling)

  Yrkesplugget

  • husbyggnad 
  • mark- och anläggning

  Tierp

  Högbergsskolan

  • husbyggnad 
  • plåtslageri (enbart lärling)

  Idrottsspecialisering kan sökas på programmet förutom inriktning lärling.

 4. El- och energiprogrammet, EE

  På el- och energiprogrammet utbildar du dig för att arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation.

  Det du lär dig på programmet bygger på naturvetenskapliga principer om elektricitet, energi och miljö. Det har sin grund i biologi, fysik, kemi och matematik.

  Du lär dig om säkerhet för människor, egendom och djur samt vikten av att dokumentera det egna arbetet.

  Du utvecklar din förmåga att samarbeta med andra, bemöta kunder, ge service och skickligt utföra arbete både på företag och i människors hem.

  Inriktningar

  • Automation. Du lär dig planera, installera och sätta automatiserade produktionssystem i drift. Exempel på yrken är automationstekniker, processtekniker, industrielektriker och mekatroniker.
  • Dator- och kommunikationsteknik. Du lär dig installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem. Exempel på yrken är nätverkstekniker, teknisk säljare och supporttekniker.
  • Elteknik. Du lär dig installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt TV- och datanät. Exempel på yrken är elektriker, hisstekniker och larmtekniker.
  • Energiteknik. Du lär dig drift- och underhållsarbeten samt service inom system för energi, miljö, vatten och processer. Exempel på yrke är driftoperatör.

  Gymnasiegemensamma ämnen 600

  Engelska 5 100
  Historia 1a1 50
  Idrott och hälsa 1 100
  Matematik 1a 100
  Naturkunskap 1a1 50
  Religionskunskap 1 50
  Samhällskunskap 1a1 50
  Svenska 1, svenska som andraspråk 1 100

  Programgemensamma ämnen 400

  Datorteknik 1a 100
  Elektromekanik 100
  Energiteknik 1 100
  Mekatronik 1 100

  Inriktningar 400 – 500

  Automation 400

  Praktisk ellära 100
  Mät- och styrteknik 100
  Mät- och reglerteknik 100
  Programmerbara styrsystem 100

  Dator- och kommunikationsteknik 400

  Dator- och nätverksteknik 100
  Elektronik och mikrodatorteknik 100 Kommunikationsnät 1 100
  Nätverksteknik 100

  Elteknik 500

  Elkraftteknik 100
  Praktisk ellära 100
  Elinstallationer 200
  Kommunikationsnät 1 100

  Energiteknik 400

  Avhjälpande underhåll 1 100
  Praktisk ellära 100
  Energiteknik 2 100
  Förnybar energi 100

  Programfördjupningar 700–800

  Individuellt val 200

  Gymnasiearbete 100

  Totalt 2500

  Uppsala

  Grillska gymnasiet

  • dator- och kommunikationsteknik 

  NTI Gymnasiet Uppsala

  • dator- och kommunikationsteknik programmet. 

  Praktiska gymnasiet

  • elteknik

  Uppsala yrkesgymnasium Jälla

  • elteknik

  Tierp

  Högbergsskolan

  ▪ elteknik

  Idrottspecialisering kan sökas på programmet.

  Östhammar

  Bruksgymnasiet

  • automation
  • dator- och kommunikationsteknik
  • elteknik
 5. Fordons- och transportprogrammet, FT

  På fordons- och transportprogrammet utbildar du dig för att arbeta med att felsöka, reparera och utföra service på lätta och tunga fordon, att transportera gods eller personer eller att hantera gods på lager och i terminaler.

  Du lär dig att använda rätt utrustning och metod med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi. Det innefattar också kunskap om datorer och de datasystem som används inom yrket.

  Du arbetar med att lösa problem både självständigt och i grupp. Du får kunskaper om nationella och internationella överenskommelser och lagar inom yrkesområdet. Yrket präglas av en snabb teknisk utveckling som ställer krav på dig att hela tiden lära nytt.

  Inriktningar

  • Godshantering. Du lär dig om godshantering och logistik. Exempel på yrken är lagerarbetare och terminalarbetare.
  • Karosseri och lackering. Du lär dig om lackering av fordon samt diagnostik och reparation av karosserier. Exempel på yrken är bilskadereparatör och billackerare.
  • Lastbil och mobila maskiner. Du lär dig om felsökning, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Exempel på yrken är lastbilsmekaniker och maskinmekaniker.
  • Personbil. Du lär dig om felsökning, reparation och service av lätta fordon. Exempel på yrke är personbilsmekaniker.
  • Transport. Du lär dig trafikkunskap, om transportsystem och logistik. Exempel på yrke är yrkesförare.

  Gymnasiegemensamma ämnen 600

  Engelska 5 100
  Historia 1a1 50
  Idrott och hälsa 1 100
  Matematik 1a 100
  Naturkunskap 1a1 50
  Religionskunskap 1 50
  Samhällskunskap 1a1 50
  Svenska 1, svenska som andraspråk 1 100

  Programgemensamma ämnen 400

  Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden 200
  Fordonsteknik – introduktion 200

  Inriktningar 400 – 500

  Godshantering 400

  Maskinell godshantering 200
  Lageradministration och terminallogistik 200

  Karosseri och lackering 400

  Riktningsteknik – introduktion 200
  Lackeringsteknik – introduktion 200

  Lastbil och mobila maskiner 500

  Maskin- och lastbilsteknik – introduktion 200
  Reparation av lastbilar och mobila maskiner 300

  Personbil 500

  Personbilsteknik – introduktion 200
  Reparation av personbilar och lätta transportfordon 300 

  Transport 500

  Yrkestrafik 1a 200
  Yrkestrafik 1b 300

  Programfördjupningar 700 – 800

  Individuellt val 200

  Gymnasiearbete 100

  Totalt 2500

  Uppsala

  Praktiska gymnasiet

  • karosseri och lackering
  • lastbil och mobila maskiner
  • personbil

  Uppsala yrkesgymnasium Ekeby 

  • personbil (enbart lärling)

  LIU kan sökas på programmet. 

  Uppsala yrkesgymnasium Jälla

  • karosseri och lackering (enbart lärling) 
  • lastbil och mobila maskiner (enbart lärling)
  • personbil
  • transport

  LIU kan sökas på programmet. 

  Yrkesgymnasiet

  • personbil (enbart lärling) 

  Yrkesplugget

  • personbil
  • transport

  Knivsta

  Sjögrenska gymnasiet

  ▪ personbil (enbart lärling) 

  Tierp

  Högbergsskolan 

  ▪ lastbil och mobila maskiner (enbart lärling) 
  ▪ personbil 
  ▪ transport 

  Idrottsspecialisering kan sökas på programmet. 

  Östhammar

  Bruksgymnasiet

  ▪ personbil

 6. Handels- och administrationsprogrammet, HA

  På handels- och administrationsprogrammet utbildar du dig för att arbeta med service och kommunikation inom försäljning, inköp, varuflöde, ekonomiuppföljning och företagande.

  Du arbetar med att planera, utföra och utvärdera serviceinriktade arbetsuppgifter. Du utvecklar din förmåga att möta människor i olika sammanhang och att agera på ett korrekt sätt. I ditt framtida yrke behöver du goda kunskaper i informationsteknik och du får fördjupa dig i olika programvaror, sociala medier och andra sätt att kommunicera.

  Inriktningar

  • Administrativ service. Du lär dig om organisation och administrativt arbete inom företag och offentlig förvaltning, kommunikation, kundservice samt konferens- och receptionsarbete. Exempel på yrken är IT-administratör, personalassistent och ekonomiassistent.
  • Handel och service. Du lär dig om inköp, försäljning, kundservice, produktkunskap, affärsutveckling och marknadsföring. Exempel på yrken är butiksledare, säljare och inköpare.

  Gymnasiegemensamma ämnen 600

  Engelska 5 100
  Historia 1a1 50
  Idrott och hälsa 1 100
  Matematik 1a 100
  Naturkunskap 1a1 50
  Religionskunskap 1 50
  Samhällskunskap 1a1 50
  Svenska 1, svenska som andraspråk 1 100

  Programgemensamma ämnen 400

  Entreprenörskap 100
  Servicekunskap 100
  Branschkunskap inom handel och administration 100
  Information och kommunikation 1 100

  Inriktningar 500

  Administrativ service 500

  Administration 1 100
  Affärskommunikation 100
  Information och
  kommunikation 2 100
  Intern och extern
  kommunikation 100
  Ledarskap och organisation 100

  Handel och service 500

  Personlig försäljning 1 100
  Praktisk marknadsföring 1 100
  Affärsutveckling och ledarskap 100
  Inköp 1 100
  Näthandel 1 100

  Programfördjupningar 700

  Individuellt val 200

  Gymnasiearbete 100

  Totalt 2500

  Uppsala

  Celsiusskolan

  • handel och service

  RIG, NIU och LIU kan sökas på programmet.

  Ellen Fries gymnasium

  • Handel och service 

  Praktiska gymnasiet

  • handel och service

  Thoren Business School

  • handel och service

  Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

  • handel och service (enbart lärling)

  LIU kan sökas på programmet.

  Yrkesgymnasiet

  • handel och service (enbart lärling)

  Knivsta

  Sjögrenska gymnasiet

  • handel och service (enbart lärling)

  Tierp

  Högbergsskolan

  • handel och service (enbart lärling)

  Östhammar

  Bruksgymnasiet

  • handel och service 
 7. Hantverksprogrammet, HV

  På hantverksprogrammet utbildar du dig för att arbeta med händerna och att vara kreativ.

  Du lär dig sätta en hantverkares personliga prägel på arbetet. Du lär dig att genomföra vanligt förekommande arbetsuppgifter från idé till färdig produkt. Utbildningen ger dig kunskaper i formgivning, entreprenörskap, kommunikation och service.

  Inriktningar

  • Finsnickeri. Du lär dig tillverkningsmetoder och hantering av verktyg och maskiner samt material inom branschen. Exempel på yrke är möbelsnickare.
  • Florist. Du lär dig att skapa blomsterarbeten med olika tekniker och estetiska kvaliteter. Du får kunskaper om krukväxter, snittblommor och annat förekommande material. Exempel på yrke är florist.
  • Frisör. Du lär dig olika behandlingar, tekniker och hantering av verktyg samt material som används inom frisörbranschen. Exempel på yrke är frisöraspirant.
  • Textil design. Du lär dig konstruktion, tillverkningsmetoder och hantering av verktyg och maskiner samt material som används inom textilbranschen. Exempel på yrke är sömmerska.
  • Övriga hantverk. Här finns många hantverk att välja mellan. Du lär dig olika tekniker och hantering av verktyg samt material som förekommer inom det valda hantverket. Exempel på yrken är stylist, låssmed, glasblåsare, guld- och silversmed och hovslagare.

  Gymnasiegemensamma ämnen 600

  Engelska 5 100
  Historia 1a1 50
  Idrott och hälsa 1 100
  Matematik 1a 100
  Naturkunskap 1a1 50
  Religionskunskap 1 50
  Samhällskunskap 1a1 50
  Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100

  Programgemensamma ämnen 400

  Entreprenörskap 100
  Hantverk – introduktion 200
  Tradition och utveckling 100

  Inriktningar 500

  Finsnickeri 500

  Finsnickeri 1 200
  Finsnickeri 2 200
  Material och miljö 100

  Florist 500

  Florist 1 200
  Florist 2 200
  Material och miljö 100

  Frisör 500

  Frisör 1 200
  Frisör 2 200
  Material och miljö 100

  Textil design 500

  Textil design 1 200
  Textil design 2 200
  Material och miljö 100

  Övriga hantverk 500

  Hantverksteknik 1 200
  Hantverksteknik 2 200
  Material och miljö 100

  Programfördjupningar 700

  Individuellt val 200

  Gymnasiearbete 100

  Totalt 2500

   

  Uppsala

  Grillska gymnasiet

  • frisör 

  Hagströmska gymnasiet 

  • stylist 

  Praktiska gymnasiet 

  • florist 

  Realgymnasiet

  • stylist

  Uppsala yrkesgymnaium Ekeby

  • övriga hantverk  (enbart lärling)

  LIU kan sökas på programmet. 

  Yrkesgymnasiet

  • frisör (enbart lärling)

   

   

   

   

 8. Hotell- och turismprogrammet, HT

  På hotell- och turismprogrammet utbildar du dig för att arbeta med service och gästers upplevelser inom hotell-, konferens- eller turismområdet.

  Du möter kunder och gäster från hela världen vilket kräver kunskaper i språk och om människors behov och kulturer. Du lär dig om planering, organisation och ekonomi. Du utvecklar din förmåga att söka, analysera och kritiskt granska information samt att informera andra med hjälp av olika medier.

  Inriktningar

  • Hotell och konferens. Du lär dig om service och bemötande, att organisera, planera och genomföra möten och evenemang inom ett hotells olika avdelningar eller konferensverksamhet. Exempel på yrken är arbete inom reception inriktad mot en internationell kundkrets och våningsservice.
  • Turism och resor. Du lär dig om turistinformation, organisation och planering av resor, aktiviteter och upplevelser, resmål och resvägar. Exempel på yrken är guide och arbete inom turistinformation, bokning och försäljning.

  Gymnasiegemensamma ämnen 600

  Engelska 5 100
  Historia 1a1 50
  Idrott och hälsa 1 100
  Matematik 1a 100
  Naturkunskap 1a1 50
  Religionskunskap 1 50
  Samhällskunskap 1a1 50
  Svenska 1, svenska som andraspråk 1 100

  Programgemensamma ämnen 700

  Engelska 6 100
  Entreprenörskap 100
  Logi 100
  Konferens och evenemang 100
  Service och bemötande 1 100
  Besöksnäringen 100 
  Resmål och resvägar 100

  Inriktningar 400

  Hotell och konferens 400

  Frukost och bufféservering 100
  Reception 1 100
  Våningsservice 1 100
  Konferens 1 100

  Turism och resor 400

  Aktiviteter och upplevelser 100
  Hållbar turism 100
  Marknadsföring och försäljning 100
  Reseproduktion och försäljning 100

  Programfördjupningar 500

  Individuellt val 200

  Gymnasiearbete 100

  Totalt 2500

  Uppsala

  Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

  • hotell och konferens (även lärling)

  LIU kan sökas på programmet. 

 9. Industritekniska programmet, IN

  Du lär dig förstå teknikens sammanhang och konsekvenser samt samverkan mellan människor och teknik.

  Du lär dig om hur en idé utvecklas till färdig produkt, om produktens funktion och utveckling tills den förstörs eller återvinns.

  Inriktningar

  • Driftsäkerhet och underhåll. Du lär dig strategiskt och systematiskt underhåll av utrustning. Exempel på yrken är servicemekaniker och underhållsyrken, mekaniker.
  • Processteknik. Du lär dig om kemiska och mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll och styr- och reglerteknik. Exempel på yrken är laboratorietekniker inom kemisk industri och processoperatör.
  • Produkt och maskinteknik. Du lär dig hantera verktyg, utrustning och material samt om bearbetning av material. Exempel på yrken är CNC-operatör och tryckare.
  • Svetsteknik. Du lär dig olika svetstekniker. Exempel på yrken är svetsare och internationell svetsare.

  Gymnasiegemensamma ämnen 600

  Engelska 5 100
  Historia 1a1 50
  Idrott och hälsa 1 100
  Matematik 1a 100
  Naturkunskap 1a1 50
  Religionskunskap 1 50
  Samhällskunskap 1a1 50
  Svenska 1, svenska som andraspråk 1 100

  Programgemensamma ämnen 400

  Industritekniska processer 1 100
  Människan i industrin 1 100 
  Produktionskunskap 1 100
  Produktionsutrustning 1 100

  Inriktningar 300 – 400

  Driftsäkerhet och underhåll 400

  Avhjälpande underhåll 1 100
  Underhåll – driftsäkerhet 100
  Underhåll – elteknik 100
  Underhåll – lager och smörjteknik 100

  Processteknik 400

  Industritekniska processer 2 100
  Produktionskunskap 2 100
  Produktionsutrustning 2 100
  Produktionsutrustning 3 100

  Produkt och maskinteknik 300

  Datorstyrd produktion 1 100
  Produktionsutrustning 2 100
  Produktutveckling 1 100

  Svetsteknik 400

  Produktutveckling 1 100
  Kälsvets 1 100
  Svets grund 100
  Tillverkningsunderlag 1 100

  Programfördjupningar 800 – 900

  Individuellt val 200

  Totalt 2500

  Uppsala

  Praktiska gymnasiet

  • svetsteknik

  Tierp

  Högbergsskolan

  • produkt- och maskinteknik
  • svetsteknik

  Idrottsspecialisering kan sökas på programmet.

  Östhammar

  Wilhelm Haglunds gymnasium

  • produkt- och maskinteknik
 10. Naturbruksprogrammet, NB

  På naturbruksprogrammet utbildar du dig för att arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog.

  Du får kunskaper om och färdigheter i att använda, sköta och vårda naturen. Du lär dig biologi, ekologi, teknik och ekonomi. Kärnan i utbildningen är biologiska kunskaper och praktiska färdigheter.

  Inriktningar

  • Djur. Du lär dig att ta ansvar för de rutiner som krävs när det gäller djur och att utgå ifrån djurens behov och beteende, både biologiskt och praktiskt. Exempel på yrken är djurskötare inom lantbruk och djurvårdare.
  • Lantbruk. Du lär dig om mark, vatten, växter, djur, ekonomi, teknik och produktion av tjänster och lantbrukets betydelse för utvecklingen av landsbygden. Exempel på yrken är lantbrukare, växtodlare och arbete inom produktion av livsmedel och foder.
  • Skog. Du lär dig sköta om och arbeta med skogen som en resurs. Exempel på yrken är skogsmaskinförare och skogsvårdare.
  • Trädgård. Du lär dig om mark, växter, växtmiljöer och trädgårdens betydelse i samhället. Exempel på yrken är trädgårdsanläggare, trädgårdsodlare och skötsel av utemiljöer.

  Gymnasiegemensamma ämnen 600

  Engelska 5 100
  Historia 1a1 50
  Idrott och hälsa 1 100
  Matematik 1a 100
  Naturkunskap 1a1 50
  Religionskunskap 1 50
  Samhällskunskap 1a1 50
  Svenska 1 / Svenska
  som andraspråk 1 100

  Programgemensamma ämnen 400

  Biologi 1 100
  Entreprenörskap 100
  Naturbruk 200

  Inriktningar 300

  Djur 300

  Djurens biologi 100
  Djuren i naturbruket 100
  Djurhållning 100

  Lantbruk 300

  Marken och växternas biologi 100
  Djuren i naturbruket 100
  Fordon och redskap 100

  Skog 300

  Marken och växternas biologi 100
  Motor- och röjmotorsåg 1 100
  Mångbruk av skog 100

  Trädgård 300

  Marken och växternas biologi 100
  Fordon och redskap 100
  Växtkunskap 1 100

  Programfördjupningar 900

  Individuellt val 200

  Gymnasiearbete 100

  Totalt 2500

  Uppsala

  Realgymnasiet

  • djur
  • skog 

  Uppsala yrkesgymnasium Jälla

  • djur
  • lantbruk
  • skog 
 11. Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL

  På restaurang- och livsmedelsprogrammet utbildar du dig för att arbeta på restaurang, bageri och med färskvaror.

  Du arbetar nära kunderna med hantverksmässiga metoder. Du lär dig livsmedelsproduktion, matlagning, servering, måltiden som helhet, försäljning, service, hygien, näringslära och alkoholservering.

  Inriktningar

  • Bageri och konditori. Du lär dig hantverket med framställning och tillverkning av bakverk. Exempel på yrken är bagare och konditor.
  • Kök och servering. Du lär dig matlagning, servering och bararbete. Exempel på yrken är kock, kallskänka, servitris och servitör.

  Gymnasiegemensamma ämnen 600

  Engelska 5 100
  Historia 1a1 50
  Idrott och hälsa 1 100
  Matematik 1a 100
  Naturkunskap 1a1 50
  Religionskunskap 1 50
  Samhällskunskap 1a1 50
  Svenska 1, svenska som andraspråk 1 100

  Programgemensamma ämnen 400

  Hygien 100
  Livsmedels- och näringskunskap 1 100
  Branschkunskap inom restaurang och livsmedel 100
  Service och bemötande 1 100

  Inriktningar 300 – 600

  Bageri och konditori 300

  Bageri 1 100
  Choklad och konfektyr 100
  Konditori 1 100

  Färskvaror, delikatesser och catering 600

  Personlig försäljning 1 100
  Personlig försäljning 2 100
  Livsmedels- och näringskunskap 2 100
  Mat och butik 1 100
  Mat och dryck i kombination 100
  Service och bemötande 2 100

  Kök och servering 300

  Mat och dryck i kombination 100
  Matlagning 1 100
  Servering 1 100

  Programfördjupningar 600 – 900

  Individuellt val 200

  Gymnasiearbete 100

  Totalt 2500

  Uppsala

  Uppsala yrkesgymnasium Ekeby 

  • bageri och konditori (även lärling) 
  • kök och servering (även lärling)

  LIU kan sökas på lärlingsprogrammen. 

  Östhammar

  Bruksgymnasiet

  • kök och servering
 12. VVS- och fastighetsprogrammet, VF

  På VVS- och fastighetsprogrammet utbildar du dig för att arbeta med fastighetsservice och de tekniska system som förser oss med värme, kyla, ventilation samt vatten och avlopp.

  Du arbetar med installation, drift, underhåll, felsökning och reparationer samt att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera ditt arbete.

  Du lär dig att utföra arbetet med hänsyn till miljö, ekologi och resurser samt att samarbeta och bemöta kunder med god servicekänsla.

  Inriktningar

  • Fastighet. Du lär dig uppbyggnad, service, drift och underhåll av energitekniska anläggningar samt utomhus- och inomhusmiljöer. Exempel på yrken är fastighetstekniker och fastighetsskötare.
  • Kyl- och värmepumpsteknik. Du lär dig installation, service, drift och underhåll av anläggningar för kyla och värme, till exempel isbanor, kyl- och frysdiskar och värmepumpar. Exempel på yrken är kylmontör och kyltekniker inom fastighet och industri.
  • Ventilationsteknik. Du lär dig service, drift, underhåll, mätning och injustering av ventilationssystem. Exempel på yrke är ventilationstekniker.
  • VVS. Du lär dig installation, service, underhåll och säkerhet av värme- och sanitetssystem. Exempel på yrken är VVS-montör och isoleringsmontör.

  Gymnasiegemensamma ämnen 600

  Engelska 5 100
  Historia 1a1 50
  Idrott och hälsa 1 100
  Matematik 1a 100
  Naturkunskap 1a1 50
  Religionskunskap 1 50
  Samhällskunskap 1a1 50
  Svenska 1, svenska som andraspråk 1 100

  Programgemensamma ämnen 400

  Praktisk ellära 100
  Systemuppbyggnad 100
  Värmelära 100
  Verktygs- och materialhantering 100

  Inriktningar 300 – 400

  Fastighet 300

  Elkraftteknik 100
  Fastighetsförvaltning 100
  Fastighetsservice – byggnader 100

  Kyl- och värmepumpsteknik 300

  Elkraftteknik 100
  Kyl- och värmepumpsteknik – grund 100
  Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet 100

  VVS 400

  Entreprenadteknik 100
  Sanitetsteknik 1 100
  VVS svets och lödning rör 100
  Värmeteknik 1 100

  Ventilationsteknik 300

  Elkraftteknik 100
  Luftbehandling 100
  Ventilationsteknik – injustering 100

  Programfördjupningar 800 – 900

  Individuellt val 200

  Gymnasiearbete 100

  Totalt 2500

  Uppsala

  Uppsala yrkesgymnasium Ekeby 

  • fastighet (enbart lärling)

  LIU kan sökas på programmet. 

  Uppsala yrkesgymnasium Jälla

  • VVS

  Praktiska gymnasiet 

  • VVS 

  Yrkesgymnasiet

  • VVS (enbart lärling)

  Tierp

  Högbergsskolan 

  • fastighet (enbart lärling)
  • ventilationsteknik (enbart lärling)
  • VVS (enbart lärling)

    13. Vård- och omsorgsprogrammet, VO

  På vård- och omsorgsprogrammet utbildar du dig för att arbeta med människor inom hälso- och sjukvård och social omsorg.

  Arbete inom vård och omsorg utgår ifrån människors lika värde samt rätt till livskvalitet och välbefinnande och rätten att bemötas med respekt och empati. Du studerar medicin, pedagogik, psykologi och vårdkunskap. Detta för att du ska utveckla en helhetssyn på människan och förstå hur livsstilen påverkar hälsan.

  Du lär dig att använda nödvändig teknisk utrustning, informationsteknik för dokumentation samt lagar och förordningar som styr verksamheten.

  Programmet har inga inriktningar men du kan specialisera dig inom programfördjupningen. Du kan arbeta på sjukhus, vårdcentral, hemsjukvård, gruppboende, daglig verksamhet, hemtjänst eller som personlig assistent.

  Gymnasiegemensamma ämnen 600

  Engelska 5 100
  Historia 1a1 50
  Idrott och hälsa 1 100
  Matematik 1a 100
  Naturkunskap 1a1 50
  Religionskunskap 1 50
  Samhällskunskap 1a1 50
  Svenska 1, svenska som andraspråk 1 100

  Programgemensamma ämnen 1100

  Hälsopedagogik 100
  Medicin 1 150
  Etik och människans livsvillkor 100
  Psykiatri 1 100
  Psykologi 1 50
  Samhällskunskap 1a2 50
  Specialpedagogik 1 100
  Svenska 2, svenska som andraspråk 2 100
  Vård- och omsorgsarbete 1 200
  Vård- och omsorgsarbete 2 150

  Programfördjupningar 500

  Individuellt val 200

  Gymnasiearbete 100

  Totalt 2500

  Uppsala

  Cultus gymnasium 

  Lundellska skolan

  Yrkesgymnasiet

  • (enbart lärling) 

  Tierp

  Högbergsskolan

  Idrottsspecialisering kan sökas på programmmet.

  Knivsta

  Sjögrenska gymnasiet 

  • (enbart lärling)

  Östhammar

  Bruksgymnasiet

Nyheter om gymnasieskola

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.