Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Om yrkesprogram

  På ett yrkesprogram utbildar du dig till ett yrke eller för fortsatta studier. 

  Skolförlagd utbildning

  Du kan välja att läsa ett yrkesprogram till största delen på skolan. Det är en skolförlagd utbildning. Du gör då minst 15 veckor av utbildningen ute på en arbetsplats. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande, APL. Där utvecklar du yrkeskunskaper, lär dig yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen.

  Gymnasial lärlingsutbildning

  Lärlingsutbildning är ett annat sätt att läsa ett yrkesprogram. Du gör minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen har samma ämnesplaner som skolförlagd utbildning och leder fram till samma yrkesexamen. Du kan börja lärlingsutbildning första, andra eller tredje läsåret. Skolan skriver ett utbildningskontrakt mellan dig och arbetsplatsen. Du kan ansöka om lärlingsersättning, ett bidrag för måltider och resor, hos CSN.

  www.csn.se , sök på lärlingsersättning.

  Inom vissa yrken krävs det att du dessutom går som lärling en tid efter gymnasieutbildningen för att få full behörighet inom yrket. Be om mer information om det från den skola du är intresserad av. Entreprenörskap ingår i alla yrkesprogram. Entreprenörskap handlar om att kunna ta initiativ och ansvar, att vara kreativ, se möjligheter och att lösa problem. Det kan också innebära att du läser om eget företagande.

  Du lär dig också att utföra ditt arbete på ett säkert och hälsosamt sätt för att förebygga förslitningar och skador. Ett yrkesprogram ger dig en grund för fortsatta studier inom yrkeshögskola och det kan ge dig grundläggande behörighet till fortsatta studier på universitet och högskolor.  Du kan efter examen från ett yrkesprogram börja jobba inom yrket direkt.

  För dig som är över 20 år

  Om du är över 20 år kan du söka utbildning inom vuxenutbildningen. Det kan du även göra om du är under 20 år och har slutfört utbildning inom gymnasieskolan.

  På Utbildnings- och jobbcenter finns information om deras utbildningar

 2. Barn- och fritidsprogrammet, BF

  På barn- och fritidsprogrammet utbildar du dig för att arbeta med människor i alla åldrar inom pedagogiska och sociala yrkesområden samt inom fritids- och friskvårdssektorn.

  Utbildningen leder till att du kan möta och stödja människors lärande, utveckling, hälsa och välbefinnande. Du utvecklar din förmåga att vara lyhörd för andras behov. Ämnet pedagogik är programmets kärna.

  Att arbeta med människor kräver kunskaper i mänskliga rättigheter, demokratiska värden och att bemöta människor på ett respektfullt sätt. Du utvecklar förmågan att samverka, samarbeta och kommunicera. Du löser problem såväl självständigt som i samarbete med andra.

  På Skolverket kan du läsa mer om barn- och fritidsprogrammet.
  Där finns även information på andra språk. 

  Film från Skolverket som kort beskriver barn- och fritidsprogrammet (tid 4:01) 

  Inriktningar

  Fritid och hälsa 

  Du lär dig om fritid, hälsa och friskvård på fritids- och friskvårdsanläggningar. Exempel på yrken är bad-/sporthallspersonal och personlig tränare.

  Pedagogiskt arbete

  Du lär dig hur barn lär sig och utvecklas. Exempel på yrken är barnskötare och elevassistent.

  Socialt arbete

  Du lär dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger stöd. Exempel på yrken är väktare och personlig assistent.

  Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng

  Engelska 5 – 100 p 
  Historia 1a1 – 50 p
  Idrott och hälsa 1 – 100 p
  Matematik 1a – 100 p
  Naturkunskap 1a1 – 50 p
  Religionskunskap 1 – 50 p
  Samhällskunskap 1a1 – 50 p
  Svenska 1/svenska som andraspråk 1 – 100 p

  Programgemensamma ämnen, 700 poäng

  Hälsopedagogik – 100 p
  Naturkunskap 1a2 – 50 p
  Kommunikation – 100 p
  Lärande och utveckling – 100 p
  Människors miljöer – 100 p
  Pedagogiskt ledarskap – 100 p
  Samhällskunskap 1a2 – 50 p
  Svenska 2/svenska som andraspråk 2 – 100 p

  Inriktningar, 300 poäng

  Fritid och hälsa, 300 poäng

  Fritids- och friskvårdsverksamheter – 200 p
  Fritids- och idrottskunskap – 100 p

  Pedagogiskt arbete, 300 poäng

  Barns lärande och växande – 100 p
  Pedagogiskt arbete – 200 p

  Socialt arbete, 300 poäng

  Socialt arbete – 200 p
  Sociologi – 100 p

  Programfördjupningar, 600 poäng

  Individuellt val, 200 poäng

  Gymnasiearbete, 100 poäng

  Totalt 2500 poäng

  Uppsala

  Grillska gymnasiet 

  • fritid och hälsa

  Katedralskolan

  • pedagogiskt arbete
  • socialt arbete

  Uppsala yrkesgymnasium Ekeby 

  • pedagogiskt arbete (enbart lärling)
  • socialt arbete (enbart lärling)

  LIU kan sökas på programmet. 

  Knivsta

  Sjögrenska gymnasiet

  • fritid och hälsa, pedagogiskt arbete (enbart lärling)
  • fritid och hälsa (enbart lärling)

  Tierp

  Högbergsskolan

  • pedagogiskt arbete 
  • socialt arbete

  Idrottsspecialisering kan sökas på programmet.

 3. Bygg- och anläggningsprogrammet, BA

  På bygg- och anläggningsprogrammet utbildar du dig för att arbeta med nybyggnation, ombyggnad och renovering inom bygg- och anläggningsbranschens yrken.

  Du lär dig om byggande från planering till drift. Utbildningen ger dig kunskaper om arbetsmetoder, material, verktyg och maskiner samt lagar och bestämmelser inom yrket. Du utvecklar din förmåga att göra medvetna val för en hållbar utveckling.

  Du utvecklar din kreativitet och initiativförmåga samt att arbeta självständigt och tillsammans med andra.

  På Skolverket kan du läsa mer om bygg- och anläggningsprogrammet.  
  Där finns även information på andra språk. 

  Film från Skolverket som kort beskriver bygg- och anläggningsprogrammet (tid 4:33)

  Inriktningar

  Anläggningsfordon

  Du lär dig köra arbetsmaskiner och att göra service och underhåll på dessa. Exempel på yrke är anläggningsmaskinförare.

  Husbyggnad

  Du lär dig utföra grundläggande byggnadsarbeten i olika material. Exempel på yrken är betongarbetare, golvläggare, träarbetare, ställningsbyggare och glastekniker.

  Mark och anläggning

  Du lär dig om markarbeten för vägbyggnad eller platt- och stenbeläggningar. Exempel på yrken är väg- och anläggningsarbetare och järnvägstekniker.

  Måleri 

  Du lär dig planera och utföra olika målningsarbeten och tapetsering. Exempel på yrke är byggnadsmålare.

  Plåtslageri

  Du lär dig hur olika material används inom plåtslageri och att utföra plåtarbete. Exempel på yrken är byggnadsplåtslagare och ventilationsplåtslagare.

  Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng

  Engelska 5 – 100 p
  Historia 1a1 – 50 p
  Idrott och hälsa 1 – 100 p
  Matematik 1a – 100 p
  Naturkunskap 1a1 – 50 p
  Religionskunskap 1 – 50 p
  Samhällskunskap 1a1 – 50 p
  Svenska 1/svenska som andraspråk 1 – 100 p

  Programgemensamma ämnen, 400 poäng

  Bygg och anläggning 1 – 200 p
  Bygg och anläggning 2 – 200 p

  Inriktningar, 400–900 poäng

  Anläggningsfordon, 900 poäng

  Anläggningsförare – process – 100 p
  Anläggningsförare 1 – 200 p
  Anläggningsförare 2 – 200 p
  Anläggningsförare 3 – 200 p
  Anläggningsförare 4 – 200 p

  Husbyggnad, 700 poäng

  Husbyggnadsprocessen – 200 p
  Husbyggnad 1 – 100 p
  Husbyggnad 2 – 200 p
  Husbyggnad 3 – ombyggnad – 200 p

  Mark och anläggning, 500 poäng

  Anläggningsprocessen – 200 p
  Anläggning 1 – 100 p
  Anläggning 2 – 200 p

  Måleri, 400 poäng

  Måleriprocessen – 200 p
  Måleri 1 – 200 p

  Plåtslageri, 400 poäng

  Plåtslageriprocessen – 200 p
  Plåtslageri – grunder – 100 p
  Ventilationsplåtslageri 1 – 100 p

  Programfördjupningar, 300–800 poäng

  Individuellt val, 200 poäng

  Gymnasiearbete, 100 poäng

  Totalt 2500 poäng

  Uppsala

  Bergstrands Gymnasium

  • husbyggnad 
  • mark och anläggning

  Praktiska gymnasiet

  • husbyggnad 
  • måleri

  Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

  • husbyggnad (enbart lärling) 
  • mark och anläggning (enbart lärling)
  • måleri (enbart lärling)

  Uppsala yrkesgymnasium Jälla

  • anläggningsfordon 
  • husbyggnad
  • mark och anläggning
  • måleri 
  • plåtslageri met förutom inriktning lärling.

  LIU kan sökas på programmet.

  Yrkesgymnasiet

  • husbyggnad (enbart lärling)
  • måleri (enbart lärling)

  Tierp

  Högbergsskolan

  • husbyggnad 
  • plåtslageri (enbart lärling)

  Idrottsspecialisering kan sökas på programmet förutom inriktning lärling.

 4. El- och energiprogrammet, EE

  På el- och energiprogrammet utbildar du dig för att arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation.

  Det du lär dig på programmet bygger på naturvetenskapliga principer om elektricitet, energi och miljö. Det har sin grund i biologi, fysik, kemi och matematik.

  Du lär dig om säkerhet för människor, egendom och djur samt vikten av att dokumentera det egna arbetet.

  Du utvecklar din förmåga att samarbeta med andra, bemöta kunder, ge service och skickligt utföra arbete både på företag och i människors hem.

  På Skolverket kan du läsa mer om el- och energiprogrammet. 
  Där finns även information på andra språk. 

  Film från Skolverket som kort beskriver el- och energiprogrammet (tid 3:57)

  Inriktningar

  Automation

  Du lär dig planera, installera och sätta automatiserade produktionssystem i drift. Exempel på yrken är automationstekniker, processtekniker, industrielektriker och mekatroniker.

  Dator- och kommunikationsteknik

  Du lär dig installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem. Exempel på yrken är nätverkstekniker, teknisk säljare och supporttekniker.

  Elteknik

  Du lär dig installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt TV- och datanät. Exempel på yrken är elektriker, hisstekniker och larmtekniker.

  Energiteknik

  Du lär dig drift- och underhållsarbeten samt service inom system för energi, miljö, vatten och processer. Exempel på yrke är driftoperatör.

  Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng

  Engelska 5 – 100 p
  Historia 1a1 – 50 p
  Idrott och hälsa 1 – 100 p
  Matematik 1a – 100 p
  Naturkunskap 1a1 – 50 p
  Religionskunskap 1 – 50 p
  Samhällskunskap 1a1 – 50 p
  Svenska 1/svenska som andraspråk 1 – 100 p

  Programgemensamma ämnen, 400 poäng

  Datorteknik 1a – 100 p
  Elektromekanik – 100 p
  Energiteknik 1 – 100 p
  Mekatronik 1 – 100 p

  Inriktningar, 400–500 poäng

  Automation, 400 poäng

  Praktisk ellära – 100 p
  Mät- och styrteknik – 100 p
  Mät- och reglerteknik – 100 p
  Programmerbara styrsystem – 100 p

  Dator- och kommunikationsteknik, 400 poäng

  Dator- och nätverksteknik – 100 p
  Elektronik och mikrodatorteknik – 100 p
  Kommunikationsnät 1 – 100 p
  Nätverksteknik – 100 p

  Elteknik, 500 poäng

  Elkraftteknik – 100 p
  Praktisk ellära – 100 p
  Elinstallationer – 200 p
  Kommunikationsnät 1 – 100 p

  Energiteknik, 400 poäng

  Avhjälpande underhåll 1 – 100 p
  Praktisk ellära – 100 p
  Energiteknik 2 – 100 p
  Förnybar energi – 100 p

  Programfördjupningar, 700–800 poäng

  Individuellt val, 200 poäng

  Gymnasiearbete, 100 poäng

  Totalt 2500 poäng

  Uppsala

  Grillska gymnasiet

  • dator- och kommunikationsteknik 

  NTI Gymnasiet Uppsala

  • dator- och kommunikationsteknik 

  Praktiska gymnasiet

  • elteknik

  Uppsala yrkesgymnasium Jälla

  • elteknik

  Tierp

  Högbergsskolan

  ▪ elteknik

  Idrottspecialisering kan sökas på programmet.

  Östhammar

  Bruksgymnasiet

  • automation
  • elteknik
 5. Fordons- och transportprogrammet, FT

  På fordons- och transportprogrammet utbildar du dig för att arbeta med att felsöka, reparera och utföra service på lätta och tunga fordon, att transportera gods eller personer eller att hantera gods på lager och i terminaler.

  Du lär dig att använda rätt utrustning och metod med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi. Det innefattar också kunskap om datorer och de datasystem som används inom yrket.

  Du arbetar med att lösa problem både självständigt och i grupp. Du får kunskaper om nationella och internationella överenskommelser och lagar inom yrkesområdet. Yrket präglas av en snabb teknisk utveckling som ställer krav på dig att hela tiden lära nytt.

  På Skolverket kan du läsa mer om fordons- och transportprogrammet.
  Där finns även information på andra språk. 

  Film från Skolverket som kort beskriver fordons- och transportprogrammet (tid 4:01)

  Inriktningar

  Godshantering

  Du lär dig om godshantering och logistik. Exempel på yrken är lagerarbetare och terminalarbetare.

  Karosseri och lackering

  Du lär dig om lackering av fordon samt diagnostik och reparation av karosserier. Exempel på yrken är bilskadereparatör och billackerare.

  Lastbil och mobila maskiner

  Du lär dig om felsökning, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Exempel på yrken är lastbilsmekaniker och maskinmekaniker.

  Personbil 

  Du lär dig om felsökning, reparation och service av lätta fordon. Exempel på yrke är personbilsmekaniker.

  Transport

  Du lär dig trafikkunskap, om transportsystem och logistik. Exempel på yrke är yrkesförare.

  Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng

  Engelska 5 – 100 p
  Historia 1a1 – 50 p
  Idrott och hälsa 1 – 100 p
  Matematik 1a – 100 p
  Naturkunskap 1a1 – 50 p
  Religionskunskap 1 – 50 p
  Samhällskunskap 1a1 – 50 p
  Svenska 1/svenska som andraspråk 1 – 100 p

  Programgemensamma ämnen, 400 poäng

  Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden – 200 p
  Fordonsteknik – introduktion – 200 p

  Inriktningar, 400–500 poäng

  Godshantering, 400 poäng

  Maskinell godshantering – 200 p
  Lageradministration och terminallogistik – 200 p

  Karosseri och lackering, 400 poäng

  Riktningsteknik – introduktion – 200 p
  Lackeringsteknik – introduktion – 200 p

  Lastbil och mobila maskiner – service och underhållsteknik, 400 poäng

  Lastbilar och mobila maskiner – basteknik – 100 p
  Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 1 – 100 p
  Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 2 – 100 p
  Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik – 100 p

  Personbil – service och underhållsteknik, 400 poäng

  Personbilar – basteknik – 100 p
  Personbilar – service och underhåll 1 – 100 p
  Personbilar – service och underhåll 2  – 100 p
  Personbilar – verkstad och elteknik – 100 p

  Transport, 500 poäng

  Yrkestrafik 1a – 200 p
  Yrkestrafik 1b – 300 p

  Programfördjupningar, 700–800 poäng

  Individuellt val, 200 poäng

  Gymnasiearbete, 100 p

  Totalt 2500 poäng

  Uppsala

  Bergstrands Gymnasium

  • karosseri och lackering
  • personbil
  • transport

  Praktiska gymnasiet

  • karosseri och lackering
  • personbil

  Uppsala yrkesgymnasium Ekeby 

  • personbil (enbart lärling)

  LIU och NIU kan sökas på programmet. 

  Uppsala yrkesgymnasium Jälla

  • karosseri och lackering (lärling från åk 2)
  • lastbil och mobila maskiner (lärling från åk 2)
  • personbil
  • transport

  LIU kan sökas på programmet. 

  Yrkesgymnasiet

  • personbil (enbart lärling) 

  Knivsta

  Sjögrenska gymnasiet

  ▪ personbil (enbart lärling) 

  Tierp

  Högbergsskolan 

  ▪ lastbil och mobila maskiner (enbart lärling) 
  ▪ personbil 
  ▪ transport 

  Idrottsspecialisering kan sökas på programmet. 

  Östhammar

  Bruksgymnasiet

  ▪ personbil

 6. Handels- och administrationsprogrammet, HA

  På handels- och administrationsprogrammet utbildar du dig för att arbeta med service och kommunikation inom försäljning, inköp, varuflöde, ekonomiuppföljning och företagande.

  Du arbetar med att planera, utföra och utvärdera serviceinriktade arbetsuppgifter. Du utvecklar din förmåga att möta människor i olika sammanhang och att agera på ett korrekt sätt. I ditt framtida yrke behöver du goda kunskaper i informationsteknik och du får fördjupa dig i olika programvaror, sociala medier och andra sätt att kommunicera.

  På Skolverket kan du läsa mer om handels- och administrationsprogrammet.
  Där finns även information på andra språk. 

  Film från Skolverket som kort beskriver handels- och administrationsprogrammet (tid 3:33)

  Inriktningar

  Administrativ service

  Du lär dig om organisation och administrativt arbete inom företag och offentlig förvaltning, kommunikation, kundservice samt konferens- och receptionsarbete. Exempel på yrken är IT-administratör, personalassistent och ekonomiassistent.

  Handel och service

  Du lär dig om inköp, försäljning, kundservice, produktkunskap, affärsutveckling och marknadsföring. Exempel på yrken är butiksledare, säljare och inköpare.

  Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng

  Engelska 5 – 100 p
  Historia 1a1 – 50 p
  Idrott och hälsa 1 – 100 p
  Matematik 1a – 100 p
  Naturkunskap 1a1 – 50 p
  Religionskunskap 1 – 50 p
  Samhällskunskap 1a1 – 50 p
  Svenska 1/svenska som andraspråk 1 – 100 p

  Programgemensamma ämnen, 400 poäng

  Entreprenörskap – 100 p
  Servicekunskap – 100 p
  Branschkunskap inom handel och administration – 100 p
  Information och kommunikation 1 – 100 p

  Inriktningar, 500 poäng

  Administrativ service, 500 poäng

  Administration 1 – 100 p
  Affärskommunikation – 100 p
  Information och kommunikation 2 – 100 p
  Intern och extern kommunikation – 100 p
  Ledarskap och organisation – 100 p

  Handel och service, 500 poäng

  Personlig försäljning 1 – 100 p
  Praktisk marknadsföring 1 – 100 p
  Affärsutveckling och ledarskap – 100 p
  Inköp 1 – 100 p
  Näthandel 1 – 100 p

  Programfördjupningar, 700 poäng

  Individuellt val, 200 poäng

  Gymnasiearbete, 100 poäng

  Totalt 2500 poäng

  Uppsala

  Celsiusskolan

  • handel och service

  RIG, NIU och LIU kan sökas på programmet.

  Ellen Fries gymnasium

  • Handel och service 

  Praktiska gymnasiet

  • handel och service

  Thoren Business School

  • handel och service

  Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

  • handel och service (enbart lärling)

  LIU kan sökas på programmet.

  Yrkesgymnasiet

  • handel och service (enbart lärling)

  Knivsta

  Sjögrenska gymnasiet

  • handel och service (enbart lärling)

  Tierp

  Högbergsskolan

  • handel och service (enbart lärling)

  Östhammar

  Bruksgymnasiet

  • handel och service 
 7. Hantverksprogrammet, HV

  På hantverksprogrammet utbildar du dig för att arbeta med händerna och att vara kreativ.

  Du lär dig sätta en hantverkares personliga prägel på arbetet. Du lär dig att genomföra vanligt förekommande arbetsuppgifter från idé till färdig produkt. Utbildningen ger dig kunskaper i formgivning, entreprenörskap, kommunikation och service.

  På Skolverket kan du läsa mer om hantverksprogrammet.
  Där finns även information på andra språk. 

  Film från Skolverket som kort beskriver hantverksprogrammet (tid 3:46)

  Inriktningar

  Finsnickeri

  Du lär dig tillverkningsmetoder och hantering av verktyg och maskiner samt material inom branschen. Exempel på yrke är möbelsnickare.

  Florist

  Du lär dig att skapa blomsterarbeten med olika tekniker och estetiska kvaliteter. Du får kunskaper om krukväxter, snittblommor och annat förekommande material. Exempel på yrke är florist.

  Frisör

  Du lär dig olika behandlingar, tekniker och hantering av verktyg samt material som används inom frisörbranschen. Exempel på yrke är frisöraspirant.

  Textil design

  Du lär dig konstruktion, tillverkningsmetoder och hantering av verktyg och maskiner samt material som används inom textilbranschen. Exempel på yrke är sömmerska.

  Övriga hantverk

  Här finns många hantverk att välja mellan. Du lär dig olika tekniker och hantering av verktyg samt material som förekommer inom det valda hantverket. Exempel på yrken är stylist, låssmed, glasblåsare, guld- och silversmed och hovslagare.

  Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng

  Engelska 5 – 100 p
  Historia 1a1 – 50 p
  Idrott och hälsa 1 – 100 p
  Matematik 1a – 100 p
  Naturkunskap 1a1 – 50 p
  Religionskunskap 1 – 50 p
  Samhällskunskap 1a1 – 50 p
  Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 – 100 p

  Programgemensamma ämnen, 400 poäng

  Entreprenörskap – 100 p
  Hantverk – introduktion – 200 p
  Tradition och utveckling – 100 p

  Inriktningar, 500 poäng

  Finsnickeri, 500 poäng

  Finsnickeri 1 – 200 p
  Finsnickeri 2 – 200 p
  Material och miljö – 100 p

  Florist, 500 poäng

  Florist 1 – 200 p
  Florist 2 – 200 p
  Material och miljö – 100 p

  Frisör, 500 poäng

  Frisör 1 – 200 p
  Frisör 2 – 200 p
  Material och miljö – 100 p

  Textil design, 500 poäng

  Textil design 1 – 200 p
  Textil design 2 – 200 p
  Material och miljö – 100 p

  Övriga hantverk, 500 poäng

  Hantverksteknik 1 – 200 p
  Hantverksteknik 2 – 200 p
  Material och miljö – 100 p

  Programfördjupningar, 700 poäng

  Individuellt val, 200 poäng

  Gymnasiearbete, 100 poäng

  Totalt 2500 poäng

   

  Uppsala

  Grillska gymnasiet

  • frisör 

  Drottning Blankas Gymnasieskola Uppsala (före detta Hagströmska gymnasiet)

  • frisör

  Praktiska gymnasiet 

  • florist 

  Realgymnasiet

  • frisör

  Uppsala yrkesgymnaium Ekeby

  • övriga hantverk  (enbart lärling)

  LIU och NIU kan sökas på programmet. 

  Yrkesgymnasiet

  • frisör (enbart lärling)

   

   

   

   

 8. Hotell- och turismprogrammet, HT

  På hotell- och turismprogrammet utbildar du dig för att arbeta med service och gästers upplevelser inom hotell-, konferens- eller turismområdet.

  Du möter kunder och gäster från hela världen vilket kräver kunskaper i språk och om människors behov och kulturer. Du lär dig om planering, organisation och ekonomi. Du utvecklar din förmåga att söka, analysera och kritiskt granska information samt att informera andra med hjälp av olika medier.

  På Skolverket kan du läsa mer om hotell- och turismprogrammet.
  Där finns även information på andra språk. 

  Film från Skolverket som kort beskriver hotell- och turismprogrammet (tid 3:56)

  Inriktningar

  Hotell och konferens

  Du lär dig om service och bemötande, att organisera, planera och genomföra möten och evenemang inom ett hotells olika avdelningar eller konferensverksamhet. Exempel på yrken är arbete inom reception inriktad mot en internationell kundkrets och våningsservice.

  Turism och resor

  Du lär dig om turistinformation, organisation och planering av resor, aktiviteter och upplevelser, resmål och resvägar. Exempel på yrken är guide och arbete inom turistinformation, bokning och försäljning.

  Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng

  Engelska 5 – 100 p
  Historia 1a1 – 50 p
  Idrott och hälsa 1 – 100 p
  Matematik 1a – 100 p
  Naturkunskap 1a1 – 50 p
  Religionskunskap 1 – 50 p
  Samhällskunskap 1a1 – 50 p
  Svenska 1/svenska som andraspråk 1 – 100 p

  Programgemensamma ämnen, 700 poäng

  Engelska 6 – 100 p
  Entreprenörskap – 100 p
  Logi – 100 p
  Konferens och evenemang – 100 p
  Service och bemötande 1 – 100 p
  Besöksnäringen – 100 p
  Resmål och resvägar – 100 p

  Inriktningar, 400 poäng

  Hotell och konferens, 400 poäng

  Frukost och bufféservering – 100 p
  Reception 1 – 100 p
  Våningsservice 1 – 100 p
  Konferens 1 – 100 p

  Turism och resor, 400 poäng

  Aktiviteter och upplevelser – 100 p
  Hållbar turism – 100 p
  Marknadsföring och försäljning – 100 p
  Reseproduktion och försäljning – 100 p

  Programfördjupningar, 500 poäng

  Individuellt val, 200 poäng

  Gymnasiearbete, 100 poäng

  Totalt 2500 poäng

  Uppsala

  Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

  • hotell och konferens (även lärling)

  LIU och NIU kan sökas på lärlingsprogrammet. 

 9. Industritekniska programmet, IN

  Du lär dig förstå teknikens sammanhang och konsekvenser samt samverkan mellan människor och teknik.

  Du lär dig om hur en idé utvecklas till färdig produkt, om produktens funktion och utveckling tills den förstörs eller återvinns.

  På Skolverket kan du läsa mer om industritekniska programmet.
  Där finns även information på andra språk. 

  Film från Skolverket som kort beskriver industritekniska programmet (tid 4:39)

  Inriktningar

  Driftsäkerhet och underhåll 

  Du lär dig strategiskt och systematiskt underhåll av utrustning. Exempel på yrken är servicemekaniker och underhållsyrken, mekaniker.

  Processteknik

  Du lär dig om kemiska och mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll och styr- och reglerteknik. Exempel på yrken är laboratorietekniker inom kemisk industri och processoperatör.

  Produkt och maskinteknik

  Du lär dig hantera verktyg, utrustning och material samt om bearbetning av material. Exempel på yrken är CNC-operatör och tryckare.

  Svetsteknik

  Du lär dig olika svetstekniker. Exempel på yrken är svetsare och internationell svetsare.

  Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng

  Engelska 5 – 100 p
  Historia 1a1 – 50 p
  Idrott och hälsa 1 – 100 p
  Matematik 1a – 100 p
  Naturkunskap 1a1 – 50 p
  Religionskunskap 1 – 50 p
  Samhällskunskap 1a1 – 50 p
  Svenska 1/svenska som andraspråk 1 – 100 p

  Programgemensamma ämnen, 400 poäng

  Industritekniska processer 1 – 100 p
  Människan i industrin 1 – 100 p
  Produktionskunskap 1 – 100 p
  Produktionsutrustning 1 – 100 p

  Inriktningar, 300–400 poäng

  Driftsäkerhet och underhåll, 400 poäng

  Avhjälpande underhåll 1 – 100 p
  Underhåll – driftsäkerhet – 100 p
  Underhåll – elteknik – 100 p
  Underhåll – lager och smörjteknik – 100 p

  Processteknik, 400 poäng

  Industritekniska processer 2 – 100 p
  Produktionskunskap 2 – 100 p
  Produktionsutrustning 2 – 100 p
  Produktionsutrustning 3 – 100 p

  Produkt och maskinteknik, 300 poäng

  Datorstyrd produktion 1 – 100 p
  Produktionsutrustning 2 – 100 p
  Produktutveckling 1 – 100 p

  Svetsteknik, 400 poäng

  Produktutveckling 1 – 100 p
  Kälsvets 1 – 100 p
  Svets grund – 100 p
  Tillverkningsunderlag 1 – 100 p

  Programfördjupningar, 800–900 poäng

  Individuellt val, 200 poäng

  Gymnasiearbete, 100 poäng

  Totalt 2500 poäng

  Uppsala

  Praktiska gymnasiet

  • svetsteknik

  Tierp

  Högbergsskolan

  • produkt- och maskinteknik
  • svetsteknik

  Idrottsspecialisering kan sökas på programmet.

  Östhammar

  Wilhelm Haglunds gymnasium

  • produkt- och maskinteknik
 10. Naturbruksprogrammet, NB

  På naturbruksprogrammet utbildar du dig för att arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog.

  Du får kunskaper om och färdigheter i att använda, sköta och vårda naturen. Du lär dig biologi, ekologi, teknik och ekonomi. Kärnan i utbildningen är biologiska kunskaper och praktiska färdigheter.

  På Skolverket kan du läsa mer om naturbruksprogrammet.
  Där finns även information på andra språk. 

  Film från Skolverket som kort beskriver naturbruksprogrammet (tid 4:40)

  Inriktningar

  Djur

  Du lär dig att ta ansvar för de rutiner som krävs när det gäller djur och att utgå ifrån djurens behov och beteende, både biologiskt och praktiskt. Exempel på yrken är djurskötare inom lantbruk och djurvårdare.

  Lantbruk

  Du lär dig om mark, vatten, växter, djur, ekonomi, teknik och produktion av tjänster och lantbrukets betydelse för utvecklingen av landsbygden. Exempel på yrken är lantbrukare, växtodlare och arbete inom produktion av livsmedel och foder.

  Skog

  Du lär dig sköta om och arbeta med skogen som en resurs. Exempel på yrken är skogsmaskinförare och skogsvårdare.

  Trädgård

  Du lär dig om mark, växter, växtmiljöer och trädgårdens betydelse i samhället. Exempel på yrken är trädgårdsanläggare, trädgårdsodlare och skötsel av utemiljöer.

  Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng

  Engelska 5 – 100 p
  Historia 1a1 – 50 p
  Idrott och hälsa 1 – 100 p
  Matematik 1a – 100 p
  Naturkunskap 1a1 – 50 p
  Religionskunskap 1 – 50 p
  Samhällskunskap 1a1 – 50 p
  Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 – 100 p

  Programgemensamma ämnen, 400 poäng

  Biologi 1 – 100 p
  Entreprenörskap – 100 p
  Naturbruk – 200 p

  Inriktningar, 300 poäng

  Djur, 300 poäng

  Djurens biologi – 100 p
  Djuren i naturbruket – 100 p
  Djurhållning – 100 p

  Lantbruk, 300 poäng

  Marken och växternas biologi – 100 p
  Djuren i naturbruket – 100 p
  Fordon och redskap – 100 p

  Skog, 300 poäng

  Marken och växternas biologi – 100 p
  Motor- och röjmotorsåg 1 – 100 p
  Mångbruk av skog – 100 p

  Trädgård, 300 poäng

  Marken och växternas biologi – 100 p
  Fordon och redskap – 100 p
  Växtkunskap 1 – 100 p

  Programfördjupningar, 900 poäng 

  Individuellt val, 200 poäng

  Gymnasiearbete, 100 poäng

  Totalt 2500 poäng

  Uppsala

  Realgymnasiet

  • djurvård
  • hästhållning
  • naturturism

  Uppsala yrkesgymnasium Jälla

  • djurvård
  • hästhållning
  • lantbruk
  • naturturism
  • skogsbruk
 11. Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL

  På restaurang- och livsmedelsprogrammet utbildar du dig för att arbeta på restaurang, bageri och med färskvaror.

  Du arbetar nära kunderna med hantverksmässiga metoder. Du lär dig livsmedelsproduktion, matlagning, servering, måltiden som helhet, försäljning, service, hygien, näringslära och alkoholservering.

  På Skolverket kan du läsa mer om restaurang- och livsmedelsprogrammet.
  Där finns även information på andra språk. 

  Film från Skolverket som kort beskriver restaurang- och livsmedelsprogrammet (tid 4:22)

  Inriktningar

  Bageri och konditori 

  Du lär dig hantverket med framställning och tillverkning av bakverk. Exempel på yrken är bagare och konditor.

  Kök och servering

  Du lär dig matlagning, servering och bararbete. Exempel på yrken är kock, kallskänka, servitris och servitör.

  Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng

  Engelska 5 – 100 p
  Historia 1a1 – 50 p
  Idrott och hälsa 1a – 100 p
  Matematik 1a – 100 p
  Naturkunskap 1a1 – 50 p
  Religionskunskap 1 – 50 p
  Samhällskunskap 1a1 – 50 p
  Svenska 1/svenska som andraspråk 1 – 100 p

  Programgemensamma ämnen, 400 poäng

  Hygien – 100 p
  Livsmedels- och näringskunskap 1 – 100 p
  Branschkunskap inom restaurang och livsmedel – 100 p
  Service och bemötande 1 – 100 p

  Inriktningar, 300–600 poäng

  Bageri och konditori, 300 poäng 

  Bageri 1 – 100 p
  Choklad och konfektyr – 100 p
  Konditori 1 – 100 p

  Färskvaror, delikatesser och catering, 600 poäng

  Personlig försäljning 1 – 100 p
  Personlig försäljning 2 – 100 p
  Livsmedels- och näringskunskap 2 – 100 p
  Mat och butik 1 – 100 p
  Mat och dryck i kombination – 100 p
  Service och bemötande 2 – 100 p

  Kök och servering, 300 poäng

  Mat och dryck i kombination – 100 p
  Matlagning 1 – 100 p
  Servering 1 – 100 p

  Programfördjupningar, 600–900 poäng

  Individuellt val, 200 poäng

  Gymnasiearbete, 100 poäng

  Totalt 2500 poäng

  Uppsala

  Uppsala yrkesgymnasium Ekeby 

  • bageri och konditori (även lärling) 
  • kök och servering (även lärling)

  LIU och NIU kan sökas på lärlingsprogrammen. 

  Östhammar

  Bruksgymnasiet

  • kök och servering
 12. VVS- och fastighetsprogrammet, VF

  På VVS- och fastighetsprogrammet utbildar du dig för att arbeta med fastighetsservice och de tekniska system som förser oss med värme, kyla, ventilation samt vatten och avlopp.

  Du arbetar med installation, drift, underhåll, felsökning och reparationer samt att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera ditt arbete.

  Du lär dig att utföra arbetet med hänsyn till miljö, ekologi och resurser samt att samarbeta och bemöta kunder med god servicekänsla.

  På Skolverket kan du läsa mer om VVS- och fastighetsprogrammet.
  Där finns även information på andra språk. 

  Film från Skolverket som kort beskriver VVS- och fastighetsprogrammet (tid 4:04)

  Inriktningar

  Fastighet

  Du lär dig uppbyggnad, service, drift och underhåll av energitekniska anläggningar samt utomhus- och inomhusmiljöer. Exempel på yrken är fastighetstekniker och fastighetsskötare.

  Kyl- och värmepumpsteknik

  Du lär dig installation, service, drift och underhåll av anläggningar för kyla och värme, till exempel isbanor, kyl- och frysdiskar och värmepumpar. Exempel på yrken är kylmontör och kyltekniker inom fastighet och industri.

  Ventilationsteknik

  Du lär dig service, drift, underhåll, mätning och injustering av ventilationssystem. Exempel på yrke är ventilationstekniker.

  VVS

  Du lär dig installation, service, underhåll och säkerhet av värme- och sanitetssystem. Exempel på yrken är VVS-montör och isoleringsmontör.

  Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng

  Engelska 5 – 100 p
  Historia 1a1 – 50 p
  Idrott och hälsa 1 – 100 p
  Matematik 1a – 100 p
  Naturkunskap 1a1 – 50 p
  Religionskunskap 1 – 50 p
  Samhällskunskap 1a1 – 50 p
  Svenska 1/svenska som andraspråk 1 – 100 p

  Programgemensamma ämnen, 400 poäng

  Praktisk ellära – 100 p
  Systemuppbyggnad – 100 p
  Värmelära – 100 p
  Verktygs- och materialhantering – 100 p

  Inriktningar, 300–400 poäng

  Fastighet, 300 poäng

  Elkraftteknik – 100 p
  Fastighetsförvaltning – 100 p
  Fastighetsservice – byggnader – 100 p

  Kyl- och värmepumpsteknik, 300 poäng

  Elkraftteknik – 100 p
  Kyl- och värmepumpsteknik – grund – 100 p
  Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet – 100 p

  VVS, 300 poäng

  Entreprenadteknik – 100 p
  Sanitetsteknik 1 – 100 p
  Värmeteknik 1 – 100 p

  Ventilationsteknik, 300 poäng

  Elkraftteknik – 100 p
  Luftbehandling – 100 p
  Ventilationsteknik – injustering – 100 p

  Programfördjupningar, 800–900 poäng

  Individuellt val, 200 poäng

  Gymnasiearbete, 100 poäng

  Totalt 2500 poäng

  Uppsala

  Uppsala yrkesgymnasium Ekeby 

  • fastighet (enbart lärling)

  Uppsala yrkesgymnasium Jälla

  • VVS

  Praktiska gymnasiet 

  • VVS 

  Yrkesgymnasiet

  • VVS (enbart lärling)

  Tierp

  Högbergsskolan 

  • fastighet (enbart lärling)
  • ventilationsteknik (enbart lärling)
  • VVS (enbart lärling)

    13. Vård- och omsorgsprogrammet, VO

  På vård- och omsorgsprogrammet utbildar du dig för att arbeta med människor inom hälso- och sjukvård och social omsorg.

  Arbete inom vård och omsorg utgår ifrån människors lika värde samt rätt till livskvalitet och välbefinnande och rätten att bemötas med respekt och empati. Du studerar medicin, pedagogik, psykologi och vårdkunskap. Detta för att du ska utveckla en helhetssyn på människan och förstå hur livsstilen påverkar hälsan.

  Du lär dig att använda nödvändig teknisk utrustning, informationsteknik för dokumentation samt lagar och förordningar som styr verksamheten.

  På Skolverket kan du läsa mer om vård- och omsorgsprogrammet.
  Där finns även information på andra språk. 

  Film från Skolverket som kort beskriver vård- och omsorgsprogrammet (tid 4:37)

  Programmet har inga inriktningar men du kan specialisera dig inom programfördjupningen. Du kan arbeta på sjukhus, vårdcentral, hemsjukvård, gruppboende, daglig verksamhet, hemtjänst eller som personlig assistent.

  Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng

  Engelska 5 – 100 p
  Historia 1a1 – 50 p
  Idrott och hälsa 1 – 100 p
  Matematik 1a – 100 p
  Naturkunskap 1a1 – 50 p
  Religionskunskap 1 – 50 p
  Samhällskunskap 1a1 – 50 p
  Svenska 1/svenska som andraspråk 1 – 100 p

  Programgemensamma ämnen, 1100 poäng

  Hälsopedagogik – 100 p
  Medicin 1 – 150 p
  Etik och människans livsvillkor – 100 p
  Psykiatri 1 – 100 p
  Psykologi 1 – 50 p
  Samhällskunskap 1a2 – 50 p
  Specialpedagogik 1 – 100 p
  Svenska 2/svenska som andraspråk 2 – 100 p
  Vård- och omsorgsarbete 1 – 200 p
  Vård- och omsorgsarbete 2 – 150 p

  Programfördjupningar, 500 poäng

  Individuellt val, 200 poäng

  Gymnasiearbete, 100 poäng

  Totalt 2500 poäng

  Uppsala

  Cultus gymnasium 

  Lundellska skolan

  Yrkesgymnasiet

  • (enbart lärling) 

  Tierp

  Högbergsskolan

  Idrottsspecialisering kan sökas på programmmet.

  Knivsta

  Sjögrenska gymnasiet 

  • (enbart lärling)

  Östhammar

  Bruksgymnasiet

Nyheter om gymnasieskola

 • Yrkesprogram – ett smart gymnasieval

  Stor chans till kvalificerat jobb direkt efter studenten, möjlighet att plugga vidare på universitet eller högskola, praktik under utbildningen som underlättar när det är dags att söka jobb. Det finns många argument för yrkesprogram. Men den största fördelen är att du kan kombinera passion och plugg och utbilda dig till något som du verkligen är intresserad av.

 • Nästa års ersättning till fristående skolor och förskolor är klara

  Uppsala kommun har gjort en översyn av ersättningen för pedagogisk verksamhet. Utredningen har resulterat i flera förändringar av hur ersättningen till fristående skolor och förskolor räknas ut. Därför kan det bli större förändringar än vanligt i de ersättningar som enskilda skolor och förskolor får nästa år.

 • Uppsalaskolans idé vann Sveriges största hållbarhetssatsning för unga

  Ett samlat månadskort för buss, tåg, elcykel och elsparkcyklar. Den klimatsmarta idén från en gymnasieklass i Uppsala vann det nationella hållbarhetsinitiativet we_change som i år genomfördes helt digitalt.

Se fler nyheter

Kampanjer