Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Om yrkesprogram

  På ett yrkesprogram utbildar du dig till ett yrke eller för fortsatta studier. 

  Skolförlagd utbildning

  Du kan välja att läsa ett yrkesprogram till största delen på skolan. Det är en skolförlagd utbildning. Du gör då minst 15 veckor av utbildningen ute på en arbetsplats. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande, APL. Där utvecklar du yrkeskunskaper, lär dig yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen.

  Gymnasial lärlingsutbildning

  Lärlingsutbildning är ett annat sätt att läsa ett yrkesprogram. Du gör minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen har samma ämnesplaner som skolförlagd utbildning och leder fram till samma yrkesexamen. Du kan börja lärlingsutbildning första, andra eller tredje läsåret. Skolan skriver ett utbildningskontrakt mellan dig och arbetsplatsen. Du kan ansöka om lärlingsersättning, ett bidrag för måltider och resor, hos CSN.

  www.csn.se , sök på lärlingsersättning.

  Inom vissa yrken krävs det att du dessutom går som lärling en tid efter gymnasieutbildningen för att få full behörighet inom yrket. Be om mer information om det från den skola du är intresserad av. Entreprenörskap ingår i alla yrkesprogram. Entreprenörskap handlar om att kunna ta initiativ och ansvar, att vara kreativ, se möjligheter och att lösa problem. Det kan också innebära att du läser om eget företagande.

  Du lär dig också att utföra ditt arbete på ett säkert och hälsosamt sätt för att förebygga förslitningar och skador. Ett yrkesprogram ger dig en grund för fortsatta studier inom yrkeshögskola och det kan ge dig grundläggande behörighet till fortsatta studier på universitet och högskolor.  Du kan efter examen från ett yrkesprogram börja jobba inom yrket direkt.

 2. Barn- och fritidsprogrammet, BF

  På barn- och fritidsprogrammet utbildar du dig för att arbeta med människor i alla åldrar inom pedagogiska och sociala yrkesområden samt inom fritids- och friskvårdssektorn.

  Utbildningen leder till att du kan möta och stödja människors lärande, utveckling, hälsa och välbefinnande. Du utvecklar din förmåga att vara lyhörd för andras behov. Ämnet pedagogik är programmets kärna.

  Att arbeta med människor kräver kunskaper i mänskliga rättigheter, demokratiska värden och att bemöta människor på ett respektfullt sätt. Du utvecklar förmågan att samverka, samarbeta och kommunicera. Du löser problem såväl självständigt som i samarbete med andra.

  Inriktningar

  • Fritid och hälsa. Du lär dig om fritid, hälsa och friskvård på fritids- och friskvårdsanläggningar. Exempel på yrken är bad-/sporthallspersonal och personlig tränare.
  • Pedagogiskt arbete. Du lär dig hur barn lär sig och utvecklas. Exempel på yrken är barnskötare och elevassistent.
  • Socialt arbete. Du lär dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger stöd. Exempel på yrken är väktare och personlig assistent.
  Poängplan barn- och fritidsprogrammet
  Utbildningarna finns på
 3. Bygg- och anläggningsprogrammet, BA

  På bygg- och anläggningsprogrammet utbildar du dig för att arbeta med nybyggnation, ombyggnad och renovering inom bygg- och anläggningsbranschens yrken.

  Du lär dig om byggande från planering till drift. Utbildningen ger dig kunskaper om arbetsmetoder, material, verktyg och maskiner samt lagar och bestämmelser inom yrket. Du utvecklar din förmåga att göra medvetna val för en hållbar utveckling.

  Du utvecklar din kreativitet och initiativförmåga samt att arbeta självständigt och tillsammans med andra.

  Inriktningar

  • Anläggningsfordon. Du lär dig köra arbetsmaskiner och att göra service och underhåll på dessa. Exempel på yrke är anläggningsmaskinförare.
  • Husbyggnad. Du lär dig utföra grundläggande byggnadsarbeten i olika material. Exempel på yrken är betongarbetare, golvläggare, träarbetare, ställningsbyggare och glastekniker.
  • Mark och anläggning. Du lär dig om markarbeten för vägbyggnad eller platt- och stenbeläggningar. Exempel på yrken är väg- och anläggningsarbetare och järnvägstekniker.
  • Måleri. Du lär dig planera och utföra olika målningsarbeten och tapetsering. Exempel på yrke är byggnadsmålare.
  • Plåtslageri. Du lär dig hur olika material används inom plåtslageri och att utföra plåtarbete. Exempel på yrken är byggnadsplåtslagare och ventilationsplåtslagare.
  Poängplan bygg- och anläggningsprogrammet
  Utbildningarna finns på
 4. El- och energiprogrammet, EE

  På el- och energiprogrammet utbildar du dig för att arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation.

  Det du lär dig på programmet bygger på naturvetenskapliga principer om elektricitet, energi och miljö. Det har sin grund i biologi, fysik, kemi och matematik.

  Du lär dig om säkerhet för människor, egendom och djur samt vikten av att dokumentera det egna arbetet.

  Du utvecklar din förmåga att samarbeta med andra, bemöta kunder, ge service och skickligt utföra arbete både på företag och i människors hem.

  Inriktningar

  • Automation. Du lär dig planera, installera och sätta automatiserade produktionssystem i drift. Exempel på yrken är automationstekniker, processtekniker, industrielektriker och mekatroniker.
  • Dator- och kommunikationsteknik. Du lär dig installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem. Exempel på yrken är nätverkstekniker, teknisk säljare och supporttekniker.
  • Elteknik. Du lär dig installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt TV- och datanät. Exempel på yrken är elektriker, hisstekniker och larmtekniker.
  • Energiteknik. Du lär dig drift- och underhållsarbeten samt service inom system för energi, miljö, vatten och processer. Exempel på yrke är driftoperatör.
  Poängplan el- och energiprogrammet
  Utbildningarna finns på
 5. Fordons- och transportprogrammet, FT

  På fordons- och transportprogrammet utbildar du dig för att arbeta med att felsöka, reparera och utföra service på lätta och tunga fordon, att transportera gods eller personer eller att hantera gods på lager och i terminaler.

  Du lär dig att använda rätt utrustning och metod med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi. Det innefattar också kunskap om datorer och de datasystem som används inom yrket.

  Du arbetar med att lösa problem både självständigt och i grupp. Du får kunskaper om nationella och internationella överenskommelser och lagar inom yrkesområdet. Yrket präglas av en snabb teknisk utveckling som ställer krav på dig att hela tiden lära nytt.

  Inriktningar

  • Godshantering. Du lär dig om godshantering och logistik. Exempel på yrken är lagerarbetare och terminalarbetare.
  • Karosseri och lackering. Du lär dig om lackering av fordon samt diagnostik och reparation av karosserier. Exempel på yrken är bilskadereparatör och billackerare.
  • Lastbil och mobila maskiner. Du lär dig om felsökning, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Exempel på yrken är lastbilsmekaniker och maskinmekaniker.
  • Personbil. Du lär dig om felsökning, reparation och service av lätta fordon. Exempel på yrke är personbilsmekaniker.
  • Transport. Du lär dig trafikkunskap, om transportsystem och logistik. Exempel på yrke är yrkesförare.
  Poängplan fordons- och transportprogrammet
  Utbildningarna finns på
 6. Handels- och administrationsprogrammet, HA

  På handels- och administrationsprogrammet utbildar du dig för att arbeta med service och kommunikation inom försäljning, inköp, varuflöde, ekonomiuppföljning och företagande.

  Du arbetar med att planera, utföra och utvärdera serviceinriktade arbetsuppgifter. Du utvecklar din förmåga att möta människor i olika sammanhang och att agera på ett korrekt sätt. I ditt framtida yrke behöver du goda kunskaper i informationsteknik och du får fördjupa dig i olika programvaror, sociala medier och andra sätt att kommunicera.

  Inriktningar

  • Administrativ service. Du lär dig om organisation och administrativt arbete inom företag och offentlig förvaltning, kommunikation, kundservice samt konferens- och receptionsarbete. Exempel på yrken är IT-administratör, personalassistent och ekonomiassistent.
  • Handel och service. Du lär dig om inköp, försäljning, kundservice, produktkunskap, affärsutveckling och marknadsföring. Exempel på yrken är butiksledare, säljare och inköpare.
  Poängplan handels- och administrationsprogrammet
  Utbildningarna finns på
 7. Hantverksprogrammet, HV

  På hantverksprogrammet utbildar du dig för att arbeta med händerna och att vara kreativ.

  Du lär dig sätta en hantverkares personliga prägel på arbetet. Du lär dig att genomföra vanligt förekommande arbetsuppgifter från idé till färdig produkt. Utbildningen ger dig kunskaper i formgivning, entreprenörskap, kommunikation och service.

  Inriktningar

  • Finsnickeri. Du lär dig tillverkningsmetoder och hantering av verktyg och maskiner samt material inom branschen. Exempel på yrke är möbelsnickare.
  • Florist. Du lär dig att skapa blomsterarbeten med olika tekniker och estetiska kvaliteter. Du får kunskaper om krukväxter, snittblommor och annat förekommande material. Exempel på yrke är florist.
  • Frisör. Du lär dig olika behandlingar, tekniker och hantering av verktyg samt material som används inom frisörbranschen. Exempel på yrke är frisöraspirant.
  • Textil design. Du lär dig konstruktion, tillverkningsmetoder och hantering av verktyg och maskiner samt material som används inom textilbranschen. Exempel på yrke är sömmerska.
  • Övriga hantverk. Här finns många hantverk att välja mellan. Du lär dig olika tekniker och hantering av verktyg samt material som förekommer inom det valda hantverket. Exempel på yrken är stylist, låssmed, glasblåsare, guld- och silversmed och hovslagare.
  Poängplan hantverksprogrammet
  Utbildningarna finns på
 8. Hotell- och turismprogrammet, HT

  På hotell- och turismprogrammet utbildar du dig för att arbeta med service och gästers upplevelser inom hotell-, konferens- eller turismområdet.

  Du möter kunder och gäster från hela världen vilket kräver kunskaper i språk och om människors behov och kulturer. Du lär dig om planering, organisation och ekonomi. Du utvecklar din förmåga att söka, analysera och kritiskt granska information samt att informera andra med hjälp av olika medier.

  Inriktningar

  • Hotell och konferens. Du lär dig om service och bemötande, att organisera, planera och genomföra möten och evenemang inom ett hotells olika avdelningar eller konferensverksamhet. Exempel på yrken är arbete inom reception inriktad mot en internationell kundkrets och våningsservice.
  • Turism och resor. Du lär dig om turistinformation, organisation och planering av resor, aktiviteter och upplevelser, resmål och resvägar. Exempel på yrken är guide och arbete inom turistinformation, bokning och försäljning.
  Poängplan hotell- och turismprogrammet
  Utbildningarna finns på
 9. Industritekniska programmet, IN

  Du lär dig förstå teknikens sammanhang och konsekvenser samt samverkan mellan människor och teknik.

  Du lär dig om hur en idé utvecklas till färdig produkt, om produktens funktion och utveckling tills den förstörs eller återvinns.

  Inriktningar

  • Driftsäkerhet och underhåll. Du lär dig strategiskt och systematiskt underhåll av utrustning. Exempel på yrken är servicemekaniker och underhållsyrken, mekaniker.
  • Processteknik. Du lär dig om kemiska och mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll och styr- och reglerteknik. Exempel på yrken är laboratorietekniker inom kemisk industri och processoperatör.
  • Produkt och maskinteknik. Du lär dig hantera verktyg, utrustning och material samt om bearbetning av material. Exempel på yrken är CNC-operatör och tryckare.
  • Svetsteknik. Du lär dig olika svetstekniker. Exempel på yrken är svetsare och internationell svetsare.
  Poängplan industritekniska programmet
  Utbildningarna finns på
 10. Naturbruksprogrammet, NB

  På naturbruksprogrammet utbildar du dig för att arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog.

  Du får kunskaper om och färdigheter i att använda, sköta och vårda naturen. Du lär dig biologi, ekologi, teknik och ekonomi. Kärnan i utbildningen är biologiska kunskaper och praktiska färdigheter.

  Inriktningar

  • Djur. Du lär dig att ta ansvar för de rutiner som krävs när det gäller djur och att utgå ifrån djurens behov och beteende, både biologiskt och praktiskt. Exempel på yrken är djurskötare inom lantbruk och djurvårdare.
  • Lantbruk. Du lär dig om mark, vatten, växter, djur, ekonomi, teknik och produktion av tjänster och lantbrukets betydelse för utvecklingen av landsbygden. Exempel på yrken är lantbrukare, växtodlare och arbete inom produktion av livsmedel och foder.
  • Skog. Du lär dig sköta om och arbeta med skogen som en resurs. Exempel på yrken är skogsmaskinförare och skogsvårdare.
  • Trädgård. Du lär dig om mark, växter, växtmiljöer och trädgårdens betydelse i samhället. Exempel på yrken är trädgårdsanläggare, trädgårdsodlare och skötsel av utemiljöer.
  Poängplan naturbruksprogrammet
  Utbildningarna finns på
 11. Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL

  På restaurang- och livsmedelsprogrammet utbildar du dig för att arbeta på restaurang, bageri och med färskvaror.

  Du arbetar nära kunderna med hantverksmässiga metoder. Du lär dig livsmedelsproduktion, matlagning, servering, måltiden som helhet, försäljning, service, hygien, näringslära och alkoholservering.

  Inriktningar

  • Bageri och konditori. Du lär dig hantverket med framställning och tillverkning av bakverk. Exempel på yrken är bagare och konditor.
  • Kök och servering. Du lär dig matlagning, servering och bararbete. Exempel på yrken är kock, kallskänka, servitris och servitör.
  Poängplan restaurang- och livsmedelsprogrammet
  Utbildningarna finns på
 12. VVS- och fastighetsprogrammet, VF

  På VVS- och fastighetsprogrammet utbildar du dig för att arbeta med fastighetsservice och de tekniska system som förser oss med värme, kyla, ventilation samt vatten och avlopp.

  Du arbetar med installation, drift, underhåll, felsökning och reparationer samt att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera ditt arbete.

  Du lär dig att utföra arbetet med hänsyn till miljö, ekologi och resurser samt att samarbeta och bemöta kunder med god servicekänsla.

  Inriktningar

  • Fastighet. Du lär dig uppbyggnad, service, drift och underhåll av energitekniska anläggningar samt utomhus- och inomhusmiljöer. Exempel på yrken är fastighetstekniker och fastighetsskötare.
  • Kyl- och värmepumpsteknik. Du lär dig installation, service, drift och underhåll av anläggningar för kyla och värme, till exempel isbanor, kyl- och frysdiskar och värmepumpar. Exempel på yrken är kylmontör och kyltekniker inom fastighet och industri.
  • Ventilationsteknik. Du lär dig service, drift, underhåll, mätning och injustering av ventilationssystem. Exempel på yrke är ventilationstekniker.
  • VVS. Du lär dig installation, service, underhåll och säkerhet av värme- och sanitetssystem. Exempel på yrken är VVS-montör och isoleringsmontör.
  Poängplan VVS- och fastighetsprogrammet
  Utbildningarna finns på
 13. Vård- och omsorgsprogrammet, VO

  På vård- och omsorgsprogrammet utbildar du dig för att arbeta med människor inom hälso- och sjukvård och social omsorg.

  Arbete inom vård och omsorg utgår ifrån människors lika värde samt rätt till livskvalitet och välbefinnande och rätten att bemötas med respekt och empati. Du studerar medicin, pedagogik, psykologi och vårdkunskap. Detta för att du ska utveckla en helhetssyn på människan och förstå hur livsstilen påverkar hälsan.

  Du lär dig att använda nödvändig teknisk utrustning, informationsteknik för dokumentation samt lagar och förordningar som styr verksamheten.

  Programmet har inga inriktningar men du kan specialisera dig inom programfördjupningen. Du kan arbeta på sjukhus, vårdcentral, hemsjukvård, gruppboende, daglig verksamhet, hemtjänst eller som personlig assistent.

  Gymnasiegemensamma ämnen 600

  Engelska 5 100
  Historia 1a1 50
  Idrott och hälsa 1 100
  Matematik 1a 100
  Naturkunskap 1a1 50
  Religionskunskap 1 50
  Samhällskunskap 1a1 50
  Svenska 1, svenska som andraspråk 1 100

  Programgemensamma ämnen 1100

  Hälsopedagogik 100
  Medicin 1 150
  Etik och människans livsvillkor 100
  Psykiatri 1 100
  Psykologi 1 50
  Samhällskunskap 1a2 50
  Specialpedagogik 1 100
  Svenska 2, svenska som andraspråk 2 100
  Vård- och omsorgsarbete 1 200
  Vård- och omsorgsarbete 2 150

  Programfördjupningar 500

  Individuellt val 200

  Gymnasiearbete 100

  Totalt 2500

  Uppsala

  Cultus gymnasium 

  Lundellska skolan

  Yrkesgymnasiet

  • (enbart lärling) 

  Tierp

  Högbergsskolan

  Idrottsspecialisering kan sökas på programmmet.

  Knivsta

  Sjögrenska gymnasiet 

  • (enbart lärling)

  Östhammar

  Bruksgymnasiet

Nyheter om gymnasieskola

 • Gymnasiemässan 2020 ställs in

  På grund coronaviruset och risk för smittspridning ställs årets gymnasiemässa in.

 • Kommunen ger distanselever lunchpengar

  Elever på kommunala gymnasieskolor med kombinerad distansundervisning i höst ska få pengar till lunch. Uppsala kommun betalar 30 kronor per dag till elever när de inte har tillgång till skollunch.

 • Gymnasieskolan kombinerar utbildning på plats och på distans

  När de kommunala gymnasieskolorna startar höstterminen kommer viss undervisning att fortsätta bedrivas på distans. Huvudregeln kommer att vara undervisning i klassrummen och för eleverna i årskurs 1 planeras det inte någon distansundervisning alls. Däremot kommer några gymnasieskolor att bedriva viss undervisning på distans i årskurs 2 och 3.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.