Från och med 30 juli råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Om gymnasieskolan

  Gymnasieskolan är en frivillig skolform som bygger på den obligatoriska grundskolan. Gymnasieskolan ska ge dig en god grund för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Den ska också förbereda dig för att direkt kunna arbeta i ett yrke eller för att fortsätta studera.

  Program

  Alla nationella utbildningar inom gymnasieskolan är tre år och kallas program. Det finns 18 nationella program och de har samma innehåll i hela landet. De är uppdelade i 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program.

  På grundskolan läser du ämnen och får ämnets sista betyg på vårterminen i årskurs 9. På gymnasiet läser du kurser och får betyg i varje kurs som alla kommer med på ditt examensbevis. Om du till exempel läser tre kurser i ämnet matematik får du tre betyg. Kurserna har poäng. Det kan vara 50, 100, 150 eller 200 poäng. Poängen visar hur stor en kurs är och motsvarar ungefär lika många timmar. Betygsskalan är samma som på grundskolan, från A till F där A, B, C, D, E är godkända betyg och F icke godkänt betyg.

  Alla gymnasieprogram innehåller

  • gymnasiegemensamma ämnen
  • programgemensamma ämnen
  • inriktningar
  • programfördjupningar
  • individuellt val
  • gymnasiearbete

  Det är bestämt vilka kurser som ingår i gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen och inriktningar. Du ska läsa de kurser som finns på respektive program. Programfördjupningar och individuellt val är delar i programmet där du väljer vad du vill läsa utifrån de kurser skolan erbjuder.

 2. Urval

  Urval görs på ditt meritvärde

  Det kan bli konkurrens om en plats på gymnasiet och då måste det göras ett urval. Urvalet görs på ditt meritvärde. Du räknar ut ditt meritvärde genom att göra om dina bokstavsbetyg till siffror.

  A=20
  B=17,5
  C=15
  D=12,5
  E=10
  F=0

  Du summerar dina 16 bästa betyg och om du läser ett modernt språk lägger du till det som ämne nummer 17. Du kan som mest få meritvärdet 340 poäng.

  Räkna ut ditt meritvärde med hjälp av Betygskalkylatorn på Skolverket.

  Fri kvot

  Du kan få företräde till den utbildning du sökt. Anledningen kan vara medicinska eller sociala skäl eller att dina betyg inte kan jämföras med betygen från grundskolan. Detta kallas att söka på fri kvot. Du måste vara behörig för att kunna söka fri kvot.

  Individuellt val

  Individuellt val är alltid 200 poäng. Du väljer kurser utifrån skolans utbud. Du har alltid rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa och en kurs i estetiska ämnen.

  Gymnasiearbete

  Gymnasiearbetet är en kurs du genomför på alla program i slutet av din utbildning. Här ska du visa vad du har lärt dig under utbildningen.

 3. Behörighet till gymnasieskolan

  Behörighet till gymnasieskolan

  Du måste vara behörig för att bli antagen till gymnasieskolans nationella program. Det betyder att du måste ha godkända betyg från grundskolan i vissa ämnen. Programmen kräver olika behörigheter. Är du inte behörig till ett nationellt program kan du studera på ett introduktionsprogram. 

  Behörighetskrav för yrkesprogram

  • engelska 
  • matematik 
  • svenska eller svenska som andraspråk 
  • minst fem andra valfria ämnen

  Behörighetskrav för estietiska programmet

  • engelska 
  • matematik 
  • svenska eller svenska som andraspråk 
  • minst nio andra valfria ämnen

  Behörighetskrav för naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet

  • engelska 
  • matematik 
  • svenska eller svenska som andraspråk 
  • kemi
  • biologi
  • fysik
  • minst sex andra valfria ämnen

  Behörighetskrav för samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet och humanistiska programmet

  • engelska 
  • matematik 
  • svenska eller svenska som andraspråk 
  • samhällskunskap
  • geografi
  • religionskunskap
  • historia
  • minst fem andra valfria ämnen

  Undantag från krav på behörighet i engelska

  Har du nyligen kommit till Sverige och inte läst engelska har du möjlighet att få dispens från kravet på godkänt betyg i engelska. Det är rektor på mottagande skola som beslutar om dispens. Du gör ansökan på en särskild blankett som du får hos din skolas studie- och yrkesvägledare.

 4. Behörighet till vidare studier

  Grundläggande behörighet för vidare studier efter avslutad gymnasieutbildning

  Alla gymnasieprogram kan ge grundläggande behörighet för vidare studier efter avslutad gymnasieutbildning. En högskoleförberedande examen ger alltid grundläggande behörighet. För att få grundläggande behörighet från ett yrkesprogram krävs yrkesexamen och att du har godkända betyg i kurserna engelska 6 och svenska eller svenska som andraspråk 2, 3. Du har rätt att läsa engelska 6 och svenska eller svenska som andraspråk 2, 3 på alla yrkesprogram inom ramen för individuellt val, programfördjupning eller utökat program.

  Kraven för en högskoleförberedande examen 

  Betyg i kurser som omfattar 2500 poäng varav godkända betyg i 2250 poäng. I de godkända betygen ska ingå:

  • engelska 5, 6
  • matematik 1b eller 1c
  • svenska eller svenska som andraspråk 1, 2, 3
  • gymnasiearbete

  Kraven för en yrkesexamen 

  Betyg i kurser som omfattar 2500 poäng varav godkända betyg i 2250 poäng. I de godkända betygen ska ingå:

  • engelska 5
  • matematik 1a
  • svenska eller svenska som andraspråk 1
  • programgemensamma kurser om 400 poäng
  • gymnasiearbete

   

 5. Ämnen och inriktningar

  Gymnasiegemensamma ämnen

  Det är ämnen du läser på alla program men olika mycket och de är:

  ▪ engelska
  ▪ historia
  ▪ idrott och hälsa
  ▪ matematik
  ▪ naturkunskap (läses inte på NA, TE)
  ▪ religionskunskap
  ▪ samhällskunskap
  ▪ svenska eller svenska som andraspråk.

  Programgemensamma ämnen

  Programgemensamma ämnen är de som är utmärkande för programmet och ger programmet dess karaktär.

  Inriktning

  Inriktning är en specialisering och finns på alla nationella program utom vård- och omsorgsprogrammet. På de flesta program startar inriktningen år 2 eller 3. På estetiska programmet, hantverksprogrammet, industriprogrammet och naturbruksprogrammet startar inriktningen år 1.

  Programfördjupningar

  Programfördjupningar kompletterar och fördjupar de programgemensamma ämnena. Skolverket har bestämt vilka kurser som får finnas på respektive program. Skolorna beslutar vilka av dessa kurser de erbjuder.

  På yrkesprogrammen kombineras kurser till olika yrkesutgångar så att du får en yrkeskompetens. På de högskoleförberedande programmen kan det vara kurser som har särskild betydelse för fortsatta studier. Hur många poäng som är programfördjupning varierar. De kan erbjudas som paket av kurser eller enstaka kurser som du kan välja.

 6. Modersmål

  Du som har ett annat modersmål än svenska och talar och använder det i vardagen kan välja att läsa modersmål på gymnasiet. Kravet är att du är godkänd i modersmål från grundskolan eller kan uppvisa motsvarande kunskaper.

  Kurser i modersmål

  Du kan läsa modersmål i stället för moderna språk och som individuellt val. Undervisningen sker från 17.00 på någon av gymnasieskolorna i centrala Uppsala, eller i form av fjärrundervisning om gruppen är liten.

  Kommunen erbjuder kurser i de språk där det finns fem eller fler personer anmälda.

  • kurs i modersmål på grundskolenivå för elever inom SPRINT och IMS programmen
  • modersmål 1 | 100 poäng
  • modersmål 2 | 100 poäng, som bygger på modersmål 1
  • aktiv tvåspråkighet | 100 poäng, som bygger på modersmål 1

  Anmälan till kurser i modersmål sker i samband med gymnasievalet.

  Kontakta Enheten för flerspråkighet

  Telefon: 018–727 20 26
  E-post: flersprakighet@uppsala.se
  Webbplats:  flersprakighet.uppsala.se

Nyheter om gymnasieskola

 • Europas bästa UF-lärare jobbar på Ellen Fries gymnasium

  Sepideh Wägner på Ellen Fries gymnasium har vunnit europamästerskap i årets UF-lärare. UF står för Ung Företagsamhet och Sepideh får utmärkelsen för att hon utmanar sina elever och ger dem en framtidstro.

 • Inget betygstapp efter pandemin enligt preliminär statistik

  Uppsala kommuns sammanställning visar att de genomsnittliga betygsresultaten för elever som gick ut årskurs 9 i år är i nivå med tidigare år. För avgångseleverna på gymnasiet ser betygen till och med ut att ha ökat en aning.

 • Handel på engelska – ett av årets fyra utvecklingsprojekt

  Lärare och förskollärare har möjlighet att driva ett utvecklingsprojekt under ett läsår. Tre lärare på Celsiusskolan har tagit chansen. Tillsammans ska de studera om elevers resultat i engelska förbättras när de integrerar undervisningen med andra ämnen.

Se fler nyheter

Kampanjer