Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Om högskoleförberedande program

  Högskoleförberedande program

  Högskoleförberedande program är en grund för fortsatta studier på universitet, högskolor och yrkeshögskolor. Du läser mer av de gymnasiegemensamma ämnena och examensmålen betonar vetenskaplighet.

  Med en högskoleförberedande examen har du grundläggande behörighet för att studera på universitet, högskolor och yrkeshögskolor. Utöver grundläggande behörighet kan det ställas krav på att du har läst specifika kurser, så kallad särskild behörighet. Du kan läsa mer om studier på universitet och högskolor på  www.studera.nu och om yrkeshögskolor på www.yrkeshogskolan.se .

  Meritpoäng

  Du har möjlighet att öka din konkurrenskraft för att bli antagen till universitet och högskolor genom att läsa kurser som kan ge extra poäng så kallade meritpoäng. De kurser du kan få meritpoäng för är moderna språk, engelska 7 och matematik. Vilka kurser i modernt språk och matematik som ger meritpoäng är beroende av den aktuella utbildningens särskilda behörighet.

  För mer information kontakta skolans studie- och yrkesvägledare. Det finns skolor som ger sina program andra namn för att betona specialiseringar inom programfördjupningen.

  Det här utvecklar du på ett högskoleförberedande program

  • ansvar
  • argumentation
  • belysa frågor ur flera perspektiv
  • digital kompetens
  • förståelse av den akademiska miljön
  • genreskrivande
  • hantera stora textmängder
  • kreativitet och entreprenörskap
  • kritiskt tänkande
  • källkritik
  • läsa längre texter på engelska
  • modelltänkande
  • problemlösningsförmåga
  • studieteknik – att lära
  • tvärvetenskap
  • vetenskapligt förhållningssätt
 2. Ekonomiprogrammet, EK

  På ekonomiprogrammet studerar du samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik.

  I samhällsekonomi lär du dig hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. I företagsekonomi lär du dig vad som krävs för att starta och driva ett företag. I juridik lär du dig det svenska rättssystemet och lagar.

  Du utvecklar dina kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar.
  Ekonomiska förhållanden i samhället, länders olika förutsättningar för handel och grunderna för internationella sammanslutningar och avtal är också kunskaper du får.

  Inriktningar

  • Ekonomi. Du lär dig redovisning, kalkylering, marknadsföring, ledarskap och organisation. Du får starta och driva ett företag.
  • Juridik. Du lär dig analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

  Särskild variant
  Musik. Du söker med ett instrument eller sång. Du lär dig ensemble, gehörs- och musiklära.

  Uppsala

  Ansgargymnasiet

  • ekonomi

  Celsiusskolan

  • ekonomi
  • juridik

  RIG, NIU och LIU kan sökas på programmet. 

  Ellen Fries gymnasium

  • ekonomi

  Fyrisskolan

  • ekonomi
  • juridik

  Jensen gymnasium

  • ekonomi
  • juridik

  Kunskapsgymnasiet

  • ekonomi
  • juridik

  Lundellska skolan

  • ekonomi
  • juridik

  Särskild variant musik kan sökas på programmet.

  ProCivitas

  • ekonomi
  • juridik

  Thoren Business School

  • ekonomi
  • juridik

  Tierp

  Högbergsskolan

  • ekonomi

  Idrottsspecialisering kan sökas på programmet.

  Östhammar 

  Bruksgymnasiet

  • ekonomi
  • juridik

  Gymnasiegemensamma ämnen 1250

  Engelska 5 100 
  Engelska 6 100
  Historia 1b 100
  Idrott och hälsa 1 100
  Matematik 1b 100
  Matematik 2b 100
  Naturkunskap 1b 100
  Religionskunskap 1 50
  Samhällskunskap 1b 100
  Samhällskunskap 2 100
  Svenska, svenska som andraspråk 1 + 2 + 3 300

  Programgemensamma ämnen 350

  Företagsekonomi 1 100
  Privatjuridik 100
  Moderna språk 100
  Psykologi 1 50

  Inriktningar 300

  Ekonomi 300

  Entreprenörskap och företagande 100
  Företagsekonomi 2 100
  Matematik 3b 100

  Juridik 300

  Filosofi 1 50
  Affärsjuridik 100
  Rätten och samhället 100
  Psykologi 2a 50

  Programfördjupningar 300

  Individuellt val 200

  Gymnasiearbete 100

  Totalt 2500

   

 3. Estetiska programmet, ES

  Du får kunskaper om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.
  Du får skapa, uppleva och tolka konst och kultur, producera själv och möta olika estetiska uttryck. Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen.

  Inriktningar

  • Bild och formgivning. Du lär dig att framställa två- och tredimensionella bilder. Du utvecklar din förmåga att uttrycka dig, kommunicera med, uppleva, tolka och reflektera över bilder.
  • Dans. Du lär dig om dans som scen- konst. Du utvecklar din förmåga att gestalta, kommunicera med och förstå dans historiskt och i nutid.
  • Estetik och media. Du lär dig att skapa, uppleva, tolka och reflektera över digitala bilder, ljud och berättelser.
  • Musik. Du utvecklar ditt musikutövande och skapande samt din förmåga att uppleva och tolka musik.
  • Teater. Du utvecklar din förmåga att gestalta, kommunicera, uppleva och tolka teaterföreställningar.

  Särskilda varianter
  Serieteckning och illustration.
  Du lär dig om serier, bild och bildberättande samt utvecklar din förmåga att illustrera.

  Speldesign. Du lär dig utveckla dataspel, skriva interaktiva berättelser och skapa underhållande spelmoment.

  Uppsala

  Ansgargymnasiet

  • musik
  • teater

  Grillska gymnasiet

  • estetik och media

  Drottning Blankas Gymnasieskola Uppsala (före detta Hagströmska gymnasiet)

  • bild och formgivning

  NTI Gymnasiet

  • musik

  Uppsala estetiska gymnasium

  • bild och formgivning
  • estetik och media
  • musik

  Särskilda varianter

  • serieteckning och illustration
  • speldesign

  Östhammar

  Bruksgymnasiet

  • bild och formgivning
  • musik
  • teater

  Gymnasiegemensamma ämnen 1150

  Engelska 5 100
  Engelska 6 100
  Historia 1b 100
  Historia 2b – kultur 100
  Idrott och hälsa 1 100
  Matematik 1b 100
  Naturkunskap 1b 100
  Religionskunskap 1 50
  Samhällskunskap 1b 100
  Svenska, svenska som andraspråk 1 + 2 + 3 300

  Programgemensamma ämnen 150

  Estetisk kommunikation 1 100
  Konstarterna och samhället 50

  Inriktningar 400

  Bild och formgivning 400

  Bild och form 1b 100
  Bild 100
  Form 100
  Bildteori 100

  Dans 400

  Dansgestaltning 1 100
  Dansteknik 1 100
  Dansteknik 2 100
  Dansteori 100

  Estetik och media 400

  Digitalt skapande 1 100
  Medieproduktion 1 100
  Medieproduktion 2 100
  Medier, samhälle och kommunikation 1 100

  Musik 400

  Ensemble med körsång 200
  Instrument eller sång 100
  Gehörs- och musiklära 1 100

  Teater 400

  Scenisk gestaltning 1 100
  Scenisk gestaltning 2 100
  Scenisk gestaltning 3 100
  Teaterteori 100

  Programfördjupningar 500

  Individuellt val 200

  Gymnasiearbete 100

  Totalt 2500

 4. Humanistiska programmet, HU

  På humanistiska programmet studerar du människans tänkande och skapande, nu och historiskt, nationellt och internationellt. Du läser därför bland annat språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.

  Språk och text präglar utbildningen. Du utvecklar din språkliga säkerhet och kreativitet i tal och skrift, på svenska och engelska. Du lär dig vad människan har uttryckt i idéer, konstverk, litteratur, samhällen, språk och traditioner. Du lär dig formulera, utreda, tolka, argumentera, dra slutsatser, analysera och bedöma.

  Inriktningar

  • Kultur. Du lär dig om människans tänkande och beteende, om hur kulturen påverkar människan och hur människan skapar kultur. Du läser mycket litteratur.
  • Språk. Du lär dig flera språk och fördjupar dina språkkunskaper. Du lär dig sambandet mellan språk, kultur och samhälle.

  Uppsala

  Internationella gymnasiet

  • kultur

  Katedralskolan

  • kultur
  • språk

  Gymnasiegemensamma ämnen 1150

  Engelska 5 100
  Engelska 6 100
  Historia 1b 100
  Historia 2b – kultur 100
  Idrott och hälsa 1 100
  Matematik 1b 100
  Naturkunskap 1b 100
  Religionskunskap 1 50
  Samhällskunskap 1b 100
  Svenska, svenska som andraspråk 1 + 2 + 3 300

  Programgemensamma ämnen 350

  Filosofi 1 50
  Moderna språk 200
  Människans språk 1 100

  Inriktningar 400

  Kultur 400

  Filosofi 2 50
  Kultur- och idéhistoria 100
  Samtida kulturuttryck 100
  Psykologi 1 50
  Litteratur 100

  Språk 400

  Latin – språk och kultur 1 100
  Språk 300

  Programfördjupningar 300

  Individuellt val 200

  Gymnasiearbete 100

  Totalt 2500

 5. International Baccalaureate Diploma Programme, IB

  An international pre-university programme, taught in more than 144 countries worldwide. The language of instruction is English

  The first year is preparatory year where courses are taken in all subjects offered at the Diploma Programme. During the next two years at the Diploma Programme six subjects are studied, chosen from six groups.

  Three additional requirements

  Theory of Knowledge – a transdisciplinary course which encourages critical and creative reflection on knowledge questions arising in other subjects.

  Extended Essay – a 4000 word indepth research paper on a topic inspired by one of the six subjects and which prepares students for universitylevel assignments.

  CAS (creativity-action-service) – an opportunity for personal development through activities such as sports, creative skills and service to others. Entrance tests and interview An entrance test in English and Mathematics is to be taken and a time for an interview will be arranged before being accepted in the International Baccalaureate Diploma Programme.

  Uppsala

  Katedralskolan

  IB 1, preparatory year

  Arts 30
  Biology 40
  Chemistry 40
  Economics 30
  English 100
  History 85
  Mathematics 130
  Modern languages Chinese, French, German, Italian, Japanese, Russian or Spanish 87
  Physics 40
  Psychology 30
  ToK 15
  Swedish 100

  IB 2 and 3, Diploma Programme

  You choose 1 subject from each group, 3 subjects at Higher Level (240 h/subject)
  and 3 at Standard level (150 h/subject).

  Group 1

  Your best language

  Group 2

  English
  French
  German
  Italian
  Japanese
  Russian
  Spanish
  Swedish as a second language

  Group 3

  Economics
  History
  Psychology

  Group 4

  Biology
  Chemistry
  Environmental Systems and Societies Physics

  Group 5

  Mathematics, you choose between 3 different levels

  Group 6

  Visual Arts
  Or you choose another subject from groups 1-4

 6. Naturvetenskapsprogrammet, NA

  På naturvetenskapsprogrammet studerar du sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen och skeenden och kemiska processer både teoretiskt och praktiskt.

  Du lär dig mycket matematik. Du utvecklar ett naturvetenskapligt kritiskt tänkande logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Du formulerar egna hypoteser. Du gör experiment, laborationer, fältstudier och drar egna slutsatser. 

  Inriktningar

  • Naturvetenskap. Du lär dig mer om de naturvetenskapliga ämnena och matematik.  
  • Naturvetenskap och samhälle. Du lär dig mer om ett naturvetenskapligt ämnesamhällskunskap och geografi.

  Särskild variant
  Musik. Du lär dig ett instrument eller sång. Du lär dig ensemble, gehörs- och musiklära.

  Gymnasiegemensamma ämnen 1150

  Engelska 5 100 
  Engelska 6
  Historia 1b 100
  Idrott och hälsa 1
  Matematik 1c 100
  Matematik 2c 100 
  Matematik 3c 100 
  Religionskunskap 1 50
  Samhällskunskap 1b 100
  Svenska, svenska som andraspråk 1 + 2 + 3 300

  Programgemensamma ämnen 450

  Biologi 1 100
  Fysik 1a 150
  Kemi 1 100
  Moderna språk 100

  Inriktningar 300–400

  Naturvetenskap 400

  Biologi 2 100
  Fysik 2 100
  Kemi 2 100
  Matematik 4 100

  Programfördjupningar 200–300

  Individuellt val 200

  Gymnasiearbete 100

  Totalt 2500

  Uppsala

  Ansgargymnasiet

  • naturvetenskap

  Celsiusskolan

  • naturvetenskap

  RIG, NIU och LIU kan sökas på programmet.

  Ellen Fries gymnasium

  • naturvetenskap och samhälle

  Fyrisskolan

  • naturvetenskap

  Jensen gymnasium

  • naturvetenskap

  Katedralskolan

  • naturvetenskap

  Kunskapsgymnasiet

  • naturvetenskap

  Lundellska skolan

  • naturvetenskap
  • naturvetenskap och samhälle

  Särskild variant musik kan sökas på programmet.

  NTI Gymnasiet Uppsala 

  • naturvetenskap

  ProCivitas

  • naturvetenskap
  • naturvetenskap och samhälle

  Rosendalsgymnasiet

  • naturvetenskap
  • naturvetenskap och samhälle

  Tierp

  Högbergsskolan

  • naturvetenskap 

  Idrottsspecialisering kan sökas på programmet.

  Östhammar

  Bruksgymnasiet

  • naturvetenskap
  • naturvetenskap och samhälle
 7. Samhällsvetenskapsprogrammet, SA

  På samhällsvetenskapsprogrammet studerar du hur samhället fungerar idag och hur det utvecklas framöver i Sverige och världen.

  Du reflekterar över demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö, integration, segregation och etnicitet. Centralt i programmet är hur makt påverkar ekonomiska, sociala, politiska och miljömässiga faktorer. Kommunikation och medie- och informationsteknik är viktigt för hela utbildningen.

  Inriktning

  • Beteendevetenskap. Du lär dig om människors utveckling och livsvillkor, socialisation och samspel i olika sammanhang.
  • Medier, information och kommunikation. Du lär dig kommunikationsteorier, nya medieformer, mediers budskap och innehåll och hur medier produceras.
  • Samhällsvetenskap. Du lär dig om samhällens organisation, historiska frågeställningar samt religioner och livsåskådningar.

  Särskild variant
  Musik. Du söker med ett instrument eller sång. Du lär dig ensemble, gehörs- och musiklära.

  Gymnasiegemensamma ämnen 1150

  Engelska 5 100
  Engelska 6 100
  Historia 1b 100
  Idrott och hälsa 1 100
  Matematik 1b 100
  Matematik 2b 100
  Naturkunskap 1b 100
  Religionskunskap 1 50
  Samhällskunskap 1b 100
  Svenska/svenska som andraspråk 1 + 2 + 3 300

  Programgemensamma ämnen 300

  Filosofi 1 50
  Moderna språk 200
  Psykologi 1 50

  Inriktningar 350–450

  Beteendevetenskap 450

  Ledarskap och organisation 100
  Kommunikation 100
  Psykologi 2a 50
  Samhällskunskap 2 100
  Sociologi 100

  Medier, information och kommunikation 350

  Journalistik, reklam och information 1 100
  Medieproduktion 1 100
  Medier, samhälle och kommunikation 1 100
  Psykologi 2a 50

  Samhällsvetenskap 450

  Geografi 1 100
  Historia 2a 100
  Religionskunskap 2 50
  Samhällskunskap 2 100
  Samhällskunskap 3 100

  Programfördjupningar 300–400

  Individuellt val 200

  Gymnasiearbete 100

  Totalt 2500

  Uppsala

  Ansgargymnasiet

  • samhällsvetenskap

  Celsiusskolan

  • medier, information och kommunikation
  • samhällsvetenskap

  RIG, NIU och LIU kan sökas på programmet.

  Ellen Fries gymnasium

  • beteendevetenskap
  • samhällsvetenskap

  Fyrisskolan

  • beteendevetenskap

  Grillska gymnasiet

  • beteendevetenskap
  • medier, information och kommunikation

  Drottning Blankas Gymnasieskola Uppsala (före detta Hagströmska gymnasiet)

  • beteendevetenskap

  Internationella gymnasiet

  • beteendevetenskap
  • samhällsvetenskap

  Jensen gymnasium

  • beteendevetenskap
  • samhällsvetenskap

  Katedralskolan

  • beteendevetenskap
  • samhällsvetenskap

  Kunskapsgymnasiet

  • beteendevetenskap

  Lundellska skolan

  • beteendevetenskap
  • samhällsvetenskap

  Särskild variant musik kan sökas på programmet.

  Lundellska skolan Resursenheten

  • beteendevetenskap

  Magelungens gymnasieskola

  • samhällsvetenskap

  NTI Gymnasiet Uppsala

  • medier, information och kommunikation

  ProCivitas

  • samhällsvetenskap
  • beteendevetenskap

  Rosendalsgymnasiet

  • samhällsvetenskap
  • beteendevetenskap

  Thoren Business School

  • beteendevetenskap
  • medier, information och kommunikation

  Tierp

  Högbergsskolan

  • beteendevetenskap

  Idrottsspecialisering kan sökas på programmet.

  Östhammar

  Bruksgymnasiet

  • beteendevetenskap
  • samhällsvetenskap
 8. Teknikprogrammet, TE

  På teknikprogrammet studerar du teknik, teknisk utveckling, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer.

  Du undersöker, beskriver och systematiserar olika företeelser i naturen och gör kopplingar till tekniska processer, dvs du får arbeta tvärvetenskapligt. Du arbetar med problemlösning både teoretiskt och praktiskt. Att arbeta i projekt är en vanlig arbetsform i teknikutvecklingsprocesser. Du får förståelse för hela kedjan i utvecklingen av teknik i ett hållbart samhälle; ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

  Inriktningar

  • Design och produktutveckling. Du lär dig om design och produktutveckling med fokus på datorstyrd design och konstruktion. Du får arbeta i cad-program.
  • Informations- och medieteknik. Du lär dig datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling, dator- och kommunikationsteknik.
  • Produktionsteknik. Du lär dig produktion, företagande, automation och hur produktionslinjer styrs.
  • Samhällsbyggande och miljö. Du lär dig byggande och miljöfrågor ur tekniskt, ekologiskt, estetiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
  • Teknikvetenskap. Du lär dig matematikens modellering, simulering, styrning och reglering, fysikaliska fenomen och samband. Du får lösa tekniska problem och göra beräkningar av tekniska system.

  Gymnasieingenjörsexamen

  Du kan välja att gå ett fjärde år för att få en gymnasieingenjörsexamen. Det ger möjligheter att få jobb direkt efter gymnasiet och lättare att klara högskoleutbildningen. Minst 10 veckorsarbetsplatsförlagt lärande ingår.

  Uppsala

  Ansgargymnasiet

  • teknikvetenskap

  Fyrisskolan

  • design- och produktutveckling
  • informations- och medieteknik
  • teknikvetenskap

  Erbjuder ett fjärde tekniskt år.

  Grillska gymnasiet

  • informations- och medieteknik

  Kunskapsgymnasiet

  • samhällsbyggande och miljö

  NTI Gymnasiet Uppsala

  • informations- och medieteknik

  Erbjuder ett fjärde tekniskt år.

  Tierp

  Högbergsskolan

  • design- och produktutveckling

  Idrottsspecialisering kan sökas på programmet.

  Östhammar

  Vattenfallgymnasiet

  • produktionsteknik
  • teknikvetenskap

  Gymnasiegemensamma ämnen 1100

  Engelska 5 100 
  Engelska 6 100
  Historia 1a1 50
  Idrott och hälsa 1 100
  Matematik 1c 100
  Matematik 2c 100
  Matematik 3c 100
  Religionskunskap 1 50
  Samhällskunskap 1b 100
  Svenska, svenska som andraspråk 1 + 2 + 3 300

  Programgemensamma ämnen 400

  Fysik 1a 150
  Kemi 1 100
  Teknik 1 150

  Inriktningar 300

  Design- och produktutveckling 300

  Cad 1 50
  Design 1 100
  Bild och form 1a1 50 
  Konstruktion 1 100

  Informations- och medieteknik 300

  Datorteknik 1a 100
  Programmering 1 100
  Webbutveckling 1 100

  Produktionsteknik 300

  Mekatronik 1 100
  Produktionskunskap 1 100
  Produktionsutrustning 1 100

  Samhällsbyggande och miljö 300

  Arkitektur – hus 100
  Hållbart samhällsbyggande 100
  Miljö- och energikunskap 100

  Teknikvetenskap 300

  Fysik 2 100
  Matematik 4 100
  Teknik 2 100

  Programfördjupningar 400

  Individuellt val 200

  Gymnasiearbete 100

  Totalt 2500

Nyheter om gymnasieskola

 • Gymnasiemässan 2020 ställs in

  På grund coronaviruset och risk för smittspridning ställs årets gymnasiemässa in.

 • Kommunen ger distanselever lunchpengar

  Elever på kommunala gymnasieskolor med kombinerad distansundervisning i höst ska få pengar till lunch. Uppsala kommun betalar 30 kronor per dag till elever när de inte har tillgång till skollunch.

 • Gymnasieskolan kombinerar utbildning på plats och på distans

  När de kommunala gymnasieskolorna startar höstterminen kommer viss undervisning att fortsätta bedrivas på distans. Huvudregeln kommer att vara undervisning i klassrummen och för eleverna i årskurs 1 planeras det inte någon distansundervisning alls. Däremot kommer några gymnasieskolor att bedriva viss undervisning på distans i årskurs 2 och 3.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.