Från och med 30 juli råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Om högskoleförberedande program

  Högskoleförberedande program

  Högskoleförberedande program är en grund för fortsatta studier på universitet, högskolor och yrkeshögskolor. Du läser mer av de gymnasiegemensamma ämnena och examensmålen betonar vetenskaplighet.

  Med en högskoleförberedande examen har du grundläggande behörighet för att studera på universitet, högskolor och yrkeshögskolor. Utöver grundläggande behörighet kan det ställas krav på att du har läst specifika kurser, så kallad särskild behörighet. Du kan läsa mer om studier på universitet och högskolor på  studera.nu och om yrkeshögskolor på yrkeshogskolan.se .

  Meritpoäng

  Du har möjlighet att öka din konkurrenskraft för att bli antagen till universitet och högskolor genom att läsa kurser som kan ge extra poäng så kallade meritpoäng. De kurser du kan få meritpoäng för är moderna språk, engelska 7 och matematik. Vilka kurser i modernt språk och matematik som ger meritpoäng är beroende av den aktuella utbildningens särskilda behörighet.

  För mer information kontakta skolans studie- och yrkesvägledare. Det finns skolor som ger sina program andra namn för att betona specialiseringar inom programfördjupningen.

 2. Ekonomiprogrammet, EK

  På ekonomiprogrammet studerar du samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik.

  I samhällsekonomi lär du dig hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. I företagsekonomi lär du dig vad som krävs för att starta och driva ett företag. I juridik lär du dig det svenska rättssystemet och lagar.

  Du utvecklar dina kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar.
  Ekonomiska förhållanden i samhället, länders olika förutsättningar för handel och grunderna för internationella sammanslutningar och avtal är också kunskaper du får.

  På Skolverkets webbsida finns mer information om programmet samt poängplan.
  Där finns även information på andra språk.

  Här hittar du utbudet av gymnasieutbildningar inom Knivsta, Sala, Tierp, Uppsala och Östhammar.

 3. Estetiska programmet, ES

  Du får kunskaper om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.
  Du får skapa, uppleva och tolka konst och kultur, producera själv och möta olika estetiska uttryck. Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen.

  På Skolverkets webbsida finns mer information om programmet samt poängplan.
  Där finns även information på andra språk.

  Här hittar du utbudet av gymnasieutbildningar inom Knivsta, Sala, Tierp, Uppsala och Östhammar.  

 4. Humanistiska programmet, HU

  På humanistiska programmet studerar du människans tänkande och skapande, nu och historiskt, nationellt och internationellt. Du läser därför bland annat språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.

  Språk och text präglar utbildningen. Du utvecklar din språkliga säkerhet och kreativitet i tal och skrift, på svenska och engelska. Du lär dig vad människan har uttryckt i idéer, konstverk, litteratur, samhällen, språk och traditioner. Du lär dig formulera, utreda, tolka, argumentera, dra slutsatser, analysera och bedöma.

  På Skolverkets webbsida finns mer information om programmet samt poängplan.
  Där finns även information på andra språk.

  Här hittar du utbudet av gymnasieutbildningar inom Knivsta, Sala, Tierp, Uppsala och Östhammar.

 5. International Baccalaureate Diploma Programme, IB

  An international pre-university programme, taught in more than 144 countries worldwide. The language of instruction is English

  The first year is preparatory year where courses are taken in all subjects offered at the Diploma Programme. During the next two years at the Diploma Programme six subjects are studied, chosen from six groups.

  På Skolverkets webbsida finns mer information om programmet samt poängplan.
  Där finns även information på andra språk.

  Här hittar du utbudet av gymnasieutbildningar inom Knivsta, Sala, Tierp, Uppsala och Östhammar.

 6. Naturvetenskapsprogrammet, NA

  På naturvetenskapsprogrammet studerar du sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen och skeenden och kemiska processer både teoretiskt och praktiskt.

  Du lär dig mycket matematik. Du utvecklar ett naturvetenskapligt kritiskt tänkande logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Du formulerar egna hypoteser. Du gör experiment, laborationer, fältstudier och drar egna slutsatser. 

  På Skolverkets webbsida finns mer information om programmet samt poängplan.
  Där finns även information på andra språk.

  Här hittar du utbudet av gymnasieutbildningar inom Knivsta, Sala, Tierp, Uppsala och Östhammar.

 7. Samhällsvetenskapsprogrammet, SA

  På samhällsvetenskapsprogrammet studerar du hur samhället fungerar idag och hur det utvecklas framöver i Sverige och världen.

  Du reflekterar över demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö, integration, segregation och etnicitet. Centralt i programmet är hur makt påverkar ekonomiska, sociala, politiska och miljömässiga faktorer. Kommunikation och medie- och informationsteknik är viktigt för hela utbildningen.

  På Skolverkets webbsida finns mer information om programmet samt poängplan.
  Där finns även information på andra språk.

  Här hittar du utbudet av gymnasieutbildningar inom Knivsta, Sala, Tierp, Uppsala och Östhammar.  

 8. Teknikprogrammet, TE

  På teknikprogrammet studerar du teknik, teknisk utveckling, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer.

  Du undersöker, beskriver och systematiserar olika företeelser i naturen och gör kopplingar till tekniska processer, dvs du får arbeta tvärvetenskapligt. Du arbetar med problemlösning både teoretiskt och praktiskt. Att arbeta i projekt är en vanlig arbetsform i teknikutvecklingsprocesser. Du får förståelse för hela kedjan i utvecklingen av teknik i ett hållbart samhälle; ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

  På Skolverkets webbsida finns mer information om programmet samt poängplan
  Där finns även information på andra språk.

  Här hittar du utbudet av gymnasieutbildningar inom Knivsta, Sala, Tierp, Uppsala och Östhammar.

Nyheter om gymnasieskola

 • Europas bästa UF-lärare jobbar på Ellen Fries gymnasium

  Sepideh Wägner på Ellen Fries gymnasium har vunnit europamästerskap i årets UF-lärare. UF står för Ung Företagsamhet och Sepideh får utmärkelsen för att hon utmanar sina elever och ger dem en framtidstro.

 • Inget betygstapp efter pandemin enligt preliminär statistik

  Uppsala kommuns sammanställning visar att de genomsnittliga betygsresultaten för elever som gick ut årskurs 9 i år är i nivå med tidigare år. För avgångseleverna på gymnasiet ser betygen till och med ut att ha ökat en aning.

 • Handel på engelska – ett av årets fyra utvecklingsprojekt

  Lärare och förskollärare har möjlighet att driva ett utvecklingsprojekt under ett läsår. Tre lärare på Celsiusskolan har tagit chansen. Tillsammans ska de studera om elevers resultat i engelska förbättras när de integrerar undervisningen med andra ämnen.

Se fler nyheter

Kampanjer