Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Om högskoleförberedande program

  Högskoleförberedande program

  Högskoleförberedande program är en grund för fortsatta studier på universitet, högskolor och yrkeshögskolor. Du läser mer av de gymnasiegemensamma ämnena och examensmålen betonar vetenskaplighet.

  Med en högskoleförberedande examen har du grundläggande behörighet för att studera på universitet, högskolor och yrkeshögskolor. Utöver grundläggande behörighet kan det ställas krav på att du har läst specifika kurser, så kallad särskild behörighet. Du kan läsa mer om studier på universitet och högskolor på  www.studera.nu och om yrkeshögskolor på www.yrkeshogskolan.se .

  Meritpoäng

  Du har möjlighet att öka din konkurrenskraft för att bli antagen till universitet och högskolor genom att läsa kurser som kan ge extra poäng så kallade meritpoäng. De kurser du kan få meritpoäng för är moderna språk, engelska 7 och matematik. Vilka kurser i modernt språk och matematik som ger meritpoäng är beroende av den aktuella utbildningens särskilda behörighet.

  För mer information kontakta skolans studie- och yrkesvägledare. Det finns skolor som ger sina program andra namn för att betona specialiseringar inom programfördjupningen.

  Det här utvecklar du på ett högskoleförberedande program

  • ansvar
  • argumentation
  • belysa frågor ur flera perspektiv
  • digital kompetens
  • förståelse av den akademiska miljön
  • genreskrivande
  • hantera stora textmängder
  • kreativitet och entreprenörskap
  • kritiskt tänkande
  • källkritik
  • läsa längre texter på engelska
  • modelltänkande
  • problemlösningsförmåga
  • studieteknik – att lära
  • tvärvetenskap
  • vetenskapligt förhållningssätt
 2. Ekonomiprogrammet, EK

  På ekonomiprogrammet studerar du samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik.

  I samhällsekonomi lär du dig hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. I företagsekonomi lär du dig vad som krävs för att starta och driva ett företag. I juridik lär du dig det svenska rättssystemet och lagar.

  Du utvecklar dina kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar.
  Ekonomiska förhållanden i samhället, länders olika förutsättningar för handel och grunderna för internationella sammanslutningar och avtal är också kunskaper du får.

  På Skolverket kan du läsa mer om ekonomiprogrammet.
  Där finns även information på andra språk. 

  Film från Skolverket som kort beskriver ekonomiprogrammet (tid 3:37)

  Inriktningar

  Ekonomi

  Du lär dig redovisning, kalkylering, marknadsföring, ledarskap och organisation. Du får starta och driva ett företag.

  Juridik

  Du lär dig analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

  Särskild variant

  Musik: Du söker med ett instrument eller sång. Du lär dig ensemble, gehörs- och musiklära.

  Gymnasiegemensamma ämnen, 1250 poäng

  Engelska 5 – 100 p
  Engelska 6 – 100 p
  Historia 1b – 100 p
  Idrott och hälsa 1 – 100 p
  Matematik 1b – 100 p
  Matematik 2b – 100 p
  Naturkunskap 1b – 100 p
  Religionskunskap 1 – 50 p
  Samhällskunskap 1b – 100 p
  Samhällskunskap 2 – 100 p
  Svenska/svenska som andraspråk 1 + 2 + 3 – 300 p

  Programgemensamma ämnen, 350 poäng 

  Företagsekonomi 1 – 100 p
  Privatjuridik – 100 p
  Moderna språk – 100 p
  Psykologi 1 – 50 p

  Inriktningar, 300 poäng

  Ekonomi, 300 poäng

  Entreprenörskap och företagande – 100 p
  Företagsekonomi 2 – 100 p
  Matematik 3b – 100 p

  Juridik, 300 poäng

  Filosofi 1 – 50 p
  Affärsjuridik – 100 p
  Rätten och samhället – 100 p
  Psykologi 2a – 50 p

  Programfördjupningar, 300 poäng

  Individuellt val, 200 poäng

  Gymnasiearbete, 100 poäng

  Totalt 2500 poäng

   

  Uppsala

  Ansgargymnasiet

  • ekonomi

  Celsiusskolan

  • ekonomi
  • juridik

  RIG, NIU och LIU kan sökas på programmet. 

  Drottning Blankas Gymnasieskola Uppsala (före detta Hagströmska gymnasiet)

  • ekonomi

  Ellen Fries gymnasium

  • ekonomi

  Fyrisskolan

  • ekonomi
  • juridik

  Hvilan Gymnasium

  • ekonomi
  • juridik

  Jensen gymnasium

  • ekonomi
  • juridik

  Kunskapsgymnasiet

  • ekonomi
  • juridik

  Lundellska skolan

  • ekonomi
  • juridik

  Särskild variant musik kan sökas på programmet.

  ProCivitas

  • ekonomi
  • juridik

  Thoren Business School

  • ekonomi
  • juridik

  Tierp

  Högbergsskolan

  • ekonomi

  Idrottsspecialisering kan sökas på programmet.

  Östhammar 

  Bruksgymnasiet

  • ekonomi
  • juridik
 3. Estetiska programmet, ES

  Du får kunskaper om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv.
  Du får skapa, uppleva och tolka konst och kultur, producera själv och möta olika estetiska uttryck. Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans sinnen.

  På Skolverket kan du läsa mer om estetiska programmet.
  Där finns även information på andra språk. 

  Film från Skolverket som kort beskriver estetiska programmet (tid 3:25)

  Inriktningar

  Bild och formgivning

  Du lär dig att framställa två- och tredimensionella bilder. Du utvecklar din förmåga att uttrycka dig, kommunicera med, uppleva, tolka och reflektera över bilder.

  Dans

  Du lär dig om dans som scen- konst. Du utvecklar din förmåga att gestalta, kommunicera med och förstå dans historiskt och i nutid.

  Estetik och media

  Du lär dig att skapa, uppleva, tolka och reflektera över digitala bilder, ljud och berättelser.

  Musik

  Du utvecklar ditt musikutövande och skapande samt din förmåga att uppleva och tolka musik.

  Teater

  Du utvecklar din förmåga att gestalta, kommunicera, uppleva och tolka teaterföreställningar.

  Särskilda varianter

  • Serieteckning och illustration: Du lär dig om serier, bild och bildberättande samt utvecklar din förmåga att illustrera.
  • Speldesign: Du lär dig utveckla dataspel, skriva interaktiva berättelser och skapa underhållande spelmoment.

  Gymnasiegemensamma ämnen, 1150 poäng

  Engelska 5 – 100 p
  Engelska 6 – 100 p
  Historia 1b – 100 p
  Historia 2b – kultur – 100 p
  Idrott och hälsa 1 – 100 p
  Matematik 1b – 100 p
  Naturkunskap 1b – 100 p
  Religionskunskap 1 – 50 p
  Samhällskunskap 1b – 100 p
  Svenska/svenska som andraspråk 1 + 2 + 3 – 300 p

  Programgemensamma ämnen, 150 poäng

  Estetisk kommunikation 1 – 100 p
  Konstarterna och samhället – 50 p

  Inriktningar, 400 poäng

  Bild och formgivning, 400 poäng

  Bild och form 1b – 100 p
  Bild – 100 p
  Form – 100 p
  Bildteori – 100 p

  Dans, 400 poäng

  Dansgestaltning 1 – 100 p
  Dansteknik 1 – 100 p
  Dansteknik 2 – 100 p
  Dansteori – 100 p

  Estetik och media, 400 poäng

  Digitalt skapande 1 – 100 p
  Medieproduktion 1 – 100 p
  Medieproduktion 2 – 100 p
  Medier, samhälle och kommunikation 1 – 100 p

  Musik, 400 poäng

  Ensemble med körsång – 200 p
  Instrument eller sång – 100 p
  Gehörs- och musiklära 1 – 100 p

  Teater, 400 poäng

  Scenisk gestaltning 1 – 100 p
  Scenisk gestaltning 2 – 100 p
  Scenisk gestaltning 3 – 100 p 
  Teaterteori – 100 p

  Programfördjupningar, 500 poäng

  Individuellt val, 200 poäng

  Gymnasiearbete, 100 poäng

  Totalt 2500 poäng

  Uppsala

  Ansgargymnasiet

  • musik
  • teater

  Grillska gymnasiet

  • estetik och media

  Drottning Blankas Gymnasieskola Uppsala (före detta Hagströmska gymnasiet)

  • bild och formgivning

  NTI Gymnasiet

  • musik

  Uppsala estetiska gymnasium

  • bild och formgivning
  • estetik och media
  • musik

  Särskilda varianter

  • serieteckning och illustration
  • speldesign

  Östhammar

  Bruksgymnasiet

  • bild och formgivning
  • musik
  • teater
 4. Humanistiska programmet, HU

  På humanistiska programmet studerar du människans tänkande och skapande, nu och historiskt, nationellt och internationellt. Du läser därför bland annat språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.

  Språk och text präglar utbildningen. Du utvecklar din språkliga säkerhet och kreativitet i tal och skrift, på svenska och engelska. Du lär dig vad människan har uttryckt i idéer, konstverk, litteratur, samhällen, språk och traditioner. Du lär dig formulera, utreda, tolka, argumentera, dra slutsatser, analysera och bedöma.

  På Skolverket kan du läsa mer om humanistiska programmet.
  Där finns även information på andra språk. 

  Film från Skolverket som kort beskriver humanistiska programmet (tid 5:02)

  Inriktningar

  Kultur

  Du lär dig om människans tänkande och beteende, om hur kulturen påverkar människan och hur människan skapar kultur. Du läser mycket litteratur.

  Språk

  Du lär dig flera språk och fördjupar dina språkkunskaper. Du lär dig sambandet mellan språk, kultur och samhälle.

  Gymnasiegemensamma ämnen, 1150 poäng

  Engelska 5 – 100 p
  Engelska 6 – 100 p
  Historia 1b – 100 p
  Historia 2b – kultur – 100 p
  Idrott och hälsa 1 – 100 p
  Matematik 1b – 100 p
  Naturkunskap 1b – 100 p
  Religionskunskap 1 – 50 p
  Samhällskunskap 1b – 100 p
  Svenska/svenska som andraspråk 1 + 2 + 3 – 300 p

  Programgemensamma ämnen, 350 poäng

  Filosofi 1 – 50 p
  Moderna språk – 200 p
  Människans språk 1 – 100 p

  Inriktningar, 400 poäng

  Kultur, 400 poäng

  Filosofi 2 – 50 p
  Kultur- och idéhistoria – 100 p
  Samtida kulturuttryck – 100 p
  Psykologi 1 – 50 p
  Litteratur – 100 p

  Språk, 400 poäng

  Latin – språk och kultur 1 – 100 p
  Språk – 300 p

  Programfördjupningar, 300 poäng

  Individuellt val, 200 poäng

  Gymnasiearbete, 100 poäng

  Totalt 2500 poäng

  Uppsala

  Internationella gymnasiet

  • kultur

  Katedralskolan

  • kultur
  • språk
 5. International Baccalaureate Diploma Programme, IB

  An international pre-university programme, taught in more than 144 countries worldwide. The language of instruction is English

  The first year is preparatory year where courses are taken in all subjects offered at the Diploma Programme. During the next two years at the Diploma Programme six subjects are studied, chosen from six groups.

  På Skolverket kan du läsa mer om IB-International Baccalaureate Diploma Programme.
  Där finns även information på andra språk. 

  Three additional requirements

  Theory of Knowledge – a transdisciplinary course which encourages critical and creative reflection on knowledge questions arising in other subjects.

  Extended Essay – a 4000 word indepth research paper on a topic inspired by one of the six subjects and which prepares students for universitylevel assignments.

  CAS (creativity-action-service) – an opportunity for personal development through activities such as sports, creative skills and service to others. Entrance tests and interview An entrance test in English and Mathematics is to be taken and a time for an interview will be arranged before being accepted in the International Baccalaureate Diploma Programme.

  IB 1, preparatory year

  Arts – 30 p
  Biology – 40 p
  Chemistry – 40 p
  Economics – 30 p
  English – 100 p
  History – 85 p
  Mathematics – 130 p
  Modern languages Chinese, French, German, Italian, Japanese, Russian or Spanish – 87 p
  Physics – 40 p
  Psychology – 30 p
  ToK – 15 p
  Swedish – 100 p

  IB 2 and 3, Diploma Programme

  You choose 1 subject from each group, 3 subjects at Higher Level (240 h/subject)
  and 3 at Standard level (150 h/subject).

  Group 1

  Your best language

  Group 2

  English
  French
  German
  Italian
  Japanese
  Russian
  Spanish
  Swedish as a second language

  Group 3

  Economics
  History
  Psychology

  Group 4

  Biology
  Chemistry
  Environmental Systems and Societies Physics

  Group 5

  Mathematics, you choose between 3 different levels

  Group 6

  Visual Arts
  Or you choose another subject from groups 1-4

  Uppsala

  Katedralskolan

 6. Naturvetenskapsprogrammet, NA

  På naturvetenskapsprogrammet studerar du sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen och skeenden och kemiska processer både teoretiskt och praktiskt.

  Du lär dig mycket matematik. Du utvecklar ett naturvetenskapligt kritiskt tänkande logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Du formulerar egna hypoteser. Du gör experiment, laborationer, fältstudier och drar egna slutsatser. 

  På Skolverket kan du läsa mer om naturvetenskapsprogrammet.
  Där finns även information på andra språk. 

  Film från Skolverket som kort beskriver naturvetenskapsprogrammet (tid 3:59)

  Inriktningar

  Naturvetenskap

  Du lär dig mer om de naturvetenskapliga ämnena och matematik.  

  Naturvetenskap och samhälle

  Du lär dig mer om ett naturvetenskapligt ämnesamhällskunskap och geografi.

  Särskild variant

  • Musik: Du lär dig ett instrument eller sång. Du lär dig ensemble, gehörs- och musiklära.

  Gymnasiegemensamma ämnen, 1150 poäng

  Engelska 5 – 100 p
  Engelska 6 – 100 p
  Historia 1b – 100 p
  Idrott och hälsa – 100 p
  Matematik 1c – 100 p
  Matematik 2c – 100 p
  Matematik 3c – 100 p
  Religionskunskap 1 – 50 p
  Samhällskunskap 1b – 100 p
  Svenska/svenska som andraspråk 1 + 2 + 3 – 300 p

  Programgemensamma ämnen, 450 poäng

  Biologi 1 – 100 p
  Fysik 1a – 150 p
  Kemi 1 – 100 p
  Moderna språk – 100 p

  Inriktningar, 300–400 poäng

  Naturvetenskap, 400 poäng

  Biologi 2 – 100 p
  Fysik 2 – 100 p
  Kemi 2 – 100 p
  Matematik 4 – 100 p

  Naturvetenskap och samhälle, 300 poäng

  Ett naturvetenskapligt ämne – 100 p
  Geografi 1 – 100 p
  Samhällskunskap 2 – 100 p

  Programfördjupningar, 200–300 poäng

  Individuellt val, 200 poäng

  Gymnasiearbete, 100 poäng

  Totalt 2500 poäng

  Uppsala

  Ansgargymnasiet

  • naturvetenskap

  Celsiusskolan

  • naturvetenskap

  RIG, NIU och LIU kan sökas på programmet.

  Ellen Fries gymnasium

  • naturvetenskap och samhälle

  Fyrisskolan

  • naturvetenskap

  Hvilan Gymnasium

  • naturvetenskap

  Jensen gymnasium

  • naturvetenskap
  • naturvetenskap och samhälle (kriminologi)

  Katedralskolan

  • naturvetenskap

  Kunskapsgymnasiet

  • naturvetenskap

  Lundellska skolan

  • naturvetenskap
  • naturvetenskap och samhälle

  Särskild variant musik kan sökas på programmet.

  NTI Gymnasiet Uppsala 

  • naturvetenskap

  ProCivitas

  • naturvetenskap
  • naturvetenskap och samhälle

  Rosendalsgymnasiet

  • naturvetenskap
  • naturvetenskap och samhälle

  Tierp

  Högbergsskolan

  • naturvetenskap 

  Idrottsspecialisering kan sökas på programmet.

  Östhammar

  Bruksgymnasiet

  • naturvetenskap
  • naturvetenskap och samhälle
 7. Samhällsvetenskapsprogrammet, SA

  På samhällsvetenskapsprogrammet studerar du hur samhället fungerar idag och hur det utvecklas framöver i Sverige och världen.

  Du reflekterar över demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö, integration, segregation och etnicitet. Centralt i programmet är hur makt påverkar ekonomiska, sociala, politiska och miljömässiga faktorer. Kommunikation och medie- och informationsteknik är viktigt för hela utbildningen.

  På Skolverket kan du läsa mer om samhällsvetenskapsprogrammet.
  Där finns även information på andra språk. 

  Film från Skolverket som kort beskriver samhällsvetenskapsprogrammet (tid 2:50)

  Inriktning

  Beteendevetenskap

  Du lär dig om människors utveckling och livsvillkor, socialisation och samspel i olika sammanhang.

  Medier, information och kommunikation

  Du lär dig kommunikationsteorier, nya medieformer, mediers budskap och innehåll och hur medier produceras.

  Samhällsvetenskap

  Du lär dig om samhällens organisation, historiska frågeställningar samt religioner och livsåskådningar.

  Särskild variant

  • Musik: Du söker med ett instrument eller sång. Du lär dig ensemble, gehörs- och musiklära.

  Gymnasiegemensamma ämnen, 1150 poäng

  Engelska 5 – 100 p
  Engelska 6 – 100 p
  Historia 1b – 100 p
  Idrott och hälsa 1 – 100 p
  Matematik 1b – 100 p
  Matematik 2b – 100 p
  Naturkunskap 1b – 100 p
  Religionskunskap 1 – 50 p
  Samhällskunskap 1b – 100 p
  Svenska/svenska som andraspråk 1 + 2 + 3 – 300 p

  Programgemensamma ämnen, 300 poäng

  Filosofi 1 – 50 p
  Moderna språk – 200 p
  Psykologi 1 – 50 p

  Inriktningar, 350–450 poäng

  Beteendevetenskap, 450 poäng

  Ledarskap och organisation – 100 p
  Kommunikation – 100 p
  Psykologi 2a – 50 p
  Samhällskunskap 2 – 100 p
  Sociologi – 100 p

  Medier, information och kommunikation, 350 poäng

  Journalistik, reklam och information 1 – 100 p
  Medieproduktion 1 – 100 p
  Medier, samhälle och kommunikation 1 – 100 p
  Psykologi 2a – 50 p

  Samhällsvetenskap, 450 poäng

  Geografi 1 – 100 p
  Historia 2a – 100 p
  Religionskunskap 2 – 50 p
  Samhällskunskap 2 – 100 p
  Samhällskunskap 3 – 100 p

  Programfördjupningar, 300–400 poäng

  Individuellt val, 200 poäng

  Gymnasiearbete, 100 poäng

  Totalt 2500 poäng

  Uppsala

  Ansgargymnasiet

  • samhällsvetenskap

  Celsiusskolan

  • medier, information och kommunikation
  • samhällsvetenskap

  RIG, NIU och LIU kan sökas på programmet.

  Drottning Blankas Gymnasieskola Uppsala (före detta Hagströmska gymnasiet)

  • beteendevetenskap

  Ellen Fries gymnasium

  • beteendevetenskap
  • samhällsvetenskap

  Fyrisskolan

  • beteendevetenskap

  Grillska gymnasiet

  • beteendevetenskap
  • medier, information och kommunikation

  Hvilan Gymnasium

  • beteendevetenskap
  • samhällsvetenskap

  Internationella gymnasiet

  • beteendevetenskap
  • samhällsvetenskap

  Jensen gymnasium

  • beteendevetenskap
  • samhällsvetenskap

  Katedralskolan

  • beteendevetenskap
  • samhällsvetenskap

  Kunskapsgymnasiet

  • beteendevetenskap

  Lundellska skolan

  • beteendevetenskap
  • samhällsvetenskap (internationell profil)

  Särskild variant musik kan sökas på programmet.

  Lundellska skolan Resursenheten

  • beteendevetenskap

  Magelungens gymnasieskola

  • samhällsvetenskap

  NTI Gymnasiet Uppsala

  • medier, information och kommunikation

  ProCivitas

  • samhällsvetenskap
  • beteendevetenskap

  Rosendalsgymnasiet

  • samhällsvetenskap
  • beteendevetenskap

  Thoren Business School

  • beteendevetenskap

  Tierp

  Högbergsskolan

  • beteendevetenskap

  Idrottsspecialisering kan sökas på programmet.

  Östhammar

  Bruksgymnasiet

  • beteendevetenskap
  • samhällsvetenskap
 8. Teknikprogrammet, TE

  På teknikprogrammet studerar du teknik, teknisk utveckling, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer.

  Du undersöker, beskriver och systematiserar olika företeelser i naturen och gör kopplingar till tekniska processer, dvs du får arbeta tvärvetenskapligt. Du arbetar med problemlösning både teoretiskt och praktiskt. Att arbeta i projekt är en vanlig arbetsform i teknikutvecklingsprocesser. Du får förståelse för hela kedjan i utvecklingen av teknik i ett hållbart samhälle; ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

  På Skolverket kan du läsa mer om teknikprogrammet.
  Där finns även information på andra språk. 

  Film från Skolverket som kort beskriver teknikprogrammet (tid 3:31)

  Inriktningar

  Design och produktutveckling

  Du lär dig om design och produktutveckling med fokus på datorstyrd design och konstruktion. Du får arbeta i cad-program.

  Informations- och medieteknik

  Du lär dig datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling, dator- och kommunikationsteknik.

  Produktionsteknik

  Du lär dig produktion, företagande, automation och hur produktionslinjer styrs.

  Samhällsbyggande och miljö

  Du lär dig byggande och miljöfrågor ur tekniskt, ekologiskt, estetiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

  Teknikvetenskap

  Du lär dig matematikens modellering, simulering, styrning och reglering, fysikaliska fenomen och samband. Du får lösa tekniska problem och göra beräkningar av tekniska system.

  Gymnasieingenjörsexamen

  Du kan välja att gå ett fjärde år för att få en gymnasieingenjörsexamen. Det ger möjligheter att få jobb direkt efter gymnasiet och lättare att klara högskoleutbildningen. Minst 10 veckorsarbetsplatsförlagt lärande ingår.

  Gymnasiegemensamma ämnen, 1100 poäng

  Engelska 5 – 100 p
  Engelska 6 – 100 p
  Historia 1a1 – 50 p
  Idrott och hälsa 1 – 100 p
  Matematik 1c – 100 p
  Matematik 2c – 100 p
  Matematik 3c – 100 p
  Religionskunskap 1 – 50 p
  Samhällskunskap 1b – 100 p
  Svenska/svenska som andraspråk 1 + 2 + 3 – 300 p

  Programgemensamma ämnen, 400 poäng

  Fysik 1a – 150 p
  Kemi 1 – 100 p
  Teknik 1 – 150 p

  Inriktningar, 300 poäng

  Design- och produktutveckling, 300 poäng

  Cad 1 – 50 p
  Design 1 – 100 p
  Bild och form 1a1 – 50 p
  Konstruktion 1 – 100 p

  Informations- och medieteknik, 300 poäng

  Dator och nätverksteknik – 100 p
  Programmering 1 – 100 p
  Webbutveckling 1 – 100 p

  Produktionsteknik, 300 poäng

  Mekatronik 1 – 100 p
  Produktionskunskap 1 – 100 p
  Produktionsutrustning 1 – 100 p

  Samhällsbyggande och miljö, 300 poäng

  Arkitektur – hus – 100 p
  Hållbart samhällsbyggande – 100 p
  Miljö- och energikunskap – 100 p

  Teknikvetenskap, 300 poäng

  Fysik 2 – 100 p
  Matematik 4 – 100 p
  Teknik 2 – 100 p

  Programfördjupningar, 400 poäng

  Individuellt val, 200 poäng

  Gymnasiearbete, 100 poäng

  Totalt 2500 poäng

  Uppsala

  Ansgargymnasiet

  • teknikvetenskap

  Fyrisskolan

  • design- och produktutveckling
  • informations- och medieteknik
  • teknikvetenskap

  Erbjuder ett fjärde tekniskt år.

  Grillska gymnasiet

  • informations- och medieteknik

  Kunskapsgymnasiet

  • samhällsbyggande och miljö

  NTI Gymnasiet Uppsala

  • design- och produktutveckling
  • informations- och medieteknik

  Erbjuder ett fjärde tekniskt år.

  Tierp

  Högbergsskolan

  • design- och produktutveckling

  Idrottsspecialisering kan sökas på programmet.

  Östhammar

  Vattenfallgymnasiet

  • produktionsteknik
  • teknikvetenskap

Nyheter om gymnasieskola

 • Skärpta åtgärder för att förhindra smitta

  För att begränsa smittspridningen antar Uppsala kommun från och med 4 december en ny inriktning för kommunala verksamheter som riktar sig till allmänheten. Det påverkar badhus, idrottshallar, bibliotek, öppna förskolan och borgerliga vigslar.

 • Distansundervisning på alla gymnasieskolor fram till jullovet

  Uppsala kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och inför fjärr- och distansundervisning på alla kommunala gymnasieskolor resten av höstterminen från och med måndag 7 december.

 • Fler gymnasieskolor övergår till distansundervisning

  Fram till jullovet kommer totalt sex kommunala gymnasieskolor ha delvis distansundervisning. Nu är det klart att även årskurs ett och två på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby och Uppsala yrkesgymnasium Jälla kommer att ha distansundervisning.

Se fler nyheter

Kampanjer