Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Emanuelgymnasiet

  Emanuelgymnasiet är en friskola i Uppsala.

  Hos oss förbereds du för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid, alltså ett livslångt lärande.

  Skolans storlek: cirka 5 elever

  Klassernas storlek: cirka 2–3 elever

  Lunch: eleverna äter lunch på skolan

  Idrott: bedrivs i Uppsala Life Arena

  Bibliotek: delar bibliotek med andra skolor

  Antal elever per heltidsanställd:
  Lärare: cirka 3,3 elever
  Fritidsledare/skolvärd: nej
  Specialpedagog: cirka 10 elever
  Kurator: cirka 250 elever
  Skolsköterska: cirka 250 elever
  Studie- och yrkesvägledare: cirka 250 elever

  Arbetsplatsförlagt lärande, APL: minst 22 veckor på programmet för administration, handel och varuhantering

  Särskilt stöd: ges utifrån varje enskild elevs behov

  Program och inriktningar 

  • programmet för administration, handel och varuhantering
  • individuella program

  Kontakt

  Besöksadress: Axel Johanssons gata 3, Uppsala
  Telefon: 018-16 14 60
  Webbplats: www.ansgarskolorna.se

  Hitta Emanuelgymnasiet på karta

 2. Högbergsskolans gymnasiesärskola

  Högbergsskolans gymnasiesärskola är en friskola i Tierp.

  På Högbergsskolan strävar vi efter att varje elev ska lyckas, känna lust att lära samt vara förberedd för vuxenlivet. Vi är en mindre skola med familjär känsla där det goda bemötandet står i centrum.

  Skolans storlek: cirka 20 elever

  Klassernas storlek: cirka 5–10 elever

  Lunch: eleverna äter lunch på skolan

  Idrott: eleverna har idrott i skolans idrottshall

  Bibliotek: skolan har eget bibliotek

  Antal elever per heltidsanställd:
  Lärare: cirka 3,3 elever
  Fritidsledare/skolvärd: nej
  Specialpedagog: cirka 10 elever
  Kurator: cirka 250 elever
  Skolsköterska: cirka 250 elever
  Studie- och yrkesvägledare: i samarbete med SRT (Särskolans Resursteam Norduppland)

  Arbetsplatsförlagt lärande, APL: eleverna har 22 veckors APL i samarbete med Tierps kommun och lokala näringsidkare

  Särskilt stöd: undervisning i små grupper med individanpassade hjälpmedel, lokaler och pedagogik i samarbete med särskolans resursteam

  Program och inriktningar 

  • programmet för fastighet, anläggning och byggnation
  • programmet för fordonsvård och godshantering
  • programmet för hälsa, vård och omsorg
  • individuella program

  Kontakt

  Besöksadress: Palmgatan 11–13, Tierp
  Telefon: 0293-21 83 64
  E-post: hogbergsskolan@tierp.se
  Webbplats: www.hogbergsskolan.se

  Hitta Högbergsskolan på karta

 3. Kajan friskola

  Kajan friskola är en friskola i Uppsala.

  Undervisning med grund i TBA (tillämpad beteende analys). Inlärningen genomsyras av en positiv grundsyn där elevernas starka sidor och positiva förmågor förstärks. Alla elever ska känna att de lyckas och är duktiga.

  Skolans storlek: cirka 66 elever

  Klassernas storlek: cirka 4–10 elever

  Lunch: mottagningskök där maten levereras från cateringfirma

  Idrott: eleverna har idrott i intilliggande idrottshall, Studenternas IP på gångavstånd, Fyrisfjädern och Fyrishov

  Bibliotek: avtal med Uppsala stadsbibliotek

  Antal elever per heltidsanställd:
  Lärare: cirka 6 elever
  Fritidsledare: cirka 35 elever
  Specialpedagog: cirka 20 elever
  Kurator: 50%
  Skolsköterska: vid behov
  Studie- och yrkesvägledare: vid behov

  Arbetsplatsförlagt lärande, APL: mängden praktik planeras individuellt efter behov och i samarbete med vårdnadshavare

  Särskilt stöd: personaltätheten i klasserna baseras på elevernas stödbehov

  Program och inriktningar 

  • individuella program

  Kontakt

  Besöksadress: Ulleråkersvägen 21, Uppsala
  Telefon: 073-234 60 95
  E-post: info@kajanfriskola.se
  Webbplats: www.kajanfriskola.se

  Hitta Kajan friskola på karta

 4. Labanskolan

  Labanskolan är en friskola i Uppsala.

  Sedan 1997 har vi använt Sherborneövningar som bygger upp elevernas rörelseglädje, kroppsmedvetenhet, tillit och kommunikativa förmåga. Empati, samspel och självförtroende ökar, vilket ger positiv effekt även i den teoretiska undervisningen.

  Skolans storlek: 14 elever

  Klassernas storlek: cirka 4–5 elever

  Lunch: mat från närliggande kommunal skola

  Idrott: eleverna har idrott i kommunens idrottshallar och skolans dramasalong

  Bibliotek: har avtal för skolbiblioteksservice

  Antal elever per heltidsanställd:
  Lärare: cirka 5 elever
  Fritidsledare/skolvärd: cirka 2,3 elever
  Specialpedagog: cirka 14 elever
  Kurator: vid behov
  Skolsköterska: 2 tim per vecka eller vid behov
  Studie- och yrkesvägledare: vid behov

  Arbetsplatsförlagt lärande, APL: för individuella programmet planeras praktik tillsammans med vårdnadshavare och elev utifrån elevens behov och önskemål

  Särskilt stöd: små undervisningsgrupper, undervisningen anpassas efter individens behov

  Program och inriktningar 

  • individuella program

  Kontakt

  Besöksadress: Levertinsgatan 31, Uppsala
  Telefon: 018-50 50 70
  E-post: info@labanskolan.se
  Webbplats: www.labanskolan.se

  Hitta Labanskolan på karta

 5. Fyrisskolan GS

  Fyrisskolan GS (tidigare Uppsala gymnasiesärskola Fyris) är en kommunal skola i Uppsala.

  Vi utvecklar lärandet i en miljö där vi utgår från varje elevs förutsättningar och behov. Hos oss får eleverna det stöd de behöver för att lyckas med sin utbildning.

  Skolans storlek: cirka 85 elever

  Klassernas storlek: cirka 5–10 elever

  Lunch: eleverna äter lunch i skolans matsal eller i sin del av skolan utifrån behov

  Idrott: eleverna har idrott i egen idrottshall och idrottsplan

  Bibliotek: eget skolbibliotek

  Antal elever per heltidsanställd:
  Lärare: cirka 5 elever
  Specialpedagog: cirka 85 elever
  Kurator: cirka 85 elever
  Skolsköterska: cirka 85 elever
  Studie- och yrkesvägledare: cirka 85 elever

  Arbetsplatsförlagt lärande, APL: nationella programmen har 22 veckors APL

  Särskilt stöd: utifrån varje enskild elevs behov

  Program och inriktningar 

  • programmet för administration, handel och varuhantering
  • programmet för estetiska verksamheter
  • programmet för hotell, restaurang och bageri
  • programmet för hälsa, vård och omsorg
  • individuella program

  Kontakt

  Besöksadress: Götgatan 17–21, Uppsala
  Telefon: 018-727 86 00
  E-post: uppsalags@uppsala.se 
  Webbplats: www.uppsalags.uppsala.se

  Hitta Fyrisskolan GS på karta

 6. Uppsala yrkesgymnasium Jälla GS

  Uppsala yrkesgymnasium Jälla GS (tidigare Uppsala gymnasiesärskola Jälla) är en kommunal skola i Uppsala.

  Uppsala yrkesgymnasium Jälla har lång erfarenhet av att arbeta med elever i behov av anpassat och särskilt stöd. Vi har engagerad personal som har en tydlig pedagogisk tanke med sitt arbete och det är viktigt för att eleverna ska lyckas med sina studier.

  Skolans storlek: cirka 40 elever

  Klassernas storlek: cirka 5–8 elever

  Lunch: eleverna äter lunch i skolans matsal

  Idrott: eleverna har idrott i skolans idrottshall

  Bibliotek: eget skolbibliotek

  Antal elever per heltidsanställd:
  Lärare: cirka 5 elever
  Fritidsledare/skolvärd: nej
  Specialpedagog: cirka 40 elever
  Kurator: cirka 40 elever
  Skolsköterska: cirka 40 elever
  Studie- och yrkesvägledare: cirka 40 elever

  Arbetsplatsförlagt lärande, APL: minst 22 veckor på skog, mark och djur och på individuella programmet efter elevens behov

  Särskilt stöd: små undervisningsgrupper och individuell undervisning efter elevernas behov

  Program och inriktningar 

  • programmet för fastighet, anläggning och byggnation
  • programmet för fordonsvård och godshantering 
  • programmet för skog, mark och djur
  • individuella program

  Kontakt

  Besöksadress: Jälla Gård, Uppsala
  Telefon: 018-727 86 00
  E-post: uppsalags@uppsala.se
  Webbplats: www.uppsalags.uppsala.se

  Hitta Uppsala yrkesgymnasium Jälla GS på karta

Nyheter om gymnasieskola

 • Gymnasiemässan 2020 ställs in

  På grund coronaviruset och risk för smittspridning ställs årets gymnasiemässa in.

 • Kommunen ger distanselever lunchpengar

  Elever på kommunala gymnasieskolor med kombinerad distansundervisning i höst ska få pengar till lunch. Uppsala kommun betalar 30 kronor per dag till elever när de inte har tillgång till skollunch.

 • Gymnasieskolan kombinerar utbildning på plats och på distans

  När de kommunala gymnasieskolorna startar höstterminen kommer viss undervisning att fortsätta bedrivas på distans. Huvudregeln kommer att vara undervisning i klassrummen och för eleverna i årskurs 1 planeras det inte någon distansundervisning alls. Däremot kommer några gymnasieskolor att bedriva viss undervisning på distans i årskurs 2 och 3.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.