Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare finns på skolan

De kan hjälpa dig med:

  • att fundera över vem du är och vilka intressen du har
  • att ge opartisk information om utbud och regler
  • att ge stöd så att du hittar den utbildning du vill söka.

Kontakta studie- och yrkesvägledare på din skola.

Kommunala aktivitetsansvaret

Har du avslutat grundskolan men inte påbörjat eller fullföljt en gymnasieutbildning, och är under 20 år, kan du kontakta studie- och yrkesvägledare på Kommunala aktivitetsansvaret.

Läs om och hitta kontaktuppgifter på uppsala.se

Visa alla Hitta gymnasieutbildningar och skolor