Introduktionsprogram

 1. Om introduktionsprogrammen


  För dig som är obehörig till nationella program finns fyra introduktionsprogram:

  • individuellt alternativ, IMA
  • programinriktat alternativ, IMV
  • språkintroduktion, sprint
  • yrkesintroduktion, IMY

  På introduktionsprogrammet förbereder du dig för vidare studier på gymnasiet, annan utbildning eller för att söka arbete.

  Fäll ihop
 2. Individuellt alternativ


  En utbildning för dig som har stora kunskapsbrister, svag motivation eller vill ha en allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning. Du kan också söka om du gått grundsärskola.

  Utbildningen utformas efter dina behov och kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasiekurser. Den kan innehålla praktik och motivationsinsatser.

  Individuellt alternativ leder vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller till att du ska kunna söka arbete.

  Fäll ihop
 3. Programinriktat val


  En utbildning för dig som saknar behörighet till ett högskoleförberedande program eller till ett yrkesprogram.

  Du kan söka om du har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska eller matematik och minst fyra andra ämnen. Du kan också söka om du har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska och minst tre andra ämnen.

  Efter utbildningen kan du söka till ett nationellt program.

  Fäll ihop
 4. Språkintroduktion


  En utbildning för dig som är ny i Sverige.

  Utbildningen utformas efter dina behov och har fokus på det svenska språket. Den kan också innehålla andra grundskole- och gymnasieämnen som du behöver för fortsatt utbildning.

  Språkintroduktion leder vidare till studier i gymnasieskolan eller annan utbildning.

  Fäll ihop
 5. Yrkesintroduktion


  En utbildning för dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Du kan också söka om du gått grundsärskola.

  Du och skolan kommer överens om vad din utbildning ska innehålla. Den kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i, gymnasiekurser och praktik eller arbetsplatsförlagt lärande.

  Yrkesintroduktion leder till vidare studier på ett yrkesprogram eller till att du ska kunna söka arbete.

  Fäll ihop
Visa alla Hitta gymnasieutbildningar och skolor