Ansökan, antagning och tidplan

Gäller alla elever från Heby, Knivsta, Tierps, Uppsala och Östhammars kommun. Du som är folkbokförd i en annan kommun ska kontakta antagningskansliet i din hemkommun.

Inloggningsuppgifter

För att ansöka till gymnasiet behöver du inloggningsuppgifter. De skickas ut i december till skolans studie- och yrkesvägledare som sen skickar vidare till dig. När du registrerat dina val skriver du ut en kvittens som du undertecknar och lämnar in till studie- och yrkesvägledaren. Spara dina inloggningsuppgifter.

Är du sökande med sekretesskydd ska du använda en särskild pappersblankett som du kan få av studie- och yrkesvägledaren. 

Om du och din familj planerar att flytta till annan kommun under ansökningstiden är det viktigt att du meddelar gymnasieantagningen.

Spara dina inloggningsuppgifter, svarsbeskedet finns bara i Dexter.

Ansökan till annan kommun

Du kan söka nationellt program i en annan kommun även om utbildningen finns i din hemkommun eller i samverkansområdet.

  • Om du söker till en kommunal skola tas du emot i mån av plats, det betyder att du blir mottagen i andra hand.
  • Om du söker till en fristående skola konkurrerar du på samma villkor som alla andra elever.
  • Om det finns personliga skäl som motiverar studier på annan ort kan du bli förstahandsmottagen efter prövning av mottagarkommunen. Det betyder att du söker på samma villkor som de som är bosatta på utbildningsorten. Det krävs starka skäl för att din ansökan ska beviljas.

Samverkansavtal

Hemkommunen kan ha samverkansavtal med andra kommuner, vilket innebär förstahandsmottagning i samverkansområdet. Om en utbildning inte finns i hemkommunen eller samverkansområdet kan du söka i hela landet och bli förstahandsmottagen.

Inackordering och resor

Reseersättning

Inackorderingstillägg 

Visa alla Hitta gymnasieutbildningar och skolor