Gymnasieskolor – hitta och jämför

Hitta alla gymnasier i Uppsala kommun på en karta eller i en lista. Du kan se vilka program som finns, hitta kontaktuppgifter och se vem som driver skolorna. Du kan också se skolresultat och sammanställning av elevenkäter.

I Hitta och jämför finns både kommunala och fristående gymnasieskolor.