Gymnasieskolans lokaler

Det kommunala bolaget Uppsala Kommun Skolfastigheter AB äger och förvaltar de flesta av kommunens gymnasieskolor. 

Har du frågor om till exempel en skolas underhåll och ventilation kan du kontakta den som förvaltar den fastigheten.

Du når fastighetsförvaltarna för gymnasieskolans lokaler via skolfastigheter.se. 

Läs kommunens lokalförsörjningsplan.

Kontakta Uppsala kommun Skolfastigheter AB