Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Spridningen av coronaviruset påverkar flera verksamheter inom kommunen. Uppsala kommun håller sig uppdaterade om utvecklingen och samarbetar nära med Region Uppsala för att minska spridningen av viruset.

 2. Stanna hemma när du är sjuk

  Du har symtom men har inte lämnat prov

  • Du har symtom kortare tid än 24 timmar: Stanna hemma i ytterligare två dygn
  • Du har symtom längre tid än 24 timmar: Följ samma rekomendation som för personer med covid-19

  Du väntar på provsvar

  Stanna hemma

  Provsvaret visar att du har covid-19

  Stanna hemma tills att allt följande gäller:

  • Det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk
  • Du är feberfri sedan minst två dygn
  • Du mår tydligt bättre

  Provsvaret visar att du inte har covid-19

  Stanna hemma tills du känner dig frisk och pigg och inte har någon feber

 3. Hur länge ska jag stanna hemma?

  Vuxna och barn som har covid-19 som har konstaterad covid-19 bör vara hemma tills allt följande gäller:

  1. Du mår tydligt bättre.
  2. Du har varit feberfri i två dygn.
  3. Det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk.

  Efter det kan du komma tillbaka till skolan även om du har kvar vissa symtom. Du kan fortsätta att ha lätt hosta, lätt snuva eller ha påverkad förmåga att känna smak eller lukt efter att du har blivit frisk. Du kan träffa andra igen om det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst två dygn sedan du hade några andra symtom.

 4. Vid konstaterad smitta i elevens hushåll

  Alla elever ska stanna hemma från skola när någon i hemmet är smittad med covid-19. Det gäller även om eleven själv är friskt och saknar symtom. Om någon i gymnasieelevens hushåll är sjuk i konstaterad covid-19 kommer vården att kontakta eleven med förhållningsregler om att stanna hemma.

  Från och med 1 december 2020 gäller det även elever i gymnasiesärskolan.

 5. Elever ska testas för covid-19 vid symtom

  Nu kan elever från årskurs 4 och uppåt testas för att se om de har en pågående covid-19-infektion. Provet är gratis.

  Boka tid genom att gå in på 1177.se. Du behöver ha e-legitimation. Om du inte har e-legitimation kan du kontakta din vårdcentral för att få hjälp att boka.

  • Om testet visar att du har covid-19 ska du stanna hemma. Du kommer att bli kontaktad av vårdpersonal som ger instruktioner.
  • Om testet visar att du inte har covid-19 ska du stanna hemma tills du har tillfrisknat, som vid all sjukdom.

  Smittskyddsläkaren i Region Uppsala rekommenderar att alla från årskurs 4 och äldre testas om de har symtom som skulle kunna bero på covid-19, som förkylning, hosta, feber och ont i halsen. Det är viktigt för att kunna upptäcka fall tidigt och sätta stopp för att smittan sprids till andra.

  Här kan du boka tid för provtagning för covid-19.

 6. Distansundervisning kombinerat med närundervisning fram till 1 april

  Uppsala kommuns gymnasieskolor övergår från och med 25 januari till och med 1 april till fjärr- eller distansundervisning kombinerad med viss närundervisning. Detta förutsatt att myndigheterna inte kommer med andra besked i frågan om distansundervisning innan 1 april.

  Här finns gymnasieskolornas planering samt utbildningar som är undantagna från beslutet för tiden fram till och med 1 april. 

  Celsiusskolan

  • vecka 7: åk 2 distans
  • vecka 9: åk 1 distans
  • vecka 10: åk 3 distans
  • vecka 11: åk 1 distans
  • vecka 12: åk 2 distans

  Modersmålsundervisningen som bedrivs av modersmålsenheten i Celsiusskolans lokaler sker på distans fram till och med vecka 12.

  Följande utbildningar/kurser/klasser/elever/moment är undantagna: Specialidrott RIG, NIU, LIU, APL HA19, IMS, vissa examinationer som inte lämpar sig för distans samt elever med stödbehov.

  Ellen Fries gymnasium

  • vecka 7: HA20A, EK20A, SA181, SA182, NA181 distans
  • vecka 9: NA20A, NA191, SA20A, SA20B, SA191, SA192 distans
  • vecka 10: HA20A, EK20A distans
  • vecka 11: NA20A, NA191, SA20A, SA20B, SA191, SA192 distans
  • vecka 12: HA20A, EK20A distans

  Följande utbildning/kurser/klasser/elever/moment är undantagna: IMA, elever med stödbehov, vissa examinationer som inte lämpar sig för distans, APL.

  Fyrisskolan

  • vecka 7: åk 2, IMSA2 distans
  • vecka 9: åk 3, IMSA3 distans
  • vecka 10: åk 1, IMSA1 distans
  • vecka 11: åk 2, IMSA2 distans
  • vecka 12: åk 3, IMSA3 distans

  Följande utbildningar/kurser/klasser/elever/moment är undantagna: elever med stödbehov, TE4 och praktiska examinerande moment inom två teknikkurser.

  Fyrisskolan GS

  Ingen distansundervisning

  Katedralskolan

  • vecka 7: åk 2, 3 distans
  • vecka 9: åk 1 distans
  • vecka 10: åk 2,3 distans
  • vecka 11 åk 1 distans
  • vecka 12: åk 2,3 distans

  Följande utbildningar/kurser/klasser/elever/moment är undantagna: BF, IMS, IB18, vissa examinationer som inte lämpar sig för distans samt elever med stödbehov.

  Lundellska skolan

  • vecka 7: åk 1 EK, SA, NA distans
  • vecka 9: åk 3 EK, SA, NA distans
  • vecka 10: åk 2 EK, SA, NA distans
  • vecka 11: åk 1 EK, SA, NA distans
  • vecka 12: åk 3 EK, SA, NA distans

  Följande utbildningar/kurser/klasser/elever/moment är undantagna: VO, IMS, Resursenheten, vissa examinationer som inte lämpar sig för distans, elever med stödbehov samt viss musikundervisning.

  Rosendalsgymnasiet

  • vecka 7: åk 2 distans
  • vecka 9: åk 1 distans
  • vecka 10: åk 3 distans
  • vecka 11: åk 2 distans
  • vecka 12: åk 1 distans

  Följande utbildningar/kurser/klasser/elever/moment är undantagna: IMA, IMS, elever med stödbehov, vissa praktiska moment (vissa laborationer, vissa delar av estetiska ämnen, vissa delar av idrott), vissa examinationer som inte lämpar sig för distans.

  Uppsala estetiska gymnasium

  • vecka 7: åk 1 distans
  • vecka 9: åk 2 distans
  • vecka 10: åk 1 distans
  • vecka 11: åk 2 distans
  • vecka 12: åk 1 distans

  Följande utbildningar/kurser/klasser/elever/moment är undantagna: IMA estet, elever med stödbehov, årskurs 3.

  Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

  Vecka 2–7

  Elever i årskurs 1, 2 och 3 på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby kan övergå till delvis fjärrundervisning i de teoretiska ämnena och i yrkesämnenas teoretiska delar.

  Eleverna kommer under en skolvecka ha båda fjärr- och klassrumsundervisning. Det åligger rektor att säkerställa en jämn fördelning av elever på skolan mellan skoldagarna samt att fjärrundervisning sker samlad under en skoldag.

  Följande utbildningar/kurser/klasser/elever/moment är undantagna: IMA, IMY, IMS, APL, alla praktiska kurser, elever med stödbehov, vissa examinationer som inte lämpar sig för distans.

  Vecka 9–12

  Uppsala yrkesgymnasium Ekeby kommer enbart att ha närundervisning. Minst 20% av eleverna kommer att befinna sig på APL under perioden, vilket innebär att maximalt 80% av eleverna kommer att ha undervisning på skolan. Det åligger rektor att säkerställa att ovanstående upprätthålls under denna period.

  Uppsala yrkesgymnasium Jälla

  Vecka 2–7

  Elever i årskurs 1, 2 och 3 på Uppsala yrkesgymnasium Jälla kan övergå till delvis fjärrundervisning i de teoretiska ämnena och i yrkesämnenas teoretiska delar.

  Eleverna kommer under en skolvecka ha båda fjärr- och klassrumsundervisning. Det åligger rektor att säkerställa en jämn fördelning av elever på skolan mellan skoldagarna samt att fjärrundervisning sker samlad under en skoldag.

  Följande utbildningar/kurser/klasser/elever/moment är undantagna: APL samt elever med stödbehov.

  Vecka 912

  Elever i årskurs 1, 2 och 3 på Uppsala yrkesgymnasium Jälla fortsätter med delvis fjärrundervisning i de teoretiska ämnena och i yrkesämnenas teoretiska delar. Eleverna kommer under en skolvecka att ha båda fjärr- och klassrumsundervisning. Det åligger rektor att säkerställa att det är en jämn fördelning av elever på skolan mellan skoldagarna samt att fjärrundervisning för elev sker samlad under en skoldag.

  Följande utbildningar/kurser/klasser/elever/moment är undantagna: APL samt elever med stödbehov.

  Uppsala yrkesgymnasium Jälla GS

  Ingen distansundervisning.

 7. Lunchlåda till gymnasieelever kan hämtas på förskola

  Varje dag som gymnasieelever på kommunala gymnasieskolor har undervisning på fjärr- och distans kommer de ha möjlighet att hämta en lunchlåda på en förskola. Det finns ingen möjlighet för förskolan att lagerhålla mat, därför kan eleverna endast hämta mat för en dag i taget. Maten som serveras i lunchlådan är kall och behöver värmas av eleven.

  Elever meddelar sin rektor om de vill hämta mat under de veckor som de har planerad fjärr- och distansundervisning. Därefter får de information om hur de går tillväga för att beställa lunchlåda. 

  Elever som går på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby och Uppsala yrkesgymnasium Jälla har möjlighet att få lunch från skolan, eleven kontaktar skolans rektor för att få information om detta.

  Lunchlåda till elever som har undervisning på fjärr och distans kommer att erbjudas fram till 1 april. Om fjärr- och distansundervisningen förlängs kommer erbjudandet om matlådor att fortsätta gälla.

 8. Använd munskydd i kollektivtrafiken

  Från och med 7 januari 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid.

  Personer som reser med kollektivtrafik, där det inte går att hålla avstånd genom att boka plats, rekommenderas att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: 07.00–09.00 och 16.00–18..00.

  Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre.

  Rekommendationen gäller hela landet.

  Läs om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. 

  Information på UL:s webbplats 

 9. Studentavslutning 2021

  Det kommer inte bli ett traditionellt studentfirande i år heller för årets gymnasieelever som tar studenten. Dock planeras firandet att ske på utsatt studentdag den 4 juni. 

  Utspringen kommer att anpassas utifrån Folkhälsomyndighetens råd. När planeringen är klar kommer skolorna att informera elever och vårdnadshavare om hur avslutningen och firandet ska ske.

  Transportstyrelsen har förbjudit studentflak fram till 30 juni 2021

 10. Cykla till skolan – undvik kollektivtrafiken

  För att undvika trängsel i kollektivtrafiken och för att kunna hålla skolorna öppna uppmanar Uppsala kommun att så många som möjligt ska cykla eller gå till skolan och lämna plats på bussen för de som verkligen behöver den. På så sätt minskas även smittspridningen av covid-19.

  Elever bör cykla till skolan för minskad smittspridning

 11. Skolan informerar vid smitta av covid-19

  För att förhindra smittspridning rekommenderar Region Uppsala att personer som har bekräftad smitta av covid-19 informerar personer i sin närhet. Uppsala kommuns skolor informerar därför vårdnadshavare och medarbetare när de får kännedom om smitta. Uppgifter om vem som är smittad lämnas aldrig ut.

  Skolan informerar de personer som varit nära den smittade personen och som kan ha utsatts för en smittrisk. Dessutom går det ut allmän information till berörd årskurs, klass eller undervisningsgrupp. Enligt smittskyddsläkaren finns smittorisk när någon varit inom två meter i mer än 15 minuter, från 24 timmar innan insjuknade.

  Elever och vårdnadshavare med barn som har varit utsatta för smittorisk ska vara extra uppmärksamma på symtom under de närmaste 14 dagarna.

  Kontakta sjukvården via  1177.se .

 12. Studiemedel

  Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan stänger ner på grund av coronaviruset. Regeringen har också meddelat att de tillfälligt lättar på reglerna för fribeloppet. Läs mer om hur ditt studiestöd eller studiebidrag påverkas av coronaviruset.

Nyheter om gymnasieskola

 • Nu släpps biljetterna till Mänskliga Rättighetsdagarna

  Mycket kommer vara annorlunda på de digitala Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala. Men som vanligt är arrangemanget till för dig som vill ha fortbildning i mänskliga rättigheter.

 • Vi delar ut 19 000 reflexer till Uppsalas grundskoleelever

  Uppsala kommun arbetar för att barn ska få en säkrare och hälsosammare trafikmiljö och vill uppmuntra barn att cykla och gå mer. Förutom åtgärder som sänkta hastigheter i bostadsområden och runt skolor är det viktigt att barnen syns och är skyddade i trafiken. Som en del av det arbetet delas 19 000 reflexer ut under vecka 7 i Uppsalas grundskolor.

 • Gradvis återgång till närundervisning

  Uppsala kommuns gymnasieskolor övergår från och med 25 januari till och med 1 april till fjärr- eller distansundervisning kombinerad med viss närundervisning. De sju kommunala högstadieskolorna som har delvis fjärr- eller distansundervisning ges möjlighet att förlänga fram till 5 februari.

Se fler nyheter

Kampanjer