Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Spridningen av coronaviruset påverkar flera verksamheter inom kommunen. Uppsala kommun håller sig uppdaterade om utvecklingen och samarbetar nära med Region Uppsala för att minska spridningen av viruset.

 2. Fjärr- och distansundervisning

  17 mars gick regeringen ut med rekommendationen att alla gymnasieskolor från och med 18 mars går över till fjärrundervisning och distansundervisning.

  Uppsala kommun har beslutat att följa regeringens rekommendation för alla gymnasieskolor där Uppsala kommun är huvudman. All undervisning i gymnasieskolornas lokaler upphör i och med det. Gymnasiesärskolan kommer däremot att vara öppen som vanligt tills vidare.

  Elever, vårdnadshavare och medarbetare får information direkt från sin skola om hur de ska göra för att fortsätta studierna på distans hemifrån.

  Frånvaro

  Om du är sjuk och inte kan delta i distansundervisningen sjukanmäler du dig precis som förut till din lärare.

 3. Studiemedel

  Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan stänger ner på grund av coronaviruset. Regeringen har också meddelat att de tillfälligt lättar på reglerna för fribeloppet. Läs mer om hur ditt studiestöd eller studiebidrag påverkas av coronaviruset.

 4. Daglig lunch för särskilt utsatta gymnasieelever

  Uppsala kommun stöttar särskilt utsatta gymnasieelever med daglig lunch även under den tid som undervisningen bedrivs på distans. Rektorerna för de kommunala gymnasieskolorna har kontaktat de elever som är berörda.

  Är du gymnasieelev och har behov av stöd med lunch ska du kontakta rektorn för din gymnasieskola.

  Läs beslutet som fattades av kommunens krisledningsnämnd 27 mars (PDF, 4 MB)

 5. Nationella prov ställs in

  23 mars meddelande Skolverket att alla nationella prov ställs in under vårterminen. Betyg kommer ändå att sättas och lärarna kommer att ha annat underlag till grund för det arbetet.

  Beslutet gäller alla skolformer där nationella prov genomförs. Det kommer inte att skickas ut något provmaterial till skolorna. 

  Skolverket anger tre anledningar till beslutet om att ställa in proven:

  • Skolornas situation är mycket pressad vad gäller arbetet att hitta nya former för undervisning och driva verksamhet med förändrade förutsättningar.
  • Nuvarande läge i skolan är osäkert och situationen kan ändras snabbt. Att i detta läge skicka ut hundratusentals prov som behöver tas om hand av skolpersonal är inte lämpligt.
  • Skolverket gör bedömningen att proven inte skulle kunna uppfylla sitt betygsstödjande syfte om varje enskild rektor eller huvudman skulle få besluta när och om proven ska genomföras.

  Läs mer om beslutet på Skolverkets webbplats.

 6. Förändrade läsårstider

  Extra skoldagar

  För att alla eleverna på de kommunala gymnasieskolorna ska få den undervisning de har rätt till under vårterminen har kommunen beslutat att 30 april 2020 ska vara en skoldag för alla årskurser i gymnasiet. För årskurs 1 och 2 flyttas även terminsavslutningen fram från 9 till 10 juni.

  För programmen el och energi, VVS och fastighetsskötsel, där det finns kursmoment som måste bli klara för att eleverna ska kunna fortsätta i nästa årskurs, kan terminen förlängas som längst fram till 26 juni. Om det skulle uppstå behov får rektorerna på samtliga program även besluta om att förlänga skoldagar eller ha undervisning på lördagar.

  Undantag från distansundervisning

  För att alla elever ska kunna klara läsåret får rektorer i vissa fall göra undantag från distansundervisning och ha undervisning i skolans lokaler. För att minska risken för smittspridning ska det göras väldigt restriktivt och grupperna får inte vara större än tio elever. Undervisning i små grupper i skolans lokaler kan bli nödvändig exempelvis för praktiska moment på vissa av yrkesprogrammen och teknikprogrammet. Det kan även bli aktuellt för handledning av elever med särskilda behov.

  Beslutet gäller endast de kommunala gymnasieskolorna. (PDF, 2 MB) 

 7. Student 5 juni 2020

  Uppsala kommuns gymnasieskolor flyttar det traditionella studentfirandet med utspring och fester till den 14 augusti, med anledning av covid-19. På examensdagen den 5 juni blir det bara digitalt firande för studenterna. Beslutet fattades 22 april. 

  Avgångsklasserna i de kommunala gymnasieskolorna kommer att kunna träffas utomhus i juni för att säga hejdå till varandra och sina lärare inför sommaren. Samlingarna ska ske utomhus och spridas ut både i tid och plats. Alla elever uppmanas att hålla distans till varandra. Det är frivilligt att delta och de personer som tillhör riskgruppen eller har en nära anhörig som är riskgrupp bör avstå från denna träff.

  Avslutningstider för de kommunala gymnasieskolorna.

  De fristående gymnasieskolorna i Uppsala ställer också in det traditionella firandet 5 juni. Skolorna ordnar med avslutningen på olika sätt. Varje skola bestämmer hur det ska gå till men alla förhåller sig till Folkhälsomyndighetens råd. Information om varje skolas firande finns på skolans webbplats.

  Gymnasiesärskolan, som är undantagen från kravet på distansundervisning, omfattas inte av beslutet. Gymnasiesärskolan ordnar sin studentexamen utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

  Även andra årskurser i gymnasiet anpassar sin avslutning utifrån Folkhälsomyndighetens råd. Skolorna informerar elever och vårdnadshavare om hur avslutning och firande ska ske.

 8. Sommargymnasium

  Sommargymnasiet blir av trots Coronapandemin och de svårigheter det innebär. Undervisningen kommer att vara varvad dvs varannan dag på skolan och varannan dag digitalt. De elever som av olika skäl inte kan delta på plats kommer att beredas plats att delta digitalt på distans. Examination i form av delprov och kursprov sker på plats. 

  Läs mer om sommargymnasium

 9. Höstterminen 2020

  Fredagen 29 maj meddelade regeringen att gymnasieskolan, vuxenutbildningen och högskolor tillåts återgå till normal undervisning på plats i skolornas lokaler från den 15 juni.

  Detta innebär att gymnasieskolorna nu kan börja planera för att återgå till ordinarie undervisning när höstterminen startar efter sommaren.

  Nyhet om regeringsbeslut som tillåter undervisning på skolor igen

Nyheter om gymnasieskola

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.