Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Spridningen av coronaviruset påverkar flera verksamheter inom kommunen. Uppsala kommun håller sig uppdaterade om utvecklingen och samarbetar nära med Region Uppsala för att minska spridningen av viruset.

 2. Undervisning på plats i skolan i höst

  Huvudregeln i grundskola och gymnasiet ska vara undervisning på plats i skolan när höstterminen 2021 startar. Det beskedet har regeringen och Folkhälsomyndigheten gett.

  Det är fortsatt mycket viktigt med ett förebyggande arbete mot smittspridningen, särskilt i samband med terminsstarten då virussjukdomar ofta sprids.

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

  Undervisning på plats i skolan för barn och unga från terminsstart i höst

  Inför skolstart hösten 2021 – information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19

 3. Åtgärder för att förhindra smitta

  Gymnasieskolorna gör en rad insatser och anpassningar på varje skola, exempelvis:

  • Såväl elever som personal stannar hemma vid symtom som snuva, hosta, feber eller andra symtom på covid-19. Läs mer om symtom på Folkhälsomyndighetens webbsida .
  • All skolverksamhet har rutiner för en god handhygien.
  • Större avstånd och distans i klassrum och korridorer.
  • Ändrade rutiner i matsalen för att minska trängsel vid skollunchen.
  • Fler uteaktiviteter.
  • Skolan städas varje dag, med extra rutiner för att toaletter, dörrhandtag och andra ytor som många rör vid.
  • I den mån det är möjligt vädras lokalerna på rasterna. 

  Läs Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola .

 4. Vaccinering av elever inom gymnasiet

  Är du född 2005 eller tidigare kan du vaccinera dig mot covid-19. 

  Minska risken för utbrott där du bor. Vaccinet är gratis. Kom på drop-in eller boka tid för vaccination mot covid-19. Mer information samt boka tid för vaccination på 1177.se.

  Mer information om vaccination finns på Om vaccin mot covid-19 - 1177 Vårdguiden

 5. Stanna hemma när du är sjuk

  Du har symtom men har inte lämnat prov

  Har man symtom som skulle kunna vara covid-19 ska man vara hemma. Enligt smittskydd ska alla över 6 år också boka tid för provtagning. Vid frågor, kontakta 1177.

  Du väntar på provsvar

  Stanna hemma

  Provsvaret visar att du har covid-19

  Meddela din skola att du fått covid-19.

  Stanna hemma tills att allt följande gäller:

  • Det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk
  • Du är feberfri sedan minst två dygn
  • Du mår tydligt bättre

  Provsvaret visar att du inte har covid-19

  Stanna hemma tills du känner dig frisk och pigg och inte har någon feber

 6. Hur länge ska jag stanna hemma?

  Vuxna och barn som har covid-19 som har konstaterad covid-19 bör vara hemma tills allt följande gäller:

  1. Du mår tydligt bättre.
  2. Du har varit feberfri i två dygn.
  3. Det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk.

  Efter det kan du komma tillbaka till skolan även om du har kvar vissa symtom. Du kan fortsätta att ha lätt hosta, lätt snuva eller ha påverkad förmåga att känna smak eller lukt efter att du har blivit frisk. Du kan träffa andra igen om det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst två dygn sedan du hade några andra symtom.

 7. Om någon i hushållet är sjuk med symtom på covid-19

  När en person i ditt hushåll är sjuk med snuva, hosta, feber eller andra symtom på covid-19, ska den som är sjuk stanna hemma och testa sig.

  Friska barn och ungdomar kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt i väntan på hushållsmedlemmens provsvar.

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

 8. Om någon i familjen är sjuk

  Huvudregeln är att alla barn och elever ska stanna hemma om det finns konstaterad smitta av covid-19 i hushållet. Men det finns undantag om eleven är vaccinerad eller haft covid-19 de senaste sex månaderna.

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

  Eller kontakta 1177

 9. Elever ska testas för covid-19 vid symtom

  Smittskyddsläkaren i Region Uppsala rekommenderar att alla från förskoleklass och äldre testas om de har symtom som skulle kunna bero på covid-19, som förkylning, hosta, feber och ont i halsen. Det är viktigt för att kunna upptäcka fall tidigt och sätta stopp för att smittan sprids till andra.

  Du som har symtom för covid-19 eller har haft nära kontakt med någon som fått besked om att de är smittade, ska boka tid för provtagning (PCR-test). Provet är gratis. Antigentesterna (snabbtest) kan inte ersätta provtagning hos regionen.

  Här kan du boka tid för provtagning (PCR-test) för covid-19.

   

 10. Fjärr- och distansundervisning under hösten 2021

  Närundervisning i skolan ska vara huvudregeln i höst. Regeringen har beslutat om en ändring av den tillfälliga förordning som gäller för skolan under pandemin. När höstterminen börjar kommer fjärr- eller distansundervisning som huvudregel att kunna användas i öppna skolor endast om Folkhälsomyndigheten har lämnat en rekommendation om sådan undervisning eller regionens smittskyddsläkare för att motverka lokal, regional och nationell spridning.

  Huvudmannen för kommunala och fristående skolor kan inte längre fatta beslut om fjärr- eller distansundervisning på grund av trängsel i skolan eller inom kollektivtrafiken.

  Huvudmannen har fortfarande möjlighet att använda fjärr- eller distansundervisning om lärare eller elever måste vara hemma på grund av sjukdomen covid-19.

  Pressmeddelande från Regeringen: Närundervisning i skolan ska vara huvudregeln i höst

  Skolverkets information om fjärr- och distansundervisning under coronapandemin

 11. Det här gäller om någon i er familj reser utomlands

 12. Skolan informerar vid smitta av covid-19

  För att förhindra smittspridning rekommenderar Region Uppsala att personer som har bekräftad smitta av covid-19 informerar personer i sin närhet. Uppsala kommuns skolor informerar därför vårdnadshavare och medarbetare när de får kännedom om smitta. Uppgifter om vem som är smittad lämnas aldrig ut.

  Skolan informerar de personer som varit nära den smittade personen och som kan ha utsatts för en smittrisk. Dessutom går det ut allmän information till berörd årskurs, klass eller undervisningsgrupp. 

  Enligt smittskyddsläkaren finns risk för smitta när en smittad person har haft nära kontakt 48 timmar med andra personer, innan hen fick symtom. Nära kontakt definieras som:

  • en sammanlagd tid av femton minuter per dygn
  • när två meters distans inte har kunnat garanteras vid dessa kontakter

  Elever och vårdnadshavare med barn som har varit utsatta för smittorisk ska vara extra uppmärksamma på symtom under de närmaste 14 dagarna.

  Kontakta sjukvården via  1177.se .

 13. Det här gäller vid allergi som ger förkylningssymtom

  Både covid-19 och allergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi eller om man smittats av sjukdomen.

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som har symtom ska stanna hemma och att man ska ta medicin mot sin allergi. Om medicinen hjälper och symtomen försvinner kan man göra bedömningen att symtomen sannolikt beror på allergin eller astman och då behöver man inte vara hemma.

  Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner. Man ska tydligt känna dig bättre och vara feberfri i två dagar innan du går tillbaka till jobbet eller skolan.

 14. Skyddsutrustning till skolans medarbetare

  Uppsala kommun som arbetsgivare tillhandahåller personlig skyddsutrustning till alla medarbetare i förskola och skola som önskar det. Det handlar om munskydd och visir. Genom att erbjuda skyddsutrustning ska risken för smitta minska bland medarbetarna. Men det är av yttersta vikt att både medarbetare och elever fortsätter följa regler om att exempelvis hålla avstånd och handhygien.

 15. Cykla till skolan – undvik kollektivtrafiken

  För att undvika trängsel i kollektivtrafiken och för att kunna hålla skolorna öppna uppmanar Uppsala kommun att så många som möjligt ska cykla eller gå till skolan och lämna plats på bussen för de som verkligen behöver den. På så sätt minskas även smittspridningen av covid-19.

  Elever bör cykla till skolan för minskad smittspridning

 16. Studiemedel

  Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan stänger ner på grund av coronaviruset. Regeringen har också meddelat att de tillfälligt lättar på reglerna för fribeloppet. Läs mer om hur ditt studiestöd eller studiebidrag påverkas av coronaviruset.

Nyheter om gymnasieskola

 • Kvaltävling inför Yrkes-SM anordnas på Uppsala yrkesgymnasium Jälla

  15 september anordnar Uppsala yrkesgymnasium Jälla den första av tre kvaltävlingar för unga lastbilschaufförer inför Yrkes-SM 2022.

 • Nu börjar höstterminen i våra skolor

  När höstterminen börjar kommer undervisningen i grundskolan och på gymnasiet återgå till närundervisning på plats i skolans lokaler, enligt regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut. Men pandemin är inte över. För att förhindra smittspridning i skolor och förskolor krävs fortsatta åtgärder från såväl medarbetare, elever och vårdnadshavare.

 • Europas bästa UF-lärare jobbar på Ellen Fries gymnasium

  Sepideh Wägner på Ellen Fries gymnasium har vunnit europamästerskap i årets UF-lärare. UF står för Ung Företagsamhet och Sepideh får utmärkelsen för att hon utmanar sina elever och ger dem en framtidstro.

Se fler nyheter

Kampanjer