Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Spridningen av coronaviruset påverkar flera verksamheter inom kommunen. Uppsala kommun håller sig uppdaterade om utvecklingen och samarbetar nära med Region Uppsala för att minska spridningen av viruset.

 2. Stanna hemma när du är sjuk

  Du har symtom men har inte lämnat prov

  • Du har symtom kortare tid än 24 timmar: Stanna hemma i ytterligare två dygn
  • Du har symtom längre tid än 24 timmar: Följ samma rekomendation som för personer med covid-19

  Du väntar på provsvar

  Stanna hemma

  Provsvaret visar att du har covid-19

  Stanna hemma tills att allt följande gäller:

  • Det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk
  • Du är feberfri sedan minst två dygn
  • Du mår tydligt bättre

  Provsvaret visar att du inte har covid-19

  Stanna hemma tills du känner dig frisk och pigg och inte har någon feber

 3. Hur länge ska jag stanna hemma?

  Vuxna och barn som har covid-19 som har konstaterad covid-19 bör vara hemma tills allt följande gäller:

  1. Du mår tydligt bättre.
  2. Du har varit feberfri i två dygn.
  3. Det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk.

  Efter det kan du komma tillbaka till skolan även om du har kvar vissa symtom. Du kan fortsätta att ha lätt hosta, lätt snuva eller ha påverkad förmåga att känna smak eller lukt efter att du har blivit frisk. Du kan träffa andra igen om det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst två dygn sedan du hade några andra symtom.

 4. Vid konstaterad smitta i elevens hushåll

  Alla elever ska stanna hemma från skola när någon i hemmet är smittad med covid-19. Det gäller även om eleven själv är friskt och saknar symtom. Om någon i gymnasieelevens hushåll är sjuk i konstaterad covid-19 kommer vården att kontakta eleven med förhållningsregler om att stanna hemma.

  Från och med 1 december 2020 gäller det även elever i gymnasiesärskolan.

 5. Elever ska testas för covid-19 vid symtom

  Barn från förskoleklass och uppåt kan testas för att se om de har en pågående covid-19-infektion. Provet är gratis.

  Boka tid genom att gå in på 1177.se. Du behöver ha e-legitimation. Om du inte har e-legitimation kan du kontakta din vårdcentral för att få hjälp att boka.

  • Om testet visar att du har covid-19 ska du stanna hemma. Du kommer att bli kontaktad av vårdpersonal som ger instruktioner.
  • Om testet visar att du inte har covid-19 ska du stanna hemma tills du har tillfrisknat, som vid all sjukdom.

  Smittskyddsläkaren i Region Uppsala rekommenderar att alla från årskurs 4 och äldre testas om de har symtom som skulle kunna bero på covid-19, som förkylning, hosta, feber och ont i halsen. Det är viktigt för att kunna upptäcka fall tidigt och sätta stopp för att smittan sprids till andra.

  Här kan du boka tid för provtagning för covid-19.

 6. Distansundervisning kombinerat med närundervisning fram till 30 april

  Uppsala kommuns gymnasieskolor fortsätter med fjärr- eller distansundervisning kombinerad med viss närundervisning under perioden 5 april till 30 april. Detta förutsatt att myndigheterna inte kommer med andra besked i frågan om distansundervisning innan 30 april.

  Här finns gymnasieskolornas planering samt utbildningar som är undantagna från beslutet för tiden fram till och med 30 april. 

  Celsiusskolan

  • vecka 14: åk 2 distans 
  • vecka 15: åk 1 distans 
  • vecka 16: åk 3 distans 
  • vecka 17: åk 2 distans 

  Modersmålsundervisningen som bedrivs av modersmålsenheten i Celsiusskolans lokaler sker på distans fram till och med vecka 17. 

  Följande utbildningar/kurser/klasser/elever/moment är undantagna: Specialidrott RIG, NIU, LIU, IMS, APL HA18 inklusive förberedelser v 16, vissa examinationer t ex kursprov som inte lämpar sig för distans samt elever med stödbehov. 

  Ellen Fries gymnasium

  • vecka 14: NA20A, NA191, SA20A, SA20B, SA191, SA192 distans 
  • vecka 15: HA20A, EK20A distans 
  • vecka 16: NA20A, NA191, SA20A, SA20B, SA191, SA192 distans 
  • vecka 17: HA20A, EK20A distans 

  Följande utbildning/kurser/klasser/elever/moment är undantagna: IMA, elever med stödbehov, vissa examinationer som inte lämpar sig för distans, APL. 

  Fyrisskolan

  • vecka 14: åk2, åk3, IMSA2 och IMSA3 inne, åk1 och IMSA1 distans 
  • vecka 15: åk1, åk3, IMSA1 och IMSA3 inne, åk2 och IMSA2 distans 
  • vecka 16: åk2, åk3, IMSA1 och IMSA2 inne, åk1 och IMSA3 distans 
  • vecka 17: åk1, åk3, IMSA2 och IMSA3 inne, åk2 och IMSA1 distans 

  Följande utbildningar/kurser/klasser/elever/moment är undantagna: elever med stödbehov, TE4 och praktiska examinerande moment inom två teknikkurser. 

  Fyrisskolan GS

  Ingen distansundervisning

  Katedralskolan

  • vecka 14: åk 2 och 3 på skolan 
  • vecka 15: åk 1 på skolan 
  • vecka 16: åk 2 och 3 på skolan 
  • vecka 17: åk 1 och 3 på skolan 

  Följande utbildningar/kurser/klasser/elever/moment är undantagna: BF, IMS, IB18, vissa examinationer som inte lämpar sig för distans samt elever med stödbehov. 

  Lundellska skolan

  • vecka 14: åk 2 EK, SA, NA distans 
  • vecka 15: åk 1 EK, SA, NA distans 
  • vecka 16: åk 3 EK, SA, NA distans 
  • vecka 17: åk 2 EK, SA, NA distans 

  Följande utbildningar/kurser/klasser/elever/moment är undantagna: VO, IMS, Resursenheten, vissa examinationer som inte lämpar sig för distans, elever med stödbehov samt viss musikundervisning.  

  Rosendalsgymnasiet

  • vecka 14: åk 3 NA, SA distans 
  • vecka 15: åk 2 NA, SA distans 
  • vecka 16: åk 1 NA, SA distans 
  • vecka 17: åk 3 NA, SA distans 

  Följande utbildningar/kurser/klasser/elever/moment är undantagna: IMA, IMS, elever med stödbehov, vissa praktiska moment (vissa laborationer, vissa delar av estetiska ämnen, vissa delar av idrott), vissa examinationer som inte lämpar sig för distans. 

  Uppsala estetiska gymnasium

  • vecka 14: åk 2 distans 
  • vecka 15: åk 1 distans 
  • vecka 16: åk 2 distans 
  • vecka 17: åk 1 distans 

  Följande utbildningar/kurser/klasser/elever/moment är undantagna: IMA estet, elever med stödbehov, årskurs 3. 

  Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

  Vecka 14–17

  Uppsala yrkesgymnasium Ekeby kommer enbart att ha närundervisning. Minst 20% av eleverna kommer att befinna sig på APL under perioden, vilket innebär att maximalt 80% av eleverna kommer att ha undervisning på skolan. Det åligger rektor att säkerställa att ovanstående upprätthålls under denna period.

  Uppsala yrkesgymnasium Jälla

  Vecka 1417

  Elever i årskurs 1, 2 och 3 på Uppsala yrkesgymnasium Jälla fortsätter med delvis fjärrundervisning i de teoretiska ämnena och i yrkesämnenas teoretiska delar. Eleverna kommer under en skolvecka att ha både fjärr- och klassrumsundervisning. Det åligger rektor att säkerställa att det är en jämn fördelning av elever på skolan mellan skoldagarna samt att fjärrundervisning för elev sker samlad under en skoldag.

  Följande utbildningar/kurser/klasser/elever/moment är undantagna: APL samt elever med stödbehov.

  Uppsala yrkesgymnasium Jälla GS

  Ingen distansundervisning.

 7. Lunchlåda till gymnasieelever kan hämtas på förskola

  Varje dag som gymnasieelever på kommunala gymnasieskolor har undervisning på fjärr- och distans kommer de ha möjlighet att hämta en lunchlåda på en förskola. Det finns ingen möjlighet för förskolan att lagerhålla mat, därför kan eleverna endast hämta mat för en dag i taget. Maten som serveras i lunchlådan är kall och behöver värmas av eleven.

  Elever meddelar sin rektor om de vill hämta mat under de veckor som de har planerad fjärr- och distansundervisning. Därefter får de information om hur de går tillväga för att beställa lunchlåda. 

  Elever som går på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby och Uppsala yrkesgymnasium Jälla har möjlighet att få lunch från skolan. Eleven kan kontakta sin mentor för att få information om detta.

  Lunchlåda till elever som har undervisning på fjärr och distans kommer att erbjudas fram till 1 april. Om fjärr- och distansundervisningen förlängs kommer erbjudandet om matlådor att fortsätta gälla.

 8. Använd munskydd i kollektivtrafiken

  Region Uppsala införde 23 februari utökade rekommendationer om munskydd. Råden riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre.

  Engångsmunskydd ska alltid användas vid resor i kollektivtrafiken, inte bara under vissa tider.

  Du som är kund hos UL och inte har möjlighet att skaffa dig, eller glömt, munskydd kan hämta munskydd för dagens resor på UL Center, som finns på Uppsala resecentrum. Tillgången kan dock komma att variera och det är inte garanterat att det finns munskydd att hämta vid varje tillfälle.

  Rekommendationen gäller hela landet.

  Information på UL:s webbplats 

 9. Idrott utomhus och tillfälligt inställd kör

  Genom att vistas utomhus minskar risken för smittspridning. Därför kommer skolans idrottslektioner enbart bedrivs utomhus. En annan åtgärd för att minska smittspridningen inom gymnasieskolan är att ställa in körverksamheten, som inte är kopplad till undervisningen. Båda dessa åtgärder pågår i första hand till och med 23 april.

 10. Vad gäller vid pollenallergi

  Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi eller om man smittats av sjukdomen.

  Policyn är att man ska stanna hemma även vid milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Det är viktigt att medicinera som vanligt för allergin. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och man bedömer att symtomen sannolikt beror på allergi behöver man inte vara hemma.

  Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner. Man ska tydligt känna dig bättre och vara feberfri i två dagar innan du går tillbaka till jobbet eller skolan.

 11. Studentavslutning 2021

  Det kommer inte bli ett traditionellt studentfirande i år heller för årets gymnasieelever som tar studenten. Dock planeras firandet att ske på utsatt studentdag den 4 juni. 

  Utspringen kommer att anpassas utifrån Folkhälsomyndighetens råd. När planeringen är klar kommer skolorna att informera elever och vårdnadshavare om hur avslutningen och firandet ska ske.

  Transportstyrelsen har förbjudit studentflak fram till 30 juni 2021

 12. Cykla till skolan – undvik kollektivtrafiken

  För att undvika trängsel i kollektivtrafiken och för att kunna hålla skolorna öppna uppmanar Uppsala kommun att så många som möjligt ska cykla eller gå till skolan och lämna plats på bussen för de som verkligen behöver den. På så sätt minskas även smittspridningen av covid-19.

  Elever bör cykla till skolan för minskad smittspridning

 13. Skolan informerar vid smitta av covid-19

  För att förhindra smittspridning rekommenderar Region Uppsala att personer som har bekräftad smitta av covid-19 informerar personer i sin närhet. Uppsala kommuns skolor informerar därför vårdnadshavare och medarbetare när de får kännedom om smitta. Uppgifter om vem som är smittad lämnas aldrig ut.

  Skolan informerar de personer som varit nära den smittade personen och som kan ha utsatts för en smittrisk. Dessutom går det ut allmän information till berörd årskurs, klass eller undervisningsgrupp. 

  Enligt smittskyddsläkaren finns risk för smitta när en smittad person har haft nära kontakt 48 timmar med andra personer, innan hen fick symtom. Nära kontakt definieras som:

  • en sammanlagd tid av femton minuter per arbetsdag
  • när två meters distans inte har kunnat garanteras vid dessa kontakter

  Elever och vårdnadshavare med barn som har varit utsatta för smittorisk ska vara extra uppmärksamma på symtom under de närmaste 14 dagarna.

  Kontakta sjukvården via  1177.se .

 14. Studiemedel

  Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan stänger ner på grund av coronaviruset. Regeringen har också meddelat att de tillfälligt lättar på reglerna för fribeloppet. Läs mer om hur ditt studiestöd eller studiebidrag påverkas av coronaviruset.

Nyheter om gymnasieskola

 • Fortsatt goda skolresultat trots pandemiåret

  Uppsala kommuns årliga rapport om skolresultatet för läsåret 2019/20 visar att lärare och elever lyckats hålla fortsatt god kvalitet, från förskola till gymnasiet, trots stora utmaningar med distansundervisning och sjukfrånvaro under året med pandemin.

 • Elev på Uppsala yrkesgymnasium Jälla är finalist i SM för unga plåtslagare

  Anton Lindvall, 19 år, är en av sex finalister i årets SM för unga plåtslagare. Tävlingen kommer att genomföras i Katrineholm 14–15 april.

 • Beslut om delvis distans gäller för Uppsalas gymnasieskolor

  Vid regeringens pressträff, torsdag 25 mars, meddelade utbildningsminister Anna Ekström och Folkhälsomyndigheten att de nationella råden om distansundervisning för gymnasiet upphör 1 april. Uppsala kommuns gymnasieskolor kommer fortsätta med fjärr- eller distansundervisning i kombination med närundervisning.

Se fler nyheter

Kampanjer