Antagning till gymnasiet

 1. I korthet


  Här finns information för dig som ska söka till gymnasiet.

  Du som är folkbokförd i någon av kommunerna Heby, Knivsta, Tierp, Uppsala eller Östhammar ska söka här.

  Du som är asylsökande elev behöver skicka in en kopia på ditt LMA-kort till gymnasieantagningen via brev eller e-post innan 21 juni. 

  Fäll ihop
 2. Sök till gymnasieskola


  Gymnasievalet pågår mellan  21 januari–15 februari och omvalsperioden 29 april–15 maj. 

  Gå till ansökningssidan

  Fäll ihop
 3. Hitta utbildningar


  Gymnasiekatalogen

  Utbudet för 2020–2021 publiceras under november 2019.

  Se det samlade utbudet av gymnasieutbildningar på gymnasievalet.uppsala.se. I november varje år presenteras nästa läsårs utbud.

  På utbildningsinfo.se finns skolverkets information om utbildningar i hela landet.

  Gymnasiemässan 2019

  14 november är det gymnasiemässa på Fyrishov klockan 9.00–19.00. Läs mer om mässan på uppsala.se/gymnasiemassan

  Öppet hus på gymnasieskolorna 2019–2020 

  Se tid och plats för respektive skola. (PDF, 29 KB)

  Hitta och jämför gymnasieskolor

  Innan du söker utbildning kan du jämföra Uppsalas gymnasieskolor. Du kan se alla skolor på en karta eller i en lista, hitta kontaktuppgifter och jämföra resultat från bland annat elevenkäter.

  Se alla gymnasieskolor på hittaochjamfor.se

  Fäll ihop
 4. Tidsplan för antagningen


  1. Sök plats på gymnasieskola 21 januari–15 februari
   När du ansökt: gör en utskrift, skriv under och lämna in till studie- och yrkesvägledaren på din skola – senast 28 februari.

  2. Preliminär antagning i april 
   I april sker den preliminära antagningen. Du kan se resultatet på gymnasievalet.uppsala.se.

  3. Möjlighet till omval
   29 april–15 maj kan du göra omval på gymnasievalet.uppsala.se.

  4. Slutlig antagning i början av juli
   Slutlig antagning ser du i Dexter i början av juli. Logga in på din ansökan med dina inloggningsuppgifter. 

  5. Sista dag att svara på antagningsbeskedet 26 juli
   Senast 26 juli ska du svara på antagningsbeskedet. Detta gäller oavsett vilket av dina val du har antagits till.

  6. Antagning av reserver
   I augusti kan du som reserv bli antagen till lediga platser och eventuell antagning av efteranmälda sker även då.
  Fäll ihop
 5. Sök gymnasieskola i annan kommun


  Du har rätt att söka ett nationellt program i en annan kommun även om utbildningen finns i din hemkommun eller i samverkansområdet. Du blir dock endast antagen i mån av plats, så kallat andrahandsmottagande. I första hand går platserna till elever i kommunen och samverkansområdet.

  Om dina personliga förhållanden motiverar studier på annan ort kan du ange särskilda skäl för förstahandsmottagande. Det krävs starka skäl för att få en sådan ansökan godkänd.

  Om utbildningen inte finns på din hemort eller inom samverkansområdet har du rätt att söka var som helst i landet på samma villkor som de som bor där (förstahandsmottagande).

  Till fristående skolor konkurrerar alla på samma villkor oavsett var man är folkbokförd. Det gäller också för riksrekryterande utbildningar.  

  Se samverkansavtal för gymnasieskolan

  Fäll ihop
 6. Antagningsstatistik

 7. Hur urvalet går till


  När en skola inte kan ta in alla som söker, avgör ditt meritvärde om du kommer in på skolan eller inte.

  Alla betyg motsvarar ett betygsvärde. Summan av betygsvärdena för dina 16 bästa slutbetyg från grundskolan är ditt meritvärde.

  Betyg värde
  A 20
  B 17,5
  C 15
  D 12,5
  E 10
  F 0

  Om du har betyg i moderna språk som språkval lägger vi till detta betyg till dina övriga 16 bästa betyg. Det betyder att det maximala meritvärdet är 340. 

  På gymnasium.se får du hjälp att räkna utt ditt meritvärde.

  Urval till introduktionsprogram

  Antagning till programinriktat val, IMV, är bara aktuellt om det finns lediga platser när behöriga sökande har placerats.

  Uppsala kommun har en gemensam antagning till introduktionsprogrammen Programinriktat val (IMV), Individuellt alternativ (IMA) och Yrkesintroduktion (IMY).

  Information om årets antagning till introduktionsprogram (IMA, IMV, IMY ) i Uppsala

  Antagning till IMA, IMV, IMY, för elever som inte är behöriga till ett nationellt program, pågår. Arbetsgruppen som ansvarar för antagning till IM arbetar med att ge alla elever en plats.

  IM måste vänta in resultatet av antagning av behöriga elever. Målet är att antagningen till IM ska vara klar i början av september.

  Mottagande gymnasieskola kontaktar antagen elev.

  Under perioden fram till antagningen är klar har IM-gruppen begränsad möjlighet att svara på e-post.

  Telefontid måndag-torsdag kl 10.00–12.00.

  Antagning gymnasieskola (gymnasieantagningen i Uppsala) ansvarar inte för antagningen till IM och kan inte informera om IM.

  Kristina Modén, studie- och yrkesvägledare
  Telefon: 018–727 13 60 mellan 10.00 och 12.00
  E-post: kristina.moden@uppsala.se

  Helene Kaller, studie- och yrkesvägledare
  Tel: 018–727 13 64 mellan 10.00 och 12.00
  E-post: helene.kaller@uppsala.se

  Urval till särskilda varianter, estetiska varianter och spetsutbildningar

  Utöver betyg kan även antagningsprov och betygskrav i vissa ämnen användas vid urval. Fråga aktuell skola.

  Utländska betyg

  Om du har betyg från Norge, Danmark, Finland eller Island behöver de inte vara översatta. Betyg från andra länder måste vara översatta till svenska eller engelska. Kontakta din skola om du har betyg som måste översättas.

  Företräde till utbildning (fri kvot)

  Du kan prövas i fri kvot på grund av

  • att dina betyg inte kan jämföras med betyg från grundskolan
   (om du till exempel har utländska betyg)
    
  • att du har särskilda skäl, till exempel medicinska, sociala eller psykiska.

  För att bli antagen måste du vara behörig till programmet du sökt. 

  Skicka med en skriftlig motivering tillsammans med din ansökan om du vill att vi ska göra en individuell bedömning. Du kan också skicka med intyg från din tidigare skola eller läkarintyg. 

  Skicka ansökan till Antagning gymnasieskola senast 15 maj.

  Elever med utländska betyg prövas alltid i fri kvot. 

  Fäll ihop
 8. Behörighetskrav


  För att börja gymnasieskolan ska du först ha avslutat din grundskoleutbildning. Du får inte tidigare ha gått ett nationellt program och du måste börja senast vårterminen det år du fyller 20 år.

  Behörighet till yrkesprogram

  För att vara behörig till yrkesprogrammen måste du ha godkända betyg i

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik
  • minst fem andra valfria ämnen.

  Yrkesprogrammen är

  • barn- och fritidsprogrammet (BF)
  • bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
  • el- och energiprogrammet (EE)
  • fordons- och transportprogrammet (FT)
  • handels- och administrationsprogrammet (HA)
  • hantverksprogrammet (HV)
  • hotell- och turismprogrammet (HT)
  • industritekniska programmet (IN)
  • naturbruksprogrammet (NB)
  • restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
  • VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
  • vård- och omsorgsprogrammet (VO).

  Behörighet till högskoleförberedande program

  För att vara behörig till högskoleförberedande program måste du ha godkända betyg i

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska
  • matematik
  • minst nio andra ämnen.

  För ekonomiprogrammet (EK), humanistiska programmet (HU) och samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska fyra av de nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.

  För naturvetenskapsprogrammet (NA) och teknikprogrammet (TE) ska tre av ämnena vara biologi, fysik och kemi.

  För estetiska programmet (ES) gäller godkända betyg i nio valfria ämnen.

  Behörig till programinriktat val 

  För att vara behörig till programinriktat val, IMV, måste du ha godkända betyg i

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska eller matematik
  • ytterligare fyra valfria ämnen 

  eller

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska och matematik
  • ytterligare tre valfria ämnen 

  Övriga introduktionsprogram 

  Du som inte är behörig kan istället söka något av introduktionsprogrammen

  • individuellt alternativ (IMA)
  • yrkesintroduktion (IMY).

  Undantag från krav på behörighet i engelska

  Om du saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav kan du begära dispens från kravet på engelska. Det förutsätter att du

  • på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisningen i engelska
  • bedöms ha förutsättningar att klara den utbildning du sökt plats på.

  Det är mottagande rektor som beslutar om dispens. Skicka ansökan till mottagande rektor senast 15 maj.

  Fäll ihop
 9. Överklaga beslut


  Du kan överklaga beslut om mottagande till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Du kan också överklaga beslut om tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan.

  Skicka ditt överklagande till den kommun eller huvudmannen för den fristående skola, som fattat beslutet.

  Läs om hur du överklagar beslut på Skolväsendets överklagandenämnds webbplats.

  Fäll ihop
 10. Kontakt


  Kontakta Antagning gymnasieskola

  Telefon: 0771-72 70 01, menyval 3, måndag–torsdag 9.30–11.30
  Postadress: Uppsala kommun, Antagning gymnasieskola, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop