Anmäl kränkande behandling i gymnasiet

Är du elev och utsatt för kränkande behandling eller trakasserier vid någon av kommunens gymnasier kan du anmäla det till Uppsala kommun. Du kan också göra en anmälan som gäller ditt barn eller någon annan.

Anmäl kränkande behandling

Kontakta utbildningsförvaltningen

Telefon: 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12, Öppettider reception, Måndag–fredag 7.45–17.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala