Synpunkter och klagomål för fritidsklubbar

Synpunkts- och klagomålshantering

När du skickar in formuläret registreras dina synpunkter hos oss och vidarebefordras till den instans eller verksamhet som berörs. Alla synpunkter och klagomål redovisas också till Kulturnämnden. Din anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av vem som helst enligt offentlighetsprincipen. Detta gäller dock inte om ärendet blir sekretessbelagt.

Anmäl anonymt

Ange inte ditt namn eller dina kontaktuppgifter om du vill att din anmälan ska vara anonym. Om du gör en anonym anmälan kan vi dock inte ge dig någon återkoppling.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Genom att du fyller i och skickar in formuläret godkänner du att ansvarig nämnd i Uppsala kommun behandlar personuppgifterna enligt Personuppgiftslagen (PUL).

Läs mer om behandling av personuppgifter 

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.