Lämna synpunkter eller klagomål på fritidsklubbar

Dina synpunkter, förslag och klagomål är viktiga för att vi ska kunna förbättra och utveckla vår verksamhet.

Lämna synpunkt
  • Om du har synpunkter eller klagomål på våra fritidsklubbar ska du i första hand vända dig till den som är ansvarig för verksamheten. Du hittar kontaktuppgifter på fritidsklubbar.uppsala.se.

    Om du inte vill vända dig direkt till den som är ansvarig kan du skicka in dina synpunkter, förslag eller klagomål till kulturförvaltningen.