Stöd i grundskolan

 1. Anpassningar i skolan


  Elever som har svårt att nå skolans mål har rätt att få stöd så att de kan utvecklas så långt som möjligt. Skolan ska ge eleven stöd i form av extra anpassningar i undervisningen i den ordinarie klassen, till exempel

  • extra tydliga instruktioner
  • hjälp att förstå texter
  • anpassade läromedel
  • hjälp med digital teknik.

  Om anpassningar inte räcker

  Om det inte räcker med enkla anpassningar, ska skolan ge särskilt stöd. Det kan röra sig om till exempel specialpedagogisk insats, elevassistent, enskild undervisning eller plats i resursskola.

  Skolans rektor utreder och beslutar

  Prata med din lärare om ditt behov av stöd. Läraren ska tillsammans med rektorn undersöka om och hur skolan kan hjälpa dig.

  Fäll ihop
 2. Särskilt stöd


  Om anpassningar i klassrummet inte hjälper, kan rektorn besluta om att ge eleven särskilt stöd. Det innebär att eleven får hjälp utifrån sina förutsättningar genom till exempel

  • hjälp från specialpedagog
  • anpassning av studiegången
  • enskild undervisning.
  Fäll ihop
 3. Resursenheter


  Kommunens resursenheter är ett stöd för elever som behöver få sin undervisning utanför hemskolan. Då får eleven utbildning av särskilda utbildningsgrupper som tar hänsyn till elevens specifika behov och förutsättningar. Det är skolan som ansöker om plats på resursenhet.

  Eleverna kan ha funktionsnedsättningar som

  • asperger och autism
  • andra neuropsykiatriska funktionshinder
  • beteendeproblematik
  • psykisk ohälsa
  • social problematik
  • språkstörning eller hörselskada.

  Alla resursskolor samarbetar mycket med elevens vårdnadshavare och hemskolan, som är huvudansvarig för eleven.

  Resursenheter Uppsala kommun

  Områdeschef: Barbara Kowalska
  Telefon: 018-727 20 28, 072-574 80 91
  E-post: barbara.kowalska@uppsala.se 
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress: Uppsala kommun, resursenheter,753 40 Uppsala

  LMH – små undervisningsgrupper

  Enhetschef: Jana Sondell
  Telefon: 018-727 20 23, 072-547 43 62
  E-post: jana.sondell@uppsala.se

  Biträdande enhetschef: Annika Hortlund
  Telefon: 076-100 74 76
  E-post: annika.hortlund@uppsala.se

  Lindskolans resursenhet

  Telefon: 018-727 20 34
  E-post: jana.sondell@uppsala.se
  Besöksadress: Stabby backe, Uppsala
  Postadress: Uppsala kommun, Björkskolan, 753 75 Uppsala
  Webbplats: lindskolan.uppsala.se

  Oxelskolans resursenhet, årskurs 7-9, psykosocial problematik

  Telefon: 018-727 71 00
  E-post: jana.sondell@uppsala.se
  Besöksadress: Dalby, Uppsala 
  Postadress: Uppsala kommun, Dalby resursskola, 753 75 Uppsala
  Webbplats: oxelskolan.uppsala.se

  Stacken resursenhet, årskurs 1-3, psykosocial problematik

  Telefon: 018-727 71 70
  E-post: jana.sondell@uppsala.se 
  Besöksadress: Stackmästargatan 1–3 
  Postadress: Uppsala kommun, Stacken, 753 74 Uppsala
  Webbplats: stacken.uppsala.se

  Tallskolans resursenhet, årskurs 7-9, psykosocial problematik

  Telefon: 018-727 59 06
  E-post: jana.sondell@uppsala.se
  Besöksadress: Ferlinsgatan 29 
  Postadress: Uppsala kommun, Tallskolan, 753 75 Uppsala
  Webbplats: tallskolan.uppsala.se

  Pilskolan – språkproblematik och hörselnedsättning

  Telefon: 018-727 54 27
  Enhetschef: Anna Palmquist
  Telefon: 018-727 51 27, 070-821 61 85
  E-post: anna.palmquist2@uppsala.se 
  Besöksadress: Verkmästargatan 21 
  Postadress: Uppsala kommun, Pilskolan, 753 75 Uppsala
  Webbplats: pilskolan.uppsala.se

  Videskolan – autismspektrumstörning

  Enhetschef: Camilla Gunnarsson
  Telefon: 018-727 84 65, 070-824 85 35
  E-post: camilla.gunnarsson@uppsala.se
  Webbplats: videskolan.uppsala.se

  Vide Norby, årskurs 1–6

  Telefon: 018-727 70 93
  E-post: camilla.gunnarsson@uppsala.se
  Enhetschef: Inger Mattsson
  Telefon: 018-727 84 65 
  E-post: inger.mattsson@uppsala.se
  Besöksadress: Norbyvägen 25
  Postadress: Uppsala kommun, Videskolan Norby, 753 75 Uppsala

  Vide Årsta, årskurs 6–9

  Telefon: 018-727 84 67
  E-post: camilla.gunnarsson@uppsala.se
  Biträdande enhetschef: Maygunn Hole
  Telefon: 018-727 84 69
  E-post: maygunn.hole@uppsala.se
  Besöksadress: Sparrisgatan 4
  Postadress: Uppsala kommun, Videskolan Årsta, 754 46 Uppsala

  Skolverksamhet Elever i vård

  Elever som vårdas på sjukhus kan ibland inte delta i den ordinarie undervisningen på sin skola och har då rätt till undervisning. Den undervisningen sköts av kommunens resursenheter Elever i vård.

  Sjukhusundervisningen

  Enhetschef: Erika Norstedt
  Telefon: 018-727 25 15, 072-580 27 56
  E-post: erika.norstedt@uppsala.se
  Besöksadress: Akademiska barnsjukhuset, Uppsala
  Postadress: Uppsala kommun, Sjukhusskolan, 753 75 Uppsala

  Eksätra resursenhet

  Enhetschef: Erika Norstedt
  Telefon: 018-727 25 15, 072-580 27 56
  E-post: erika.norstedt@uppsala.se
  Besöksadress: Vårdsätravägen 74, 756 55 Uppsala

  Fäll ihop