Lovskola årskurs 8 och 9

Lovskolan är en intensivkurs som hjälper dig att nå behörighet till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. 

Uppsala kommun erbjuder lovskola på Nannaskolan för elever som går i årskurs 8 och 9 i kommunal och fristående skola i Uppsala kommun.

Behörighet

Erbjudandet om lovskola gäller dig som har betyget F i något eller några av ämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik eller engelska.

Erbjudande om plats

Du som uppfyller kriterierna får ett erbjudande om lovskola från din skola. Lovskolan är frivillig och du kan välja att läsa en eller två kurser. Du accepterar erbjudandet genom att skriva under blanketten som du får från din skola och skickar tillbaka den.

Upprop och undervisning

Lovskolan 2018 ägde rum på Nannaskolan 13–26 juni.

Lektionerna pågår under sex timmar per dag. Gruppstorleken på lovskolan är mindre än vanligt (10–20 elever). Studietiden räknas som normal skolgång med närvaroplikt.

Om undervisande lärare bedömer att du uppnått syftet med undervisningen innan lovskolan är slut kan du avbryta studierna i förtid.

Mat och skolskjuts under studietiden

Lunch på Nannaskolan ingår, liksom skolskjuts. Dessutom får alla elever i Uppsala kommun fria bussresor av UL (Upplands lokaltrafik) under sommaren. Busskorten skickas ut till alla berättigade elever (alternativt vårdnadshavare).

Betyg och antagning till gymnasiet

När lovskolan är slut för vi in godkända betyg i din betygskatalog. För dig som går i årskurs 9 för vi också över ditt nya betyg till gymnasieantagningen 25 juni.

För att vara behörig till nationella program i gymnasieskolan måste du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Dessutom krävs godkända betyg i ytterligare fem ämnen för nationella yrkesprogram. Om du blir behörig till gymnasiet genom dina studier på lovskolan kan du delta i den ordinarie gymnasieantagningen till hösten.

Kontakta utbildningsförvaltningen

Öppettider reception

Måndag–fredag 7.45–17.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala