Lovskola årskurs 8 och 9

Lovskolan är en intensivkurs som ska hjälpa elever att få behörighet till gymnasiet.

Uppsala kommun anordnar lovskola på Nannaskolan för årskurs 8 och 9 under perioden 13-27 juni 2018. Vi erbjuder ämnena svenska, engelska och matematik.

Det är rektorn på elevens hemskola som anmäler vilka elever som ska delta under lovskolan. 

Kontakta utbildningsförvaltningen

Öppettider reception

Måndag–fredag 7.45–17.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala