Lovskola årskurs 8 och 9

Lovskolan är en intensivkurs som hjälper dig att nå behörighet till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. 

Uppsala kommun erbjuder lovskola på Nannaskolan för elever som går i årskurs 8 och 9 i kommunal och fristående skola i Uppsala kommun.

Behörighet

Erbjudandet om lovskola gäller dig som har betyget F i något eller några av ämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik eller engelska.

Erbjudande om plats

Du som uppfyller kriterierna får ett erbjudande om lovskola från din skola. Lovskolan är frivillig och du kan välja att läsa en eller två kurser. Du accepterar erbjudandet genom att skriva under blanketten som du får från din skola och lämnar tillbaka blanketten till skolan.

Blanketten kan laddas ner här. (PDF, 56 KB)

Upprop och undervisning

Lovskolan 2020 är på Nannaskolan 10–23 juni. Ingen undervisning på midsommarafton 19 juni.

Lektionerna pågår under sex timmar per dag. Gruppstorleken på lovskolan är mindre än vanligt (10–20 elever). Studietiden räknas som normal skolgång med närvaroplikt.

Om undervisande lärare bedömer att du uppnått syftet med undervisningen innan lovskolan är slut kan du avbryta studierna i förtid.

Betyg och antagning till gymnasiet

När lovskolan är slut för vi in godkända betyg i din betygskatalog. För dig som går i årskurs 9 för vi också över ditt nya betyg till gymnasieantagningen.

För att vara behörig till nationella program i gymnasieskolan måste du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Dessutom krävs godkända betyg i ytterligare fem ämnen för nationella yrkesprogram. Om du blir behörig till gymnasiet genom dina studier på lovskolan kan du delta i den ordinarie gymnasieantagningen till hösten.

Kontakt lovskola

Telefon: 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12, Öppettider reception, Måndag–fredag 7.45–17.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala