Sök plats på grundskola

Du söker plats på grundskola via e-tjänsten eBarnUngdom.

Sök plats i eBarnUngdom

Kontakta antagning för grundskola

Vänd dig till antagningsenheten om du har frågor om att söka skola, gäller också förskoleklass.

Du kan också få hjälp med din skolansökan på kommuninformation, Stationsgatan 12, måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00.

Telefon: 0771-727 001 Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
Postadress: Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, antagningsenheten, 753 75 Uppsala