Färgkodning av kommunala grundskolor

Färgkodningen är ett stöd till vårdnadshavare inför omvalsperioden 16-24 mars 2020. Den visar tillgängliga platser vid kommunala grundskolor 13 mars 2020. Uppgifterna gäller förskoleklass och årskurs 4, 6 och 7.

Även fristående grundskolor kan ha möjlighet att ta emot fler elever. Kontakta aktuell fristående grundskola för mer information.

Se färgkodning för förskoleklass och årskurs 4, 6 och 7 (PDF, 185 KB)