Skolval

 1. Att söka skola i skolvalet


  I januari är det dags att söka skola för dig som har ett barn som ska börja eller byta skola till hösten. Skolval 2019 pågår 10-31 januari.

  Du ska göra ett skolval om du har ett barn som

  • ska börja förskoleklass.
  • går sista årskursen i sin nuvarande skola: trean, femman eller sexan.

  Du ska göra ett skolval i eBarnUngdom även om ditt barn redan står i kö till en fristående skola inför nästa läsår.

  Från och med hösten 2018 är det skolplikt för barn som fyllt eller fyller sex år.

  10 januari får du som vårdnadshavare ett brev med information och instruktioner om hur du ska göra.

  Ditt barn kan även vara med i skolvalet om barnet inför nästa läsår

  • vill byta skola, även om barnet står i kö till en fristående skola.
  • kommer att flytta till Uppsala kommun.

  Se en film om hur skolvalet går till

  För att översätta texten i filmen välj Inställningar i filmens meny. Klicka på ordet Svenska, därefter på Översätt automatiskt, välj önskat språk. 

   

  Se filmen med engelskt tal och textremsa på Youtube

  Hitta och jämför skolor

  I tjänsten Hitta och jämför kan du se alla skolor i en lista, hitta kontaktuppgifter, se vem som driver skolorna och jämföra resultat från bland annat skolenkäter. Här finns också länk till en skolvalskarta där du genom att klicka i kartan får fram namn på grundskolor som finns inom två kilometers radie.
  Se alla skolor på hittaochjamfor.se

  Sök skola, gör tre val

  När du vet vilka skolor du och ditt barn är intresserade av ska du ansöka om plats i eBarnUngdom.

  1. Du ska välja och rangordna tre skolor. 
   Genom att göra ett aktivt val har du möjlighet att påverka vilken skola ditt barn placeras på. Förra året fick 95 % av de som gjort ett aktivt val något av sina tre alternativ. Om ditt barn inte kan få plats på valt alternativ deltar ditt barn i urvalet för övriga kommunala skolor utifrån relativ närhet. I första hand sker placeringen på kommunal skola inom skolskjutsområdet, i andra hand på närliggande kommunal skola utanför skolskjutsområdet. 
  2. Den andra vårdnadshavaren måste bekräfta valet innan skolvalsperioden gått ut för att det ska gälla.
  3. Uppdatera e-post och mobilnummer i eBarnUngdom, uppgifterna är obligatoriska.
  4. Vill du öka dina chanser för ditt barn att få plats på samma skola som ett syskon måste du göra ett aktivt val. Placering sker inte automatiskt på samma skola som syskon utan efter närhet och skolskjutsområden.

  Tänk på att:

  • Om du saknar svenskt personnummer ska du ansöka om ett tillfälligt personnummer innan du gör din ansökan.
  • Om du eller ditt barn har skyddad identitet gör du ingen ansökan här utan kontaktar antagning grundskola via telefon eller e-post.
  • Om någon annan än vårdnadshavare ska göra ansökan, till exempel familjehem, kontakta i stället antagning grundskola via telefon eller e-post.
  Fäll ihop
 2. Ansöka om skolbyte


  För att en ansökan om skolbyte ska vara giltig måste båda vårdnadshavarna logga in i eBarnUngdom och godkänna den.

  Om ditt barn får någon av de sökta skolorna för ett byte gör vi en direktplacering. Det innebär att vi inte skickar ut något erbjudande som du ska besvara. Du får i stället ett beslut om ny skolplacering och ditt barn mister sin nuvarande skolplats inför nästa läsår.

  Fäll ihop
 3. Du som flyttar till eller inom Uppsala


  Om du och ditt barn flyttar till eller inom Uppsala och du vill att ditt barn ska gå i en närliggande skola måste du kunna styrka ditt skolval med ett köpekontrakt eller hyreskontrakt där datum för inflytt är senast kommande termin. Skicka kopia på kontraktet, ditt barns namn och personnummer till antagning grundskola. Kontraktet måste ha kommit in senast den 31 januari 2019, när skolvalet stängs.

  Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du regelbundet har din dygnsvila. Uppstår det misstanke om att du är felaktigt folkbokförd anmäls det till Skatteverket för utredning. Om Skatteverket finner att du är felregistrerad kan du dömas för folkbokföringsbrott med böter eller fängelse i upp till 6 månader eller 2 år beroende på hur grovt brottet räknas. Lagen trädde i kraft 1 juli 2018.

  Läs om folkbokföringslagen

  Fäll ihop
 4. Du som bor i annan kommun


  Om du bor i en annan kommun och söker skola i Uppsala kommun måste din ansökan först godkännas av din hemkommun. Kontakta antagning grundskola för en sådan blankett. Din ansökan behandlas sist, efter ansökningar från boende i Uppsala kommun. Besked om eventuell placering kommer i slutet av april eller maj.

  På grund av att Uppsala kommun växer snabbt är möjligheten att ta emot elever som bor i andra kommuner begränsad och det sker bara i undantagsfall.

  Fäll ihop
 5. Börja skolan ett år tidigare eller ett år senare


  Normalt börjar barn i årskurs ett det år de fyller sju år. Du kan ansöka om att ditt barn i stället ska börja vid sex eller åtta års ålder.

  Läs om att börja skolan ett år tidigare eller ett år senare.

  Fäll ihop
 6. Skolskjuts


  Om du vill att ditt barn ska ha möjlighet att få skolskjuts ska du söka en skola som ligger inom ditt skolskjutsområde. Det finns regler om till exempel avstånd som avgör om ditt barn kan få skolskjuts eller inte.

  Söker du en skola som ligger utanför ditt barns skolskjutsområde eller en fristående skola kan barnet ha rätt till så kallade elevresor, det vill säga ett busskort för kostnadsfria resor med befintlig kollektivtrafik.

  Även om du söker en skola i ditt barns skolskjutsområde är ditt barn inte garanterat plats där. Syskonförtur och relativ närhet avgör vem som får platsen, om det finns fler sökande än platser.

  Läs om att resa till och från skolan.

  Läs omvad ett skolskjutsområde är och se skolskjutskarta.

  Fäll ihop
 7. Antagningsprinciper


  Kommunens utgångspunkt är att så många som möjligt ska få plats på den skola de har valt för sitt barn.

  Läs om Uppsala kommuns antagningsprinciper för förskoleklass och grundskola

  Fäll ihop
 8. Besked om placering


  Under perioden 1–12 mars 2019 får du som har sökt skola för ditt barn besked om placering i eBarnUngdom. Logga in för att se beskedet under "Mina ärenden".

  Placeringsbeskedet skickas också per post.

  Fäll ihop
 9. Sök fritidshem eller fritidsklubb


  Om du har behov av barnomsorg för ditt barn på grund av att du arbetar eller studerar söker du plats på fritidshem. Sök när du fått besked om vilken skola ditt barn fått plats på, i god tid så att placeringen är klar till skolstarten.

  Alla barn i årskurs 4-6 har rätt att söka plats i fritidsklubb.

  Du söker plats på fritidshem och fritidsklubb när du fått besked om vilken skola ditt barn fått plats på. Sök i god tid, så att placeringen är klar till skolstarten.

  Sök plats på fritidshem eller fritidsklubb.

  Fäll ihop
 10. Omval


  Efter skolvalet finns möjlighet att göra ett omval om du vill byta skolplacering. Omvalsperioden för 2019 pågår 15-25 mars. 

  Logga in i e-tjänsten eBarnUngdom och ansök om byte utifrån den placering du fått. Vid ett byte behöver du inte välja tre skolor. Båda vårdnadshavarna måste logga in och godkänna ansökan om byte för att den ska vara giltig.

  Om du söker ett skolbyte och ditt barn får någon av de sökta skolorna gör vi en direktplacering. Det innebär att vi inte skickar ut något erbjudande du ska besvara. Du får i stället ett beslut direkt om ny skolplacering och ditt barn mister sin nuvarande skolplats inför nästa läsår.

  Vi hanterar bytesansökningar utifrån antagningsprinciperna om syskonförtur och relativ närhet.

  Ansök om att byta skola i eBarnUngdom.

  Fäll ihop
 11. Överklaga skolplacering


  Placeringen bygger på kommunens regler som är beslutade av utbildningsnämnden. Om placeringen inte är den du sökt beror det på att en annan sökande har företräde till platsen utifrån dessa regler. För mer information, se skolplaceringsreglementet på uppsala.se.

  Vid överklagan prövas beslutet genom laglighetsprövning enligt kapitel 13 i kommunallagen. Det innebär att beslutet prövas endast utifrån om det följer lagen, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt.

  Läs om hur en laglighetsprövning går till i 13 kap. kommunallagen (2017:725) på riksdagens webbplats.

  Du lämnar in din överklagan skriftligt till förvaltningsrätten i Uppsala. Den ska vara inlämnad senast tre veckor från den dag som utbildningsnämnden har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet anger du vilket beslut som överklagas och vilka skäl eller omständigheter du grundar det på.

  Fäll ihop
 12. Öppet hus och informationsmöten på skolor 2019


  Många skolor ordnar informationsträffar eller öppet hus där du får veta mer och kan ställa frågor. Vi uppdaterar listan löpande, ända tills skolvalsperioden är slut. 

  Skola Datum och tid Typ av möte Plats
  Almtunaskolan 9 januari
  18.00-19.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar Skolans matsal 
  Almunge skola

  19 november 2018
  18.00


  26 november 2018
  18.00


  15 januari
  18.00

   

  Informationsmöte för vårdnadshavare och elever i blivande årskurs 4

  Informationsmöte för vårdnadshavare och elever i blivande årskurs 7

  Informationsmöte för  blivande förskoleklassföräldrar

  Almunge skolas matsal  Almunge skolas matsal 

   

  Förskoleklassens klassrum

  Ansgarskolorna - Fridhemsskolan

  15 januari
  19.00

  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar  

  Fridhemsskolans förskoleklassrum (skolans lågdel)

  Ansgarskolorna - Källskolan 15 januari
  19.00

  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar

  Källskolans matsal
  Bergaskolan

  23 januari
  18.30-19.30

  Informationsmöte för blivande förskoleklass

  Förskoleklassens klassrum

  Björklinge skola 10 januari
  18.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar Skolans matsal
  Björkvallsskolan 14 januari
  18.00-19.30
  Öppet hus för vårdnadshavare och elever blivande årskurs 6 och 7 och övriga intresserade. Hela skolan har öppet
  Bälinge skola 10 december
  17.00-19.00
  Öppet hus för blivande förskoleklassbarn och föräldrar Herrgårdsbyggnaden 
  Börje skola 16 januari
  18.00
  Informationsmöte för förskoleklassföräldrar  Förskoleklassens klassrum 
  Danmarks skola 15 januari
  16.30-18.00 
  Öppet hus  
  Domarringens skola 15 januari
  18.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar  Musiksalen plan 2 
  Ekuddenskolan 17 januari
  18.00
  Öppet hus och informationsmöte för blivande förskoleklass  Hela Ekuddenskolan
  Eriksbergsskolan 16 januari
  18.00-19.30
  Öppet hus för elever som ska börja årskurs 7   
  Eriksskolan 17 januari
  18.30-19.30
  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar Stora huset, plan 3.
  Flogstaskolan 22 januari
  18.00-19.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar  Skolans matsal 
  Fredrika Bremerskolan

  16 januari
  18.00-19.00

  Informationsmöte för blivande förskoleklass  Matsalen
  Funbo skola

  17 december 2018
  18.00-19.30

  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar

  Tallen

  Gamla Uppsala skola  9 januari
  18.00-19.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklass Matsalen
  Gluntens Montessoriskola   Ingen information ännu   
  Gottsundaskolan

  21 november 2018
  18.30

  16 januari
  18.30

  Informationsmöte för föräldrar som är intresserade av att välja Gottsundaskolan till årskurs 6 och 7 vårterminen 2019

  Gottsundaskolans matsal (ingång bredvid Gottsundabadets entré)
  Gränbyskolan 23 januari
  18.00-20.00
  Öppet hus. Informationsmöte för blivande årskurs 6 och 7  
  Gåvsta skola 15 januari
  17.00-19.00
  Öppet hus för förskoleklassföräldrar Förskoleklassens salar
  Hagmarkens skola 16 januari
  18.30-19.30
  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar Förskoleklassens lokal
  Hågadalsskolan 24 januari
  18.30-19.30
  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar Matsalen 
  Internationella engelska skolan 5 december
  17.00-19.00
  Öppet hus för nya elever och föräldrar  
  Jensen grundskola

  27 november
  17.30-19.00

  15 januari
  17.30-19.00

  Öppet hus för nya elever och föräldrar i förskoleklass och årskurs 6 men också för andra intresserade   Aulan
  Johannesbäcksskolan 10 januari
  18.30 
  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar  Förskoleklassernas lokaler, ingång 1:1
  Jumkils skola  
  Ingen information ännu  
  Järlåsa skola 15 januari
  18.00 
  Informationsmöte för förskoleklassföräldrar  Förskoleklassens klassrum 
  Katarinaskolan

  Lördagar december 2018
  Eftermiddagstid

  Lördagar januari
  Eftermiddagstid

  Personligt informationsmöte med vårdnadshavare för varje elev som erbjuds plats, ca 30-60 min samtal på överenskommen tid.   
  Knutby skola 11 december 2018
  9.30-11.30
  Öppet hus, information till blivande förskoleklassföräldrar Förskoleklassens klassrum
  Kunskapsskolan

  29 november 2018
  18.00-19.30

  5 december 2018
  18.00-19.30

  31 januari
  18.00-19.30

  Informationsmöte för nya elever och föräldrar i årskurs 4 och 6

   

   
  Öppet hus för nya elever och föräldrar

  Kunskapsskolan (Dag Hammarskjölds väg 31)

  Kunskapsskolan Uppsala norra

  27 november 2018
  18.00-19.30

  24 januari
  18.00-19.30

  30 januari
  18.00-19.30

  Informationsmöte för nya elever och vårdnadshavare i årskurs 7  
  Kvarngärdesskolan

  23 januari
  8.30-13.30

  Öppet hus för blivande förskoleklassföräldrar, andra intresserade

   

  Kvarngärdesskolan - Uppsala International School

  23 januari
  9.00-13.00

  Öppet hus. Alla är hjärtligt välkomna att ta del av vår verksamhet.

  Hela skolan har öppet

  Labanskolan frisärskola

   

   

  Ingen information ännu   
  Liljeforsskolan   Ingen information ännu   
  Lindbackens skola 8 januari
  18.00-19.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar  Matsalen
  Länna skola   Ingen information ännu   
  Malmaskolan 21 januari 
  18.00-19.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar Matsalen 
  Musiklådans friskola   Ingen information ännu   
  Nannaskolan

  19 januari
  10:00-13:00

  Öppet hus för årskurs 6-9 Hela skolan har öppet
  Nåntunaskolan 14 januari
  15.00-17.00
  Öppet hus och informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar Förskoleklassens klassrum, och "lilla" sidan 
  Palmbladsskolan 

  15 januari
  18.00-20.00

  Informationsmöte 18.00 och sedan öppet hus för årskurs 6 och 7. 18.00 Matsalen 
  Pluggparadiset 22 januari
  18.00-19.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar  Matsalen 
  Polacksbackens skola 16 januari
  18.00-19.30
  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar Förskoleklassens klassrum 
  Ramsta skola 10 januari
  18.30 
  Informationsmöte för förskoleklassföräldrar Skolans matsal 
  Raoul Wallenbergskolan

  15 januari
  18.00-19.30

  19 januari
  11.00-12.30 

  Öppet hus för årskurs
  6 och 7 
   
  Skuttunge skola 10 januari
  18.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar.   Matsalen på Björklinge skola
  Skyttorp skola 14 januari
  16.30-18.00
  Öppet hus för blivande förskoleklassföräldrar Förskoleklassens lokaler 
  Stavby skola 22 januari
  18.30
  Informationsmöte för föräldrar i förskolan Stavby matsal
  Stordammens skola F-9

  12 januari
  17.30-19.00

  15 januari
  18.00-19.30 

  Öppet hus för blivande årskurs 6

  Öppet hus för blivande förskoleklassföräldrar 

  Skolans lounge, huvudentrén

  Stordammen - Lilla skolan, Västgötaresan 131 

  Storvretaskolan 24 januari
  18.00-19.00 
  Öppet hus och informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar  Matsalen 
  Sunnerstaskolan 17 januari
  18.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklass Skolans matsal
  Sverkerskolan

  4 december 2018
  18.30-20.00 

  8 januari
  18.00


  19.00-20.00

  Drop-in för blivande årskurs 4-8. 

  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar

  Öppet hus för årskurs 4-8

  Götgatan 17


  Sverkerskolans matsal


  Götgatan 17

  Tiundaskolan 7–9

  21 januari
  16.30-17.30

  Informationsmöte för blivande elever i årskurs 7

  Stora Forumet på Tiundaskolan

  Tiundaskolan 4–6

  14 januari
  18.00-19.00 

  Informationsmöte för blivande elever i årskurs 4 

  Stora Forumet på Tiundaskolan

  Tiundaskolan F–3

  14 januari
  16.30-17.30

  Informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass till årskurs 3 samt fritids 

  Stora Forumet på Tiundaskolan

  Treklangens skola 14 januari
  18.00
  Informationsmöte för vårdnadshavare till barn i blivande förskoleklass och elever som byter skola. 

   

  Tunabergsskolan och Tunabergs särskola 16 januari
  18.00 
  Öppet hus för vårdnadshavare och elever blivande årskurs 6 Tunabergsskolan
  Tuna skola 21 januari
  18.30
  Informationsmöte för föräldrar i förskolan Tuna skola matsal
  Uppsala enskilda skola

  27 november
  18.00-19.30


  9 januari
  18.00-19.30

  15 januari
  18.00-19.30

  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar 

  Informationsmöte för förskoleklassföräldrar 

  Informationsmöte för föräldrar till blivande förskoleklasselever

   
  Uppsala Montessoriskola Besök efter överenskommelse Tar emot intresserade föräldrar personligen efter överenskommelse  
  Uppsala musikklasser 12 januari
  10.00-13.00
  Öppet hus för blivande elever i årskurs 3, 4, 6 och deras vårdnadshavare.  Skolan, Seminariegatan 1
  Uppsala Waldorfskola

  29 november 2018 
  14.10-15.00

  17 januari
  16.00-19.00

  Informationsmöte, förskoleklass till årskurs 9

  Öppet hus, förskoleklass till årskurs 9

  Textilsalen   Hela skolan

  Uppsävjaskolan 16 januari
  15.30-17.00
  Öppet hus för blivande förskoleklassföräldrar  
  Vaksalaskolan

  22 januari
  18.00-19.30

  18.00

   

  18.30

   Öppet hus 


  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar

  Informationsmöte för blivande årskurs 7

   Hela skolan


  Matsalen

   

  Matsalen

  Valsätraskolan

  14 november 2018
  och 14 januari
  18.30-20.00

  16 januari
  18.00

  Informationsmöte för blivande årskurs 6

   

  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar

  Matsalen

   


  Matsalen

  Vattholma skola 15 januari
  16.30-18.00 

  Öppet hus för blivande förskoleklassföräldrar 

  Skolman (Malmvågens lokaler) 
  von Bahrs skola

  15 januari
  18.00-19.00

  16 januari
  18.00-19.00

  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar

   

  Informationsmöte för föräldrar och elever blivande årskurs 6

   

  Matsalen lilla von Bahr 

   

  Matsalen stora von Bahr

  Västra Stenhagenskolan

  Besök enligt överenskommelse

  Kontakta skolans administration  
  Vänge skola 14 januari
  18.00 
  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar Förskoleklassens klassrum, A-huset 
  Växthuset 15 januari
  18.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar Matsalen (Eksätravägen 2)
  Ångelstaskolan 15 januari
  18.00-19.30
  Informationsmöte för blivande förskoleklass Matsalen 
  Årstaskolan 9 januari
  18.30-19.30
  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar Årstaskolans matsal 
  Ärentunaskolan 15 januari
  18.00-20.00
  Informationsmöte för elever och föräldrar i blivande årskurs 6  Entrén Ärentunaskolan
  Östra Stenhagenskolan

  15 januari
  17.00-19.00

  Öppet hus med informatiomsmöte för blivande förskoleklassföräldrar 17.30-18.30

  Hela skolan

   

  blivande årskurs 6

  För blivande förskoleklassbarn och föräldrar

  Fäll ihop
 13. Kontakt


  Kontakta antagning för grundskola

  Vänd dig till antagning grundskola om du har frågor om att söka skola.

  Du kan också få hjälp med ditt skolval på kommuninformation, Stationsgatan 12, måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00.

  Under skolvalsperioden för grundskola 10–31 januari 2019 finns antagning grundskola på plats i kommuninformationen varje vardag 9.00–17.00, lunchstängt 13.00–13.30. Arabisktalande personal finns tillgänglig.

  Telefon: 0771-72 70 01. Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
  Postadress: Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, antagning grundskola, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop