Skolval

 1. Skolvalet 2018


  Nu är skolvalet inför höstterminen 2018 klart och du kan se ditt barns skolplacering i eBarnUngdom.

  Logga in i eBarnUngdom.

  Ansök om fritidshem eller fritidsklubb

  Om ditt barn behöver plats i fritidshem eller fritidsklubb ska du logga in i eBarnUngdom och ansöka om det.

  Läs om att söka plats på fritidshem eller fritidsklubb.

  Fäll ihop
 2. Att söka skola i skolvalet


  I januari är det dags att söka skola för dig som har ett barn som ska börja eller byta skola till hösten.

  Du ska göra ett skolval om du har ett barn som

  • ska börja förskoleklass
  • ska börja årskurs ett och inte gått förskoleklass
  • har ett barn som går sista årskursen i sin nuvarande skola: trean, femman eller sexan
  • redan står i kö till en fristående skola
  • ska byta skola.

  Från hösten 2018 är det skolplikt för barn som fyllt eller fyller sex år.

  Börja skolan ett år tidigare eller ett år senare

  Normalt börjar barn i årskurs ett det år de fyller sju år. Du kan ansöka om att ditt barn istället ska börja vid sex eller åtta års ålder.
  Läs om att börja skolan ett år tidigare eller ett år senare.

  Så här går det till att söka skola i skolvalet

  Se en film om hur skolvalet går till

  Hitta och jämför skolor

  Du kan se alla skolor på en karta eller i en lista, hitta kontaktuppgifter, se vem som driver skolorna och jämföra resultat från bland annat elevenkäter.
  Se alla skolor på hittaochjamfor.se

  Sök skola

  När du vet vilka skolor du och ditt barn är intresserade av ska du ansöka om plats i eBarnUngdom. Du ska välja och rangordna tre skolor. Den andra vårdnadshavaren måste bekräfta valet för att det ska gälla.

  Se en film om hur du ansöker om plats i eBarnUngdom

  Glöm inte att uppdatera e-post och telefonnummer i eBarnUngdom.

  Om du saknar svenskt personnummer ska du ansöka om ett tillfälligt personnummer innan du gör din anmälan. 

  Fäll ihop
 3. Du som flyttar till eller inom Uppsala


  Om du flyttar till eller inom Uppsala och vill gå i en närliggande skola måste du kunna styrka ditt skolval med ett köpekontrakt eller hyreskontrakt där datum för inflytt är kommande termin.

  Skicka kopia på kontraktet, elevens namn och personnummer till antagningsenheten.

  Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du regelbundet spenderar din dygnsvila. Misstanke om felaktig folkbokföring anmäls till Skatteverket för vidare utredning. Om Skatteverket finner att du är felregistrerad kan de förelägga dig att anmäla rätt adress. Föreläggande kan förenas med vite.

  Fäll ihop
 4. Antagningsprinciper


  Kommunens utgångspunkt är att så många som möjligt ska få plats på den skola de har valt för sitt barn.
  Läs om Uppsala kommuns antagningsprinciper för förskoleklass och grundskola

  Fäll ihop
 5. Skolskjuts


  Om du vill att ditt barn ska ha möjlighet att få skolskjuts ska du söka en skola som ligger inom ditt skolskjutsområde. Det finns ytterligare regler om till exempel avstånd som avgör om ditt barn kan få skolskjuts eller inte.

  Söker du en skola som ligger utanför ditt skolskjutsområde kan ditt barn ha rätt till kostnadsfria resor med befintlig kollektivtrafik.

  Även om du söker en skola i ditt skolskjutsområde är du inte garanterad plats där. Syskonförtur och relativ närhet avgör vem som får platsen om det finns fler sökande än platser.

  Läs om att resa till och från skolan.

  Fäll ihop
 6. Om du inte valt skola


  Skolplikt gäller för barn som ska gå i förskoleklass–årskurs 9. Det innebär att barnet enligt lag ska ha en skolplacering. 

  Om du inte väljer någon skola placeras ditt barn på närmaste kommunala skola inom ditt skolskjutsområde som har plats.

  Läs om vad ett skolskjutsområde är.

  Fäll ihop
 7. Besked om placering


  Under perioden 1–12 mars 2018 får du som har sökt skola för ditt barn besked om placering i eBarnUngdom. Logga in för att se beskedet under "Mina ärenden".

  Placeringsbeskedet skickas också per post.

  Fäll ihop
 8. Sök fritidshem eller fritidsklubb


  Du söker plats på fritidshem och fritidsklubb när du fått besked om vilken skola ditt barn fått plats på. Sök i god tid, så att placeringen är klar till skolstarten.

  Sök plats på fritidshem eller fritidsklubb.

  Fäll ihop
 9. Omval


  Efter skolvalet finns möjlighet att göra ett omval om du vill byta skolplacering. Logga in i e-tjänsten och ansök om ett byte utifrån den placering du fått. Vid ett byte behöver du inte välja tre skolor.

  Ansök om att byta skola i eBarnUngdom.

  Vi hanterar bytesansökningar utifrån antagningsprinciperna om syskonförtur och relativ närhet.

  Omvalsperioden för 2018 pågår 14–26 mars.

  Fäll ihop
 10. Överklaga skolplacering


  Beslut om skolplacering i Uppsala kommun överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen. Genom laglighetsprövning prövas endast beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt. Det betyder att domstolen endast kan upphäva beslutet utifrån någon av punkterna i kommunallagen, inte ändra innehållet i beslutet eller ta ett nytt beslut.

  Läs om hur en laglighetsprövning går till i 13 kap. kommunallagen (2017:725) på riksdagens webbplats.

  Du måste lämna in ditt överklagande skriftligt till förvaltningsrätten, senast inom tre veckor från den dag som utbildningsnämnden har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet anger du vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

  Skicka skrivelsen direkt till:

  Förvaltningsrätten i Uppsala
  Box 1853
  751 48 Uppsala.

  Fäll ihop
 11. Kontakt


  Kontakta antagning för grundskola

  Vänd dig till antagningsenheten om du har frågor om att söka skola.

  Du kan också få hjälp med ditt skolval på kommuninformation, Stationsgatan 12, måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00.

  Telefon: 0771-72 70 01. Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
  Postadress: Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, antagningsenheten, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop