Skolval

 1. Skolval 2018


  Mellan 11 och 31 januari är det dags att söka skola för dig som har ett barn som ska börja eller byta skola hösten 2018.

  Du ska göra ett skolval om du har ett barn som

  • ska börja förskoleklass
  • ska börja årskurs ett och inte gått förskoleklass
  • har ett barn som går sista årskursen i sin nuvarande skola: trean, femman eller sexan
  • redan står i kö till en fristående skola
  • ska byta skola.

  Från hösten 2018 är det skolplikt för barn som fyllt eller fyller sex år.

  Från ansökan till skolstart

  Från ansökan till skolstart

  1. November-januari: Öppet hus och informationsträffar på flera skolor.

  2. Januari: Skolvalet öppnar 11 januari och stänger 31 januari.

  3. Mars: 1-12 mars är placeringarna klara. Logga in i eBarnUngdom och se på vilken skola ditt barn har fått plats. Beskedet skickas också till barnets hemadress.

  4. Mars-augusti: Sök fritids när du har fått besked om placering på skola.

  5. Augusti: Skolan startar.

  Ladda ner illustrationen över skolvalet som PDF. (PDF, 37 KB)

  Börja skolan ett år tidigare eller ett år senare

  Normalt börjar barn i årskurs ett det år de fyller sju år. Du kan ansöka om att ditt barn istället ska börja vid sex eller åtta års ålder.
  Läs om att börja skolan ett år tidigare eller ett år senare.

  Fäll ihop
 2. Att söka skola


  Så här går det till att söka skola i skolvalet.

  Se en film om hur skolvalet går till

  Hitta och jämför skolor

  Du kan se alla skolor på en karta eller i en lista, hitta kontaktuppgifter, se vem som driver skolorna och jämföra resultat från bland annat elevenkäter.
  Se alla skolor på hittaochjamfor.se

  Sök skola

  När du vet vilka skolor du och ditt barn är intresserade av ska du ansöka om plats i eBarnUngdom. Du ska välja och rangordna tre skolor. Den andra vårdnadshavaren måste bekräfta valet för att det ska gälla.

  Se en film om hur du ansöker om plats i eBarnUngdom

  Glöm inte att uppdatera e-post och telefonnummer i eBarnUngdom.

  Om du saknar svenskt personnummer ska du ansöka om ett tillfälligt personnummer innan du gör din anmälan. 

  Fäll ihop
 3. Du som flyttar till eller inom Uppsala


  Om du flyttar till eller inom Uppsala och vill gå i en närliggande skola måste du kunna styrka ditt skolval med ett köpekontrakt eller hyreskontrakt där datum för inflytt är kommande termin.

  Skicka kopia på kontraktet, elevens namn och personnummer till antagningsenheten senast 31 januari.

  Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du regelbundet spenderar din dygnsvila. Misstanke om felaktig folkbokföring anmäls till Skatteverket för vidare utredning. Om Skatteverket finner att du är felregistrerad kan de förelägga dig att anmäla rätt adress. Föreläggande kan förenas med vite.

  Fäll ihop
 4. Antagningsprinciper


  Kommunens utgångspunkt är att så många som möjligt ska få plats på den skola de har valt för sitt barn.
  Läs om Uppsala kommuns antagningsprinciper för förskoleklass och grundskola

  Fäll ihop
 5. Skolskjuts


  Om du vill att ditt barn ska ha möjlighet att få skolskjuts ska du söka en skola som ligger inom ditt skolskjutsområde. Det finns ytterligare regler om till exempel avstånd som avgör om ditt barn kan få skolskjuts eller inte.

  Söker du en skola som ligger utanför ditt skolskjutsområde kan ditt barn ha rätt till kostnadsfria resor med befintlig kollektivtrafik.

  Även om du söker en skola i ditt skolskjutsområde är du inte garanterad plats där. Syskonförtur och relativ närhet avgör vem som får platsen om det finns fler sökande än platser.

  Läs om att resa till och från skolan.

  Fäll ihop
 6. Om du inte valt skola


  Skolplikt gäller för barn som ska gå i förskoleklass–årskurs 9. Det innebär att barnet enligt lag ska ha en skolplacering. 

  Om du inte väljer någon skola placeras ditt barn på närmaste kommunala skola inom ditt skolskjutsområde som har plats.

  Läs om vad ett skolskjutsområde är.

  Fäll ihop
 7. Besked om placering


  Under perioden 1–12 mars 2018 lägger vi ut besked om skolplaceringar i eBarnUngdom. Logga in för att se vilken skola ditt barn fått plats på. Du ser beskedet under "Mina ärenden".

  Logga in i eBarnUngdom

  Placeringsbeskedet skickas också per post.

  Fäll ihop
 8. Sök fritidshem eller fritidsklubb


  Du söker plats på fritidshem och fritidsklubb när du fått besked om vilken skola ditt barn fått plats på. Sök i god tid, så att placeringen är klar till skolstarten.

  Sök plats på fritidshem eller fritidsklubb.

  Fäll ihop
 9. Omval


  Efter skolvalet finns möjlighet att göra ett omval om du vill byta skolplacering. Logga in i e-tjänsten och ansök om ett byte utifrån den placering du fått. Vid ett byte behöver du inte välja tre skolor.

  Ansök om att byta skola i eBarnUngdom.

  Vi hanterar bytesansökningar utifrån antagningsprinciperna om syskonförtur och relativ närhet.

  Omvalsperioden för 2018 pågår 14–26 mars.

  Fäll ihop
 10. Överklaga skolplacering


  Beslut om skolplacering i Uppsala kommun kan endast överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Genom laglighetsprövning prövas endast beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt.

  Enligt 10 kap. 8 § kommunallagen ska ett överklagat beslut upphävas om

  1. det inte tillkommit i laga ordning
  2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

  I överklagandet anger du vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

  Skicka skrivelsen direkt till Förvaltningsrätten i Uppsala, Box 1853, 751 48 Uppsala. Du ska lämna skrivelsen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi på kommunens anslagstavla (www.uppsala.se) tillkännager att utbildningsnämndens protokoll med beslutet justerats.

  Fäll ihop
 11. Öppet hus och informationsmöten på skolor


  Många skolor ordnar informationsträffar eller öppet hus där du får veta mer och kan ställa frågor. Vi uppdaterar listan löpande, ända tills skolvalsperioden är slut. 

  Skola Datum och tid Typ av möte Plats
  Almtunaskolan 11 januari
  18.00–19.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklass Almtunaskolans matsal
  Almunge skola 16 januari 18.00–19.00 Informationsmöte för blivande förskoleklass Förskoleklassens lokaler
  Bergaskolan 17 januari
  18.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklass F-3 flygeln, ingång från Hagundagatan
  Björklinge skola 11 januari
  18.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklass Björklingeskolans matsal
  Björkvallsskolan 15 januari 
  18.00–19.00
  Öppet hus för blivande årskurs 6  
  Bälinge skola 5 december
  17.30–19.00
  Öppet hus för blivande förskoleklass Herrgården Bälinge skola 
  Börje skola 17 januari 18.00 Informationsmöte för blivande förskoleklass  Matsalen
  Danmarks skola 16 januari
  16.30–18.00
  Öppet hus  
  Domarringens skola 15 januari
  18.00
  Informationsmöte för vårdnadshavare till barn i blivande förskoleklass Musiksalen, plan 2
  Ekuddenskolan 17 januari
  18.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklass   
  Eriksbergsskolan 18 januari
  18.00–19.30
  Öppet hus för blivande årskurs 7  
  Eriksskolan 11 januari 
  18.30–19.30
  Informationsmöte för blivande förskoleklass Stora huset, plan 3
  Flogstaskolan 16 januari
  18.00–19.00
  Informationsmöte Matsalen
  Fredrika Bremerskolan

  16 januari 
  18.00–19.00

  Informationsmöte för blivande förskoleklass  Matsalen
  Funbo skola

  18 december 15.00–18.00

   

  18.00–19.00


  Öppet hus för blivande förskoleklass

  Informationsmöte för blivande förskoleklass

   

   


  Informationmöte på Enen (f-klass nedre plan)

  Gamla Uppsala skola 9 januari 
  18.00–19.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklass  Matsalen
  Gluntens Montessoriskola   Ingen information ännu   
  Gottsundaskolan   Ingen information ännu   
  Gränbyskolan 17 januari
  18.00–20.00 
  Öppet hus och informationsmöte för blivande årskurs 6 och 7 Aulan
  Gåvsta skola 7 december  17.00–19.00 Öppet hus för blivande förskoleklass, fritids och årskurs 6–9 Nya Gåvan förskoleklass och fritidshem samt högstadium
  Hagmarkens skola 24 januari
  18.30–19.30
  Informationsmöte för blivande förskoleklass Förskoleklassens lokal
  Hågadalsskolan 18 januari
  18.00–19.30
  Informationsmöte för blivande förskoleklass Matsalen
  Internationella engelska skolan 6 december 
  17.00–19.00
  Öppet hus för föräldrar och elever som är nyfikna på skolans verksamhet Hela skolan är öppen. Information i aulan.
  Jensen grundskola   Ingen information ännu   
  Johannesbäcksskolan 10 januari
  18.30
  Informationsmöte för blivande förskoleklass Förskoleklassernas klassrum, ingång 1:1
  Jumkils skola  6 december 
  17.00–18.30
  Öppet hus för blivande förskoleklass  Förskoleklassens rum i Bälinge skola
  Järlåsa skola 16 januari 18.00 Informationsmöte för blivande förskoleklass Förskoleklassens lokaler
  Katarinaskolan   Ingen information ännu   
  Knutby skola 12 december
  09.30–11.30
  Öppet hus för blivande elever och föräldrar  Förskoleklassens rum
  Kunskapsskolan

  22 november och 6 december
  18.00–19.30

  24 januari 
  18.00–19.30

  Informationsmöte för blivande årskurs 4 och 6. 


  Öppet hus för blivande elever och föräldrar

  Kunskapsskolan Uppsala  Kunskapsskolan Uppsala

  Kunskapsskolan Uppsala norra 23 november,
  24 januari,
  30 januari 

  18.00–19.30
  Informationsmöte för sökande till årskurs 7 och föräldrar  Kunskapsskolan Uppsala Norra
  Kvarngärdesskolan

  24 januari
  8.20–13.00


  18.00

   

  18.30


  Öppet hus 


  Föräldramöte för blivande förskoleklass

  Info om spetsutbildning engelska 


  Hela skolan


  Personalrummet

   

  Hus B1 högstadiet

  Labanskolan frisärskola

  20 januari 11.00–14.00

  30 januari 17.00–19.00

  Öppet hus  
  Liljeforsskolan 18 januari 18.00–19.00 Informationsmöte för blivande förskoleklass Liljeforsskolan, bottenvåningen
  Lindbackens skola 17 januari
  18.30–19.30  
  Informationsmöte för blivande förskoleklass   Årstaskolans matsal 
  Livets ords kristna skola – Källskolan 16 januari 
  19.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklass  Förskoleklassens rum, A-huset 
  Livets ords kristna skola – Fridhemsskolan 16 januari 
  19.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklass   Förskoleklassens rum på Fridhemsskolan 
  Länna skola 11 januari 18.00–19.00 Informationsmöte för blivande förskoleklass  Förskoleklassens lokaler
  Malmaskolan 15 januari
  18.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklass Matsalen
  Musikskolan   Ingen information ännu   
  Musiklådans friskola   Ingen information ännu   
  Nannaskolan 20 januari
  10.00–13.00
  Öppet hus för blivande årskurs 6 och 7  
  Nåntunaskolan 16 januari 
  15.00–17.00
  Öppet hus för blivande förskoleklass Förskoleklassen
  Palmbladsskolan 

  16 januari 
  18.00–20.00

  Öppet hus med informationsmöten 18.00 och 19.00. Matsalen 
  Pluggparadiset 18 januari 
  17.30–18.30
  Informationsmöte för blivande förskoleklass  Matsalen
  Polacksbackens skola 18 januari
  18.30
  Informationsmöte för blivande förskoleklass  
  Ramsta skola 10 januari
  18.30
  Informationsmöte för blivande förskoleklass  Matsalen
  Raoul Wallenbergskolan 17 januari 18.00–19.30
  20 januari 10.30–12.00
  Öppet hus för vårdnadshavare till blivande elever årkurs 6–9 Raoul Wallenbergskolan, Kungsgatan 18
  Skuttunge skola 11 januari
  18.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklass Matsalen på Björklinge skola
  Skyttorp skola 16 januari 
  16.30–18.00
  Öppet hus för blivande förskoleklass Förskoleklassens lokaler
  Stordammens skola F-9

  28 november 18.00–19.30

  15 januari
  18.00–19.30

  Öppet hus för blivande årskurs 6


  Öppet hus för blivande förskoleklass
  Skolans entré  Stordammen lilla huset
  Storvretaskolan 17 januari 
  18.00–19.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklass  Storvretaskolans matsal
  Sunnerstaskolan 18 januari
  18.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklass Skolans matsal
  Sverkerskolan

  9 januari
  18.00–19.00

  19.30–20.30

  25 januari
  15.00–18.00

  Informationsmöte för blivande förskoleklass

  Informationsmöte för blivande årskurs 4–6

  Drop in för blivande årskurs 4–6

  Sverkerskolans matsal

  Sverkerskolans matsal

  Sverkerskolans matsal, personalrummet

  Tiundaskolan 7–9

  16 januari 17.00–18.00

  Informationsmöte för blivande årskurs 7–9

  Fyrisskolans aula

  Tiundaskolan 4–6

  17 januari
  17.00–18.30

  Informationsmöte för blivande årskurs 4–6

  Fyrisskolans aula

  Tiundaskolan F–3

  17 januari
  19.00–20.00

  Informationsmöte för blivande årskurs F–3

  Fyrisskolans aula

  Treklangens skola 11 januari 
  18.00–19.30
  Öppet hus för blivande förskoleklass och övriga intresserade Treklangens skola
  Tunabergsskolan och Tunabergs särskola 17 januari
  18.00–20.00
  Öppet hus för vårdnadshavare till blivande årskurs 6 Tunabergsskolans aula och klassrummen
  Uppsala enskilda skola 11 januari 
  18.30
  Informationsmöte för blivande förskoleklass  
  Uppsala musikklasser 13 januari
  10.00–13.00
  Öppet hus   
  Uppsala Waldorfskola

  10 januari 14.15

   

   

  18 januari
  18.00

   

   

  25 januari
  16.00–19.00

  Informationsmöte för blivande förskoleklass–årskurs 9

   

  Informationsmöte för blivande förskoleklass


  Öppet hus för blivande förskoleklass–årskurs 9

  Hela skolan

   

   

  Förskoleverksamhetens lokaler (andra stora gula huset på höger sida när man kommer upp till Håga

   

   

  Hela skolan

   

  Uppsävjaskolan 17 januari
  15.00–17.00
  Öppet hus för blivande förskoleklass  
  Vaksalaskolan

  18 januari 

  18.00–19.30

  18.00

   

  18.30

   

   

  Öppet hus 

  Informationsmöte för blivande förskoleklass

  Informationsmöte för blivande årskurs 7

   

  Hela skolan

  Matsalen

   

  Matsalen

  Valsätraskolan

  16 januari 
  18.30–20.00

  18 januari 
  18.30–20.00

  ? januari
  18.30–20.00
  Datum ej fastställt än

  Informationsmöte för blivande förskoleklass


  Informationsmöte för blivande årskurs 6


  Informationsmöte för blivande årskurs 4

  Matsalen på Valsätraskolan


  Matsalen på Valsätraskolan


  Matsalen på lilla Valsätra
  Vattholma skola 15 januari 
  16.30–18.00

  Öppet hus för blivande förskoleklass

  Förskoleklassens lokaler - Skolman
  von Bahrs skola

  16 januari 
  18.00–19.30


  23 januari

  18.00–19.00

  Informationsmöte för blivande årskurs 6

  Informationsmöte för blivande förskoleklass

  Stora skolans matsal


  Lilla skolans matsal

  Västra Stenhagenskolan

  15 januari
  18.00–20.00

  Öppet hus och informationsmöte för blivande förskoleklass och årskurs 7  
  Vänge skola 16 januari 
  18.30
  Informationsmöte för blivande förskoleklass Vänge skola, hus B
  Växthuset 17 januari
  18.00–19.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklass Matsalen (Eksätravägen 2)
  Åkerlänna skola   Ingen information ännu   
  Ångelstaskolan 16 januari
  18.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklass Matsalen 
  Årstaskolan 17 januari
  18.30–19.30 
  Informationsmöte för blivande förskoleklass Matsalen
  Ärentunaskolan 16 januari
  18.00–20.00
  Öppet hus för blivande årskurs 6  
  Östra Stenhagenskolan

  23 januari
  17.00–19.00

  17.30–18.30 

  Öppet hus

  Informationsmöte för blivande förskoleklass

   
  Fäll ihop
 12. Kontakt


  Kontakta antagning för grundskola

  Vänd dig till antagningsenheten om du har frågor om att söka skola.

  Du kan också få hjälp med ditt skolval på kommuninformation, Stationsgatan 12, måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00.

  Telefon: 0771-72 70 01. Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
  Postadress: Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, antagningsenheten, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop