Skolskjutsområdeskarta

Se kartan över skolskjutsområden

Så här gör du för att se om ditt barn bor inom en skolas skolskjutsområde i kommunens kartsystem.

  1. Sök i kartan genom att skriva in en grundskola eller ditt barns hemadress. Stavningen måste vara korrekt för att få träff, till exempel ska husnummer och trappuppgång skrivas samman (17A).
  2. Klicka i rutan Grundskoleval i Lager.
  3. Klicka därefter i rutan för vilken årskurs skolan du söker bör ha, till exempel Åk 6. Då ser du linjerna på kartan. De har samma blå färg som symbolen för årskurs 6. Väljer du en annan årskurs har linjerna motsvarande färg.
  4. För att se linjerna behöver du kanske ändra kartans storlek, med hjälp av plus- eller minustecknet nedtill i vänstra hörnet.
  5. Till höger på kartan ser du förklaringar till alla symboler i kartan och hur du till exempel kan skriva ut eller spara kartbilden som pdf.

Observera att vissa områden är uppdelade trots att de tillhör samma skolskjutsområde och att det i vissa områden endast går en skolbuss till en viss skola:

  • Jumkil tillhör Tunaberg i årskurs 6-9.
  • Vreta och Bodarna tillhör Ultuna/Ulleråker/Valsätra/Gottsunda från och med årskurs 7.
  • Skolbussarna i Årsta går endast till Årstaskolan.
  • Skolbussarna i Storvreta går endast till Storvretaskolan och Ärentunaskolan.

Hur vi mäter avstånd

Avståndet mellan hemmet och skolan mäts i kommunens skolskjutssystem. Avståndet som mäts är den kortast farbara vägen mellan hemmet och skolans huvudingång. Vi tar inte hänsyn till att undervisning ibland kan ske i lokaler på annan adress.

Om ditt barn har rätt till skolskjuts mäts avståndet mellan ditt hem och barnets skola med hänsyn till trafikförhållandena utifrån barnets ålder.

Om barnet inte har rätt till skolskjuts, men utifrån avstånd har rätt till elevresa, mäter vi endast avståndet till skolan, utan hänsyn till trafikförhållanden.

Kartunderlaget för vägarna hämtas från nationella vägdatabasen (NVDB) och kommunens egna kartor. Om du gör en egen mätning i exempelvis Eniro eller Google kan du få andra avstånd än kommunen. Det är det beräknade avståndet i kommunens skolskjutssystem som gäller. Det justeras inte utifrån vårdnadshavares egna mätningar. Beräkningen görs på samma sätt för alla elever vilket säkerställer att alla behandlas lika.