Resa till och från skolan med taxi

 1. Viktig information om skolskjuts med taxi


  Information

  Vi har under den senaste tiden haft problem med inställda och försenade skolskjutsar, färdtjänst- och omsorgsresor. Vi arbetar för att problemen ska vara åtgärdade så snart som möjligt.
  Här kan du läsa mer om den aktuella situationen

  Fäll ihop
 2. I korthet


  Trafikcentralen samordnar skolskjuts med taxi. Vi behöver ett beslut om skolskjuts från antagningsenheten och ett skolskjutsunderlag för att vi ska kunna planera ditt barns resa.

  Läs mer om hur du ansöker om skolskjuts med taxi till grundskola

  Läs mer om hur du ansöker om skolskjuts med taxi till gymnasieskola

  Fäll ihop
 3. Skicka in ett skolskjutsunderlag


  När du har fått ett beslut om skolskjuts med taxi behöver vi ett skolskjutsunderlag. Ditt barns skola kan hjälpa till med att fylla i underlaget. 

  Om ditt barn går i högstadiet och är inskrivit på ett LSS (lagen om stöd och service) fritids ska fritids och ni fylla i tiderna på fritids.

  Vi behöver ha skolskjutsunderlaget senast 10 maj 2020 för att kunna garantera att din barn får skolskjuts vid skolstart för läsåret 2020/2021. 

  Skolskjutsunderlag för grundskola och gymnasieskola (PDF, 215 KB)

  Skolskjutsunderlag för särskola och resursskola (PDF, 233 KB)

  Skicka skolskjutsunderlaget till tc.skolskjuts@uppsala.se.

  Fäll ihop
 4. Så här går resorna till


  När läsåret börjar få du information av oss via e-post eller telefon om när ditt barn hämtas. Tiderna kan ändras under pågående läsår. Om tiden ändras mer än fem minuter kontaktar vi dig. 

  Ditt barn får troligen åka med andra i skoltaxin. Därför är det viktigt att ditt barn är på plats och klar att kliva in i skolskjutsen vid den tid som är bestämd. Om ditt barn inte är på plats väntar taxin fem minuter och åker sen vidare.

  Ditt barn ska komma till skolan eller resursenheten max 30 minuter innan skolan börjar. Efter skolan hämtar taxin ditt barn på en tid inom det intervall som du har fått information om. Ditt barn ska inte få vänta mer 30 minuter från det att intervallen startar.  

  Trygg och säker resa

  Föraren ansvarar för att resan blir trygg och säker. Föraren hjälper till när ditt barn stiger i och ur bilen och ser till att ditt barn använder bilbälte med mera. Berätta gärna om ditt barn för föraren så att han eller hon får en förståelse för ditt barns behov. 

  Medgivande om att ditt barn får lämnas ensamt vid skolan och hemmet

  Om ditt barn åker skoltaxi till och från en särskola eller resurskola ska alltid du eller personal på skolan ta emot och lämna ditt barn vid skoltaxin. Om ditt barn får lämnas ensamt behöver vi ett medgivande från dig. Om ditt barn går i grundskolan behövs inget medgivande. 

  Du måste lämna in ett nytt medgivande inför varje nytt läsår.

  Blankett för medgivande att lämnas ensam vid hemmet (PDF, 200 KB)

  Blankett för medgivande att lämnas ensam vid skolan (PDF, 201 KB)

  Resans längd

  Den tid det tar för ditt barn att åka till och från skolan ska vara rimlig. Med rimlig menar vi att ditt barns resa ska ta max 45 minuter om ni bor innanför området där det går gröna stadsbussar och max 60 minuter om ni bor utanför. Om ni bor i till exempel Knutby ska resan ta max 90 minuter.

  Om ditt barn skulle missa skoltaxin

  Om ditt barn har skolskjuts på grund av en funktionsnedsättning och missar taxin på grund av oförutsedda händelser ordnar vi en ny taxi. Ditt barn kan då få vänta upp till 60 minuter på den nya taxin. 

  Det här får ditt barn ta med sig på resan

  Ditt barn får bara ta med sin skolväska. Ditt barn får inte ta med en kompis. 

  Om ditt barn glömmer något i skoltaxin

  Kontakta trafikcentralen via telefon om ditt barn har glömt något i skoltaxin. 

  Fäll ihop
 5. Informera trafikcentralen vid lov, sjukdom eller annan frånvaro


  Om ditt barn ska vara ledig vid lov eller studiedagar ska du eller skolan avboka skolskjutsen. Om ditt barn är sjukt ska du avboka skolskjutsen. 

  Enstaka eller korta förändringar

  Vi har inte möjlighet att ändra när ditt barn hämtas om det bara är enstaka eller korta förändringar. Till exempel en tillfällig adressändring eller ändringar i ditt barns skol- eller vistelsechema.

  Förändringar under en längre tid

  Om skolschemat ändras under läsåret eller om det händer något annat som påverkar ditt barns restider under en längre tid ska du skicka in ett nytt skolskjutsunderlag. Vi behöver det nya underlaget 7 arbetsdagar innan ändringarna ska börja gälla.

  Lovblankett och viktiga datum inför lov på sär- och resursskola

  För att vi ska kunna garantera skolskjuts under längre lov behöver vi ha lovblanketten i god tid. Det här gäller för de olika loven:

  • höstlov - fredag 4 oktober 2019
  • jullov - onsdag 27 november 2019
  • sportlov - onsdag 22 januari 2020
  • påsklov - torsdag 12 mars 2020
  • sommarlov - måndag 4 maj 2020

  Lovblankett som ska skickas till trafikcentralen (PDF, 231 KB)

  Om ni flyttar

  Om ni flyttar ska du informera trafikcentralen i god tid. Vi planerar om ditt barns resa inom 14 arbetsdagar. 

  Fäll ihop
 6. Om taxin är försenad eller inte kommer


  Kontakta alltid trafikcentralen om taxin är försenad eller inte kommer. Om taxin blir försenad ska ditt barn inte behöva vänta mer än 30 minuter på en ersättningsbil.

  Om det bolag som kör taxin bedömer att de inte kan köra på grund av till exempel vädret eller vägens skick kan resan ställas in. Vi meddelar då dig. Du kan inte få ersättning för eventuella kostnader för annan transport till skolan. 

  Fäll ihop
 7. Om du har synpunkter på skolskjutsen


  Kontakta oss om du har synpunkter på skolskjutsen. Om du har synpunkter på det bolag som kör skoltaxin är det bra om du skriver ner vilken dag och tid synpunkten gäller. 

  Fäll ihop
 8. Kontakt