Regler och rättigheter för fritidsverksamhet

 1. I korthet


  Kommunens utgångspunkt är att all placering i fritidsverksamhet ska ske på ett sådant sätt att den innebär största möjliga kontinuitet och trygghet för barn och familj.
  Läs regler och riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

  Fäll ihop
 2. Rätt till fritids


  En elev har rätt till plats i fritidshem till och med vårterminen han eller hon fyller 13 år. 

  Barn får vara på fritids i den omfattning som behövs för att föräldrarna ska kunna arbeta eller studera. Barnet kan också ha ett eget behov av fritids på grund av familjens situation i övrigt eller om det av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Barn vars föräldrar arbetar eller studerar får vara på fritids på skollov.

  Från 1 januari 2020 har barn till föräldrar som är föräldralediga eller arbetssökande rätt till plats på fritidshem efter skoldagens slut fram till 15.30. Barnet har inte rätt till plats på fritidshem innan skoldagen börjar eller under skollov.

  Vårdnadshavare har rätt att behålla platsen i den omfattning de tidigare beviljats, i en månad efter syskonets födelse eller arbetslöshetens början.

  Fäll ihop
 3. Att söka och bli erbjuden plats


  Om du ansöker om plats på ett fritids som ligger på en annan skola än den som barnet går på, kan kommunen inte garantera att du får en plats där.

  Båda du och barnets andra vårdnadshavare måste acceptera erbjudandet om plats på fritids för att det ska gälla. Ni måste också göra en inkomstanmälan i eBarnUngdom. Om ni inte tackat ja till erbjudandet inom sju dagar betyder det att ni avsäger er platsen.

  Avgift för fritidshem

  Läs mer och sök plats

  Fäll ihop
 4. Uppsägning av plats


  Uppsägningstiden är en månad. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

  Läs mer och säg upp plats.

  Fäll ihop
 5. Kontakt


  Kontakta antagning för förskola och fritids

  Med anledning av covid-19 är inte handläggare på plats i kontaktcenter. Handläggare svarar på dina frågor via telefon och e-post.

  Telefon: 0771-727 001, menyval 1 för frågor om förskola och familjedaghem och menyval 2 för frågor om fritidshem och fritidsklubb, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
  Fäll ihop