Regler och rättigheter för fritidsverksamhet

 1. I korthet


  Kommunens utgångspunkt är att all placering i fritidsverksamhet ska ske på ett sådant sätt att den innebär största möjliga kontinuitet och trygghet för barn och familj.
  Läs regler och riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

  Fäll ihop
 2. Rätt till fritids


  En elev har rätt till plats i fritidshem till och med vårterminen han eller hon fyller 13 år. 

  Barn får vara på fritids i den omfattning som behövs för att föräldrarna ska kunna arbeta eller studera. Barnet kan också ha ett eget behov av fritids på grund av familjens situation i övrigt eller om det av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.

  Ändrade regler för barn till föräldralediga och arbetssökande

  1 augusti 2017 upphörde rätten till fritidshem för barn till föräldralediga och arbetssökande. Tiden då barnet är i skolan anses vara tillräcklig för att du som är arbetssökande ska ha tid att söka nytt arbete och för att ditt barn ska kunna bibehålla sina sociala kontakter.

  Den ändrade rätten till fritids gäller dig som söker till fritids från och med höstterminen 2017. Barn som redan har en plats på fritids får gå kvar.
  Läs om beslutet i utbildningsnämndens protokoll 22 juni 2016 

  Fäll ihop
 3. Att söka och blir erbjuden plats


  Om du ansöker om plats på ett fritids som ligger på en annan skola än den som barnet går på, kan vi inte garantera att du får en plats där.

  Båda du och barnets andra vårdnadshavare måste acceptera erbjudandet om plats på fritids för att det ska gälla. Ni måste också göra en inkomstanmälan i eBarnungdom. Om ni inte tackat ja till erbjudandet inom sju dagar betyder det att ni avsäger er platsen.

  Fäll ihop
 4. Kontakt


  Kontakta antagning för förskola och fritids

  Du kan träffa handläggare från antagningsenheten på kommuninformation på måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00. Där kan du få svar på frågor om bland annat förskola, fritidshem/fritidsklubb och grundskola/skolval. Du kan också få hjälp i eBarnUngdom.

  Telefon: 0771-727 001 Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
  Fäll ihop