Lämna synpunkter eller klagomål på fristående grundskoleverksamhet

Har du synpunkter eller klagomål på en fristående grundskola eller fritidshem ska du i första hand vända dig direkt till den chef eller rektor som är ansvarig för verksamheten. Det gäller också om du utsatts för kränkande behandling eller trakasserier.

Du kan också vända dig till Skolinspektionen.
Läs om synpunkter och klagomål på skolinspektionen.se.