Kvalitet i skolan

Skolinspektionen granskar regelbundet alla Sveriges skolor för att se till att de håller god kvalitet. Skolorna ska uppnå de mål som finns beskrivna i kurs- och läroplaner samt andra dokument som styr skolans verksamhet. Om Skolinspektionen kommer fram till att en skola inte lever upp till kraven är skolan skyldig att rätta till bristerna inom en viss tid.

Skolverkets information om skolors kvalitet och resultat finns samlad på webbplatsen SIRIS.

Se tillsyns- och granskningsbeslut, resultat från skolenkäten och information om anmälningar på Skolinspektionens webbplats.

Jämför skolor

I Hitta & jämför kan du jämföra skolorna i Uppsala kommun. Du kan till exempel se var skolorna ligger, skolans kunskapsresultat i åk 9, elevernas upplevelse av skolan, vilka inriktningar de erbjuder och hur många elever som går på de olika skolorna.
Jämför skolor i Uppsala kommun.

Kontakta utbildningsförvaltningen

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Öppettider reception, Måndag–fredag 7.45–17.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala