Grundskolor – hitta och jämför

Hitta alla skolor i Uppsala kommun på en karta eller i en lista. Du kan hitta kontaktuppgifter och se vem som driver skolorna och jämföra resultat från bland annat elevenkäter.

I Uppsala kommun finns grundskolor med olika profiler och inriktningar, till exempel

  • dans
  • fotboll
  • musik
  • teater
  • undervisning på engelska.

Kontakta antagning för grundskola

Vänd dig till antagningsenheten om du har frågor om att söka skola.

Du kan också få hjälp med din skolansökan på kommuninformation, Stationsgatan 12, måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00.

Telefon: 018-727 04 00. Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
Postadress: Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, antagningsenheten, 753 75 Uppsala