Grundskolans lokaler

Det kommunala bolaget Uppsala Kommun Skolfastigheter AB äger och förvaltar de flesta av kommunens grundskolor. 

Har du frågor om till exempel en skolas underhåll och ventilation kan du kontakta den som förvaltar den fastigheten. 

Du når fastighetsförvaltarna för grundskolans lokaler via skolfastigheter.se. 

Läs mer

Läs om skolans ansvar för inomhusmiljön i skolan.

Läs kommunens lokalförsörjningsplan.

Kontakta Uppsala kommun Skolfastigheter AB