Fritidshem och fritidsklubbar – sök eller säg upp plats

Du söker plats på fritidshem och fritidsklubb i eBarnUngdom. När du loggat in väljer du fliken Fritidshem/fritidsklubb.

  • För att få plats på fritidsklubb räcker det med att du söker plats.
  • För att få plats på fritidshem börjar du med att söka plats. När barnet sedan får erbjudande om plats behöver båda vårdnadshavarna gå in i eBarnungdom för att godkänna erbjudandet.
  • För att ansöka om plats eller utökad vistelsetid av särskilda skäl använder du blanketten under "Sök eller säg upp plats via blankett" längre ner på sidan.
Logga in i eBarnUngdom