Fritidshem för grundsärskolans elever – sök eller säg upp plats

Du anmäler barn till grundsärskolans fritidshem på blankett.  

  • För att få plats på fritidshem börjar du med att söka plats. När ditt barn sedan får erbjudande om plats behöver båda vårdnadshavarna logga in i eBarnUngdom för att godkänna erbjudandet.
  • Du kan anmäla ditt barn till plats i fritidshem när barnet har fått sin skolplacering. Barn som börjar i förskoleklass kan få plats i fritidshem tidigast från och med 1 augusti. 
  • Om du säger upp platsen måste barnets andra vårdnadshavare bekräfta det i eBarnUngdom.

Här är blanketten för att anmäla dig till fritids grundsärskola. (PDF, 64 KB)

Kontakta antagningen för grundskolan

Om du har frågor kring din ansökan till grundskolan kan du kontakta Antagning grundskola.

Telefon: 

0771-727001, menyval 3.

Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30

E-post: 

antagning.grundskola@uppsala.se