Förskoleklass

Alla barn som har fyllt eller fyller sex år under året kan börja i förskoleklass. Det är frivilligt och det kostar inget. Barnen går i skolan fem timmar per dag. (Skollagen 9 kap.5§)

Skollagen ger även möjlighet för kommuner att erbjuda yngre barn att börja i förskoleklass. Men det är ingen lagstadgad rättighet att få börja förskoleklass tidigare än vid sex års ålder. Uppsala kommun kommer inte att erbjuda barn födda 2012 att börja i förskoleklass under läsåret 2017–2018.
Terminstiderna för elever i förskoleklass är samma som för grundskolan. 

Skolval

Alla föräldrar som har barn som kan börja förskoleklass till hösten får information om att registrera önskemål om skola.  

Läs om skolvalet 2017

Sök plats på grundskola 

Se alla skolor på en karta och jämför dem på hittaochjamfor.se

Plats på fritidshem

Barn som går i förskoleklass kan också söka fritidsplats.

Sök plats på fritidshem

Avgift för fritidshem och fritidsklubb

Kontakta antagning för grundskola

 

Vänd dig till antagningsenheten om du har frågor om att söka skola.

Du kan också få hjälp med din skolansökan på kommuninformation, Stationsgatan 12, måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00.

Telefon: 018-727 04 00. Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
Postadress: Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, antagningsenheten, 753 75 Uppsala