Förskoleklass

Från 6 års ålder har barn rätt att börja i för­skoleklass. Förskoleklass är en egen skolform som innehåller mycket skapande arbete och lek. Förskoleklassen är gratis och barnen går i skolan fem timmar per dag (Skollagen 9 kap.5§). 

Terminstiderna för elever i förskoleklass är samma som för grundskolan.
Se grundskolans terminstider. 

Från och med 1 januari 2018 är det obligatoriskt för alla barn som har fyllt eller fyller sex år under året att gå i förskoleklass. Tidigare var det valfritt. Ändringen börjar gälla 1 januari, men den första årskullen det gäller för är de som börjar förskoleklass höstterminen 2018.

Skollagen ger möjlighet för kommuner att erbjuda yngre barn att börja i förskoleklass. Men det är ingen lagstadgad rättighet. 

Uppsala kommun kommer inte att erbjuda barn att börja förskoleklass tidigare än höstterminen det år de fyller sex år. 

Skolval

Alla föräldrar som har barn som ska börja förskoleklass till hösten får information om att söka skola.  

Läs om skolvalet

Sök plats på skola 

Se alla skolor på en karta och jämför dem på hittaochjamfor.se

Plats på fritidshem

Barn som går i förskoleklass kan också söka fritidsplats.

Sök plats på fritidshem

Avgift för fritidshem och fritidsklubb

Kontakta antagning för grundskola

Vänd dig till antagning grundskola om du har frågor om att söka skola, gäller också förskoleklass.

Du kan också få hjälp med din skolansökan på kommuninformation, Stationsgatan 12, måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00.

Telefon: 0771-727 001, menyval 2. Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
Postadress: Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, antagning grundskola, 753 75 Uppsala