Enheten för flerspråkighet – grundskola

Enheten för flerspråkighet (EFF) erbjuder modersmålsundervisning för barn och ungdomar 0-19 år. Elever som nyligen kommit till Sverige och inte klarar att följa undervisningen på svenska kan få stöd av modersmålsläraren i form av studiehandledning på sitt modersmål.

EFF ansvarar för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet i

• Uppsalas kommunala och fristående grundskolor och grundsärskolor
• Uppsalas kommunala och fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

EFF ansvarar för att ge modersmålsstöd i
• Uppsalas kommunala förskolor
• Uppsalas fristående förskolor

Läs mer på enheten för flerspråkighets webbplats 

Kontakta enheten för flerspråkighet

Telefon: 018-727 20 26
Besöksadress: Fyrisborgsgatan 2
Postadress: Fyrisborgsgatan 2, 753 75 Uppsala