Byt grundskola

Du kan när som helst ansöka om att byta skola inom samma läsår.

Logga in i eBarnUngdom
 • Se alla kommunala och fristående grundskolor på hittaochjamfor.se.

  Om du flyttar till en annan bostad och vill gå i en närliggande skola måste du kunna styrka din ansökan med ett köpekontrakt eller hyreskontrakt där datum för inflytt är kommande termin. Skicka kopia på kontraktet, elevens namn och personnummer till antagningsenheten.

  Om du vill söka en ny skola till ditt barn inför höstterminen så sker skolvalet i januari. Alla som måste registrera önskemål om en ny skola får information om det i ett brev. 
  Läs om skolvalet.

 • Kontakta antagning för grundskola

  Vänd dig till antagningsenheten om du har frågor om att söka skola.

  Du kan också få hjälp med din skolansökan på kommuninformation, Stationsgatan 12, måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00.

  Telefon: 018-727 04 00. Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
  Postadress: Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, antagningsenheten, 753 75 Uppsala