Byt placering grundskola

Båda vårdnadshavarna måste logga in  i eBarnUngdom och godkänna ansökan om byte för att den ska vara giltig.

Logga in i eBarnUngdom
  • Se alla kommunala och fristående grundskolor på hittaochjamfor.se.

    Om du flyttar till en annan bostad och vill gå i en närliggande skola måste du kunna styrka din ansökan med ett köpekontrakt eller hyreskontrakt där datum för inflytt är kommande termin. Skicka kopia på kontraktet, elevens namn och personnummer till antagningsenheten.

Kontakta antagning för grundskola

Vänd dig till antagning grundskola om du har frågor om att söka skola, gäller också förskoleklass.

Med anledning av covid-19 är inte handläggare på plats i kontaktcenter. Handläggare svarar på dina frågor via telefon och e-post.

Telefon: 0771-727 001, menyval 3. Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
Postadress: Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, antagning grundskola, 753 75 Uppsala