Byt grundskola

Båda vårdnadshavarna måste logga in  i eBarnUngdom och godkänna ansökan om byte för att den ska vara giltig.

Logga in i eBarnUngdom
 • Se alla kommunala och fristående grundskolor på hittaochjamfor.se.

  Om du flyttar till en annan bostad och vill gå i en närliggande skola måste du kunna styrka din ansökan med ett köpekontrakt eller hyreskontrakt där datum för inflytt är kommande termin. Skicka kopia på kontraktet, elevens namn och personnummer till antagningsenheten.

 • Kontakta antagning för grundskola

  Vänd dig till antagningsenheten om du har frågor om att söka skola, gäller också förskoleklass.

  Du kan också få hjälp med din skolansökan på kommuninformation, Stationsgatan 12, måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00.

  Telefon: 0771-727 001 Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
  Postadress: Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, antagningsenheten, 753 75 Uppsala