Byt grundskola

Båda vårdnadshavarna måste logga in  i eBarnUngdom och godkänna ansökan om byte för att den ska vara giltig.

Logga in i eBarnUngdom

Kontakta antagning för grundskola

Vänd dig till antagning grundskola om du har frågor om att söka skola, gäller också förskoleklass.

Du kan också få hjälp med din skolansökan på kommuninformation, Stationsgatan 12, måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00.

Den 13 september är supporten i kommuninformationen stängd. Ingen bemanning av handläggare från antagning förskola den dagen. Välkommen åter måndag 16 september.

Telefon: 0771-727 001, menyval 2. Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
Postadress: Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, antagning grundskola, 753 75 Uppsala