Börja skolan ett år tidigare eller ett år senare

Tidigare skolstart

Förskoleklass

Skollagen ger möjlighet för kommuner att erbjuda yngre barn att börja i förskoleklass. Men det är ingen lagstadgad rättighet.

Uppsala kommun kommer inte att erbjuda barn att börja i förskoleklass tidigare än höstterminen det år de fyller sex år. 

Årskurs 1

Om du som förälder vill att ditt barn ska börja årskurs 1 redan när barnet är 6 år gör du så här:

  • Sök plats i förskoleklass i eBarnUngdom.
  • När barnet har fått sin placering, kontakta rektor på mottagande skola.
  • Rektor på mottagande skola avgör om barnet kan börja årskurs 1 ett år tidigare.
  • Om barnet bedöms ha förutsättningar att börja tidigare placeras barnet i årskurs 1 på skolan.

Det gäller både för kommunala och fristående skolor.

Senare skolstart

Du kan ansöka om senare skolstart om du vill att ditt barn (född 2014) ska börja i förskoleklass höstterminen 2021.

Ansök om senare skolstart. (PDF, 209 KB)

Kontakta antagning för grundskola

Vänd dig till antagning grundskola om du har frågor om att söka skola, gäller också förskoleklass.

Du kan också få hjälp med din skolansökan på kontaktcenter, Stationsgatan 12, måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00.

Telefon: 0771-727 001, menyval 3. Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
Postadress: Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, antagning grundskola, 753 75 Uppsala