Börja skolan ett år tidigare eller ett år senare

Om du som förälder vill att ditt barn ska börja årskurs 1 redan när barnet är 6 år kan du ansöka om det. Det gäller både för kommunala och privata skolor.

Begär tidigare skolstart (PDF, 18 KB)

Om du istället vill att barnet ska börja årskurs 1 vid 8 års ålder kan du ansöka om det.

Ansök om senare skolstart (PDF, 102 KB)

Kontakta antagning för grundskola

Vänd dig till antagningsenheten om du har frågor om att söka skola.

Du kan också få hjälp med din skolansökan på kommuninformation, Stationsgatan 12, måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00.

Telefon: 018-727 04 00. Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
Postadress: Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, antagningsenheten, 753 75 Uppsala