Ansökan om rätt till extra år i grundskola

Enligt skollagen har du som går i grundskolan eller grundsärskolan rätt att slutföra den högsta årskursen, även om din skolplikt upphör innan du hunnit göra det.
Om du inte har nått upp till kunskapskraven för din utbildning har du två år på dig att slutföra utbildningen, efter det att skolplikten har upphört.

Om ditt barn har behov av ett extra år i grundskolan kan du ansöka om det.

Ansök om rätt till extra år i grundskola (PDF, 211 KB)